AB müktesebatı uyum süreci ilerleme raporlarında yer alan 6. fasıla ilişkin (şirketler hukuku) sonuçların değerlendirilmesi çalıştayı kitabı: TÜBİTAK 3005 projesi-proje no: 123K011-2023

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Türkiye, 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamış, 3 Ekim 2005’te ise tam üyelik müzakerelerine başlayarak yeni bir sürece geçmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki kriterlerinden birisi, Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması olmuştur. Bahse konu müktesebat, 35 fasıl altında sınıflandırılmış olup, şirketler hukukuna ilişkin müstakil bir fasıl olan 6. fasıl da bu kapsamda açılmıştır. Bu çerçevede 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yapılan mevzuat çalışma ve uygulamaları sonrasında, Türkiye’nin şirketler hukuku alanında ileri düzeyde olduğunun açıkça belirtilmesine rağmen 6. fasıl halen kapatılmamıştır…
Türkiye signed an association agreement with the European Economic Community in 1963 and started full membership negotiations on 3 October 2005. One of the criteria for Türkiye’s membership in the European Union is the adoption and implementation of the acquis communautaire. This acquis is categorized under 35 chapters, and Chapter 6, a separate chapter on company law, was opened within this scope. In this framework, the Turkish Commercial Code No. 6102 was adopted and entered into force in 2011. Although it is clearly stated that Türkiye is at an advanced level in the field of company law after the legislative studies and implementations, Chapter 6 has not been closed yet…

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şirketler Hukuku, Ticari İşletmeler, Hukuk ve Mevzuat, Avrupa, Corporation Law, Business Enterprises, Law and Legislation, Europe

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldız, Ş., Bozbayındır, G. B., Badak, Z., Saat, D., Bozkır, B., Göğüş, E. ve Kol, H. Y. (Ed.). (2023). AB müktesebatı uyum süreci ilerleme raporlarında yer alan 6. fasıla ilişkin (şirketler hukuku) sonuçların değerlendirilmesi çalıştayı kitabı: TÜBİTAK 3005 projesi-proje no: 123K011-2023 (1st ed.). İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.