İbn Haldun Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@İHÜ, İbn Haldun Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

DSpace'deki Bölümler

Koleksiyonlarını listelemek için bir bölüm seçin.

Listeleniyor 1 - 5 / 5

Güncel Gönderiler

Career-wise, this project provided some of its researchers their valuable first experience with project development, coordination, execution, in addition data analysis. Specifically in terms of the topic, the project facilitated: - deeper understanding in three dimensions of the undertaken work: the experiences and coping strategies of students in Turkey during the pandemic lockdown, - the extension of the analytical focus of argument analysis from propositions to narrative stories. - the formation of a competent core research team in performing argument analysis of everyday discourse and narratives - endeavors to write and apply to large-scale projects with the core research team and partnerships. - a PhD dissertation on the project topic, in progress, by ACI student, Hossein Turner.
Bu araştırmanın konusu OSB’lerde çalışan beyaz yakalı teknik ve ofis çalışanlarının uzaktan çalışma uygulamaları konusunda geliştirdikleri ahlaki algılamaların ölçülmesi ve sınıflandırılmasıdır. Buna dayalı olarak uzaktan çalışma uygulamalarının ne gibi ahlaki sorunlara yol açtığı ampirik verilerle desteklenecek ve araştırma çoğunlukla OSB’lerde yapılacağı için bu konuda Türkiye’de elde edilen ilk geniş çaplı alan bulgusu olacaktır.
Ruh sağlığı tanımına göre, kişilerin sağlıklı olmaları sadece psikopatolojinin yokluğu ile değil, aynı zamanda pozitif iyi oluşun göstergelerini de barındırmaları ile gözlemlenecek bir durumdur. Bu sebeple, psikolojik müdahale programlarının yalnızca semptom azaltmaya yönelik değil aynı zamanda psikolojik iyi oluşu arttırmaya yönelik koruyucu temaları işlemeleri önem arz etmektedir. Yaşam boyu gelişim evreleri göz önünde bulundurulduğunda ilkokul çağı, yetişkinliğe etki edecek sağlıklı psikolojik gelişimin inşaa edileceği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern öncesi zamanda çocuklar, yetişkin hayatına hazırlanmak ve sağlıklı psiko-sosyal gelişimi sürdürebilmek için gerekli becerileri beraber yaşadıkları geniş ailelerinden tecrübe aktarımı ile öğrenebiliyorlarken modernleşme ile beraber küçülen ailelerde yetişen çocuklar bu tecrübe akışına evlerinde ulaşamamaya başladılar. Bu sebeple psiko-sosyal gelişimi destekleyecek bilgi birikimi kurumsal yapılardan, resmi şekilde öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın en etkili ve sistematik olarak karşılaşabileceği kurumlar ise çocuklar örgün öğretime devam ettiği okullar olarak karşımıza çıkmaktadır. Okul temelli psikolojik müdahale programları incelendiğinde, bu programlara katılan öğrencilerin katılmayan öğrencilere kıyasla mutlu seviyelerinde, öz güvenlerinde, psikolojik dayanıklılıklarının, okula bağlılıklarında, öğretmen ve diğer öğrenciler ile kurdukları ilişki kalitesinde, yaşam doyumlarında ve öz yetkinlik inançlarında önemli seviyede artış olduğu tespit edilmiştir. Bu proje ile amaçlanan, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik, kültüre duyarlı ve bilişsel gelişimlerine uygun, okul müfredatına entegre, öğrencilerin öz yetkinlik inançlarını arttıracak 10 haftalık bir müdahale programı geliştirmek ve uygulamaktır. İlk adımda programın içeriğinin geliştirilmesi için literatür taraması yapılarak mevcut bilgi birikimi derlenecektir. Derlenen bilgi birikiminin ışığında, uzman görüşleri de alınarak müdahale programının içeriği geliştirilecektir. Daha sonra geliştirilen içerik, Arnavutköy Suatlar İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine, psikoloji alanında lisansüstü eğitimine devam eden psikologlar tarafından proje yürütücüsü akademisyenlerin yönetiminde, 8 - 12 kişilik gruplar halinde 10 hafta boyunca, her hafta düzenli olarak uygulanacaktır. Öğrenciler ile 10 haftalık programa başlamadan önce, katılımcı olacak öğrencilerin öğretmenlerine ve velilerine program hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenerek, müdahale programının etkisini arttırmak hedeflenmektedir. Uygulanan programın etkinliğinin test edilebilmesi için müdahale programı öncesinde, bitiminde ve takip eden 2 ay içinde öğrencilerden aynı ölçme materyalleri ile veri toplanacaktır. Buna paralel olarak, öğretmenlerden de öğrenciler hakkında gözlemlerini içeren bilgiler alınarak, öğrencilerden alınan bilgiler ile karşılaştırılacaktır. Proje sonunda katılım sağlayan öğrencilerin öz yetkinlik inançları arttırılması hedeflenerek, faydalanmaları sağlanacaktır. Ayrıca programın uygulanması sırasında ve sonrasında elde edilecek verilerin analizi ile literatüre katkı sağlanacaktır. Programın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla programın nasıl yürütüleceğine dair detaylı bir kitapçık oluşturulacaktır.
