Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü

Yükleniyor...
Organizasyon Birimi Logosu

Kuruluş Tarihi

2017

Açıklama

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Araştırmacı Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 10 / 23
 • Araştırmacı
  Çalışkan, Yusuf
  Prof. Dr.
 • Araştırmacı
  Göçgün, Muhammed
  Dr.
 • Araştırmacı
  Tuna, Mustafa Oğuz
  Dr.
  Mustafa Oğuz Tuna joined Ibn Haldun University in 2021 and since has been teaching Energy Law, International Investment Law, International Commercial Law, International Arbitration and International Private Law. He holds LLB and LLM degrees from Istanbul Commerce University and a PhD from the University of Dundee, Centre for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy. He is the editor of Ibn Haldun Law Review and the Dean of the Students.
 • Araştırmacı
  Bozkır, Betül
  Arş. Gör.
  Betül Bozkır İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2019 yılında ‘‘Onur Derecesi’’ ile mezun olmuştur. 2020 yılında İbnHaldun Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans programına başlamış ve 2022 yılında ‘‘Anonim Şirket Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı’’ isimli tezini savunarak programdan mezun olmuştur. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programında yeterlilik aşamasındadır. 2022 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.
 • Araştırmacı
  Erol, Ömer Faruk
  Dr.
  2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi SBE kamu hukuku alanında 2012 yılında “Çevre Kanunu’na Göre Çevresel Etki Değerlendirmesi” isimli teziyle yüksek lisansını, 2017 yılında “İdarenin Sivil Havacılık Faaliyetleri” isimli teziyle doktorasını tamamladı. Yüksek lisans tez çalışmaları için YÖK bursu ile Harvard Üniversitesi’nde, doktora tez çalışmaları için ise TÜBİTAK bursu ile McGill Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Mezun olduğu yıldan itibaren sırasıyla Yalova Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 • Araştırmacı
  Güldağı, Abdülmecit
  Arş. Gör.
  Abdülmecit Güldağı, 1999'da İstanbul'da doğmuştur. İbn Haldun Üniversitesi'nde Hukuk Bölümü’nde %100 burslu olarak eğitim almış, aynı üniversitenin Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. İş tecrübesi olarak Yargıtay'da stajyerlik yapmış, 2024 Ocak ayından itibaren İbn Haldun Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası seminerlerde akademik çalışmalarını sunmuştur. Akademik başarıları arasında lisans düzeyinde iki farklı makale yarışmasında derecesi bulunmaktadır. İngilizce’de profesyonel çalışma ve Arapça’da başlangıç düzeyinde yetkinliği bulunmaktadır.
 • Araştırmacı
  Kafalı, Ömer Faruk
  Arş. Gör.
  Ömer Faruk Kafalı İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2016 yılında "Onur Derecesi" ile mezun oldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel hukuk yüksek lisans programını 2019 yılında yazdığı “Tahkim Yargılamasında Ara ve Nihai Hakem Kararları“ ile başarıyla tamamladı. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ekim 2019’dan beri İbn Haldun Üniversitesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim dalında ve Ibn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora programında çalışmalarını sürdürmektedir. Ömer Faruk Kafalı aynı zamanda Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörüdür. Kafalı, 2022 yılında Max Planck Uluslararası Usul Hukuku Enstitüsü'nde (Lüksemburg) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2015-2016 yıllarında Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Farazi Dava Yarışması ve FDI Uluslararası Yatırım Tahkim Hukuku Farazi Dava yarışmalarına katılımcı olarak katılmış, sonraki yıllarda yarışmalarda hakemlik görevi de yapmıştır. 2017 yılından beri farklı üniversitelerden katılımcı takımları ulusal ve uluslararası hukuk yarışmalarına hazırlamaktadır. Kafalı, Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü Serisi'nde yer alan "Tahkim Yargılamasında Ara ve Nihai Hakem Kararları" da dahil olmak üzere çeşitli kitaplarda yazar ve editör sıfatıyla yer almıştır. Ayrıca, milletlerarası tahkim, COVID-19 ve Türkiye'deki hukuki meseleler ile ilgili konularda makale ve kitap bölümüne katkıda bulunmuştur. Kafalı, akademik çalışmalarının yanı sıra, hem ulusal hem de uluslararası tahkimde hakem, danışman, sekreter olarak görev yapmıştır. Aralarında Chartered Institute of Arbitrators ve Milletlerarası Ticaret Odası Genç Hakemler Forumu'nun da bulunduğu çeşitli mesleki kuruluşların üyesidir. Ömer Faruk Kafalı, ana dil seviyesinde Almanca ve Türkçe, ileri düzeyde İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca dillerini bilmektedir.
 • Araştırmacı
  Uysal, Afra
  Dr.
  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun oldu. Doktorasını, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın'ın danışmanlığında yazdığı “Mecelle'de Havale Akdi” başlıklı teziyle 2022 yılında tamamladı. 2015-2019 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2022 yılından beri, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Amerika, Virginia'da bulunan Northern Virginia Community College'da İngilizce eğitimi (2009-2010) ve Ürdün, Amman'da bulunan Qasid Arabic Institute'de Arapça eğitimi (2016-2017) almıştır. İyi derecede İngilizce, Arapça ve temel seviyede Almanca bilmektedir.
 • Araştırmacı
  Külçür, Erdem İzzet
  Dr.
  Erdem İzzet Külçür graduated from Istanbul Ticaret University Law Faculty in 2011. He obtained his attorney's license from the Istanbul Bar Association in 2013, and his LLM and Ph.D. degrees at Galatasaray University in 2014 and 2020 respectively. He conducted his postgraduate research as a visiting researcher at the Max-Planck-Institute for Foreign and International Criminal Law and as a visiting scholar at the Franz von Liszt Institute for International Criminal Law & Justice at Humboldt-Universität zu Berlin. Dr. Külçür worked as a research assistant at the Department of Criminal Law at Istanbul Ticaret University before he joined Ibn Haldun University in 2021. His research interests are, in particular, terrorism, international criminal law, and transnational criminal law.
 • Araştırmacı
  Petek, Ömer Faruk
  Arş. Gör.
  Ömer Faruk Petek İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2009 yılında mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programını 2014 yılında yazdığı “Hakem Sözleşmesi Uyarınca Hakemin Hak ve Borçları“ başlıklı teziyle tamamladı. Aynı alanda doktora çalışmalarına İstanbul Üniversitesi’nde devam etmektedir. 2011-2017 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Kurulduğu 2017 yılından bu yana İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.