What's wrong with mediation?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türkiye Adalet Akademisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Mediation is one of the oldest dispute resolution mechanism. Throughout history, the practice of mediation was not the greatest or higher than its counterparts. Despite always being on the table, it was not preferred because either it is found as a useless attempt or most of the time perceived as a waste of time. Due to its voluntary and non-binding nature, it is always deemed wide open to abuse when there is bad faith. This article right here presents the assessment of the advantages and disadvantages of mediation at the international dispute resolution platforms. There are certain reasons of mediation that encourage parties to perform mediation while at the same time there are particular weaknesses which lead parties towards more secured methods of dispute resolution when it comes to their interests. At the international level, it was also asked in this article whether a Singapore-like Convention might suit the investment disputes considering the positive and negative features of mediation. Suggestions were made as to what extent the mediation should stay loyal to its characteristics and on what occasions the practice could leave being conservative via hybrid means of settling agreements.
Arabuluculuk, en eski uyuşmazlık çözüm mekanizmalarından biridir. Tarih boyunca, arabuluculuk uygulaması emsallerinden daha büyük veya daha çok değildi. Her zaman masada olmasına rağmen ya boş bir girişim olarak görülmesi ya da çoğu zaman vakit kaybı olarak algılanması sebebiyle tercih edilmemiştir. İhtiyari ve bağlayıcı olmayan niteliği nedeniyle, kötü niyet söz konusu olduğunda her zaman suistimale açık olduğu kabul edilmiştir. İşte bu makale, uluslararası uyuşmazlık çözümü platformlarında arabuluculuğun avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesini gözler önüne sermektedir. Arabuluculuğun, tarafları arabuluculuk yapmaya teşvik eden belirli nedenleri olmakla birlikte, aynı zamanda tarafların çıkarları söz konusu olduğunda onları daha güvenli uyuşmazlık çözüm yöntemlerine yönlendiren bazı zayıflıkları da vardır. Uluslararası düzeyde, arabuluculuğun olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alınarak Singapur1 benzeri bir Sözleşmenin yatırım uyuşmazlıklarına uygun olup olmayacağı da bu makalede araştırılmıştır. Arabuluculuğun ne ölçüde karakteristik özelliklerine sadık kalması gerektiği ve uygulamanın hangi durumlarda muhafazakarlıktan çıkarak uyuşmazlıkların hibrit yöntemlerle çözüleceği konusunda da önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Investment Law, Investment Mediation, Investment Disputes, Mediation, Singapore Convention, Yatırım Hukuku, Yatırım Arabuluculuğu, Yatırım Uyuşmazlıkları, Arabuluculuk, Singapur Konvansiyonu

Kaynak

Law and Justice Review

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

27

Künye

Tuna, M. O. (2023). What's wrong with mediation? Law and Justice Review, (27), 1-28.