Globalization has brought changes in every aspect of human lives and education process had a huge impact on itself. Globally the movement of students tented from east to west where students prefer to travel and get enrolled in modern and advanced universities of west and tried to adapt the language, culture and their education system. Such trend had been seen in Turkey also in recent times and the universities in Turkey had seen a huge rise of enrolment of international students. The strength of International student's in higher education within the Turkey has increased considerably in the last few years with the help of different Scholarship Program. Every year, the number of foreign students come to get higher education in Turkey and they go through an adaptation process to new University life. Mostly, in early researches around the world revealed that international students face many challenges such as academic challenges, social isolation, and cultural adjustment. The academic challenges include student's communication with their Teachers, their communication with classmates and with other staff members in the universities, different grading system, difference in university norms and regulations, Multicultural classes etc. On another hand, they also face social isolation especially when they are engaged in different social activities. Culturally, they face the differences in the way of thinking and ideological clashes within the new country. In order to overcome these hurdles, challenges and barriers students have to adopt different resources that mainly are derived from the universities and outside universities. In this research work the international student's experiences will be studied in various settings such as in academics, Socio-cultural and personal settings. This research believes that if the faculties, students and other staff members of the universities had a better understanding of these student's academic challenges and needs then an effective support in campus and services can be provided to these students. Also, the universities need to be well prepared and aware of in order to meet students' needs not only academically but also socially and culturally. This research will suggest some preparations which are needed to be made by the universities and scholarship agencies such as International student's offices in universities so the process of adjustment for foreign students becomes easier. The mixed method research design will be used as a study design. For the quantitative part the date will be collected through Demographic Information sheet and International Students Adjustment Scale. In Qualitative study, a focus group interview process will be used in order to get the in depth information and also qualitative case study method will be adopted in order to have in depth understanding of issues such as academic, socio-cultural and personal adaptation faced by international students studying in Turkey. In light of the research the recommendations for the universities and all scholarship providing offices will be generated and how they can assist and help international students. The study will be unique of its kind as there are not much researches done in this field within Turkey and there is a very strong need of it. It will help researchers, policy makers and concerned authorities to understand issues related to international students in Turkey and how unique social and cultural environment of Turkey effects them. In addition, it will give insights of how Turkey and its academic life is being perceived around the globe and can suggest steps if need to improve it.
Bu bir kişisel ruh sağlığı durumunu tarama anketidir. Amaç ruh sağlığı ile ilgili bağlantısı olabileceği düşünülen bazı konularda genel ruh sağlığı durumunuzun nasıl işlediğini görmek, varsa güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve bunu isterseniz sizlerle paylaşmaktır. İkinci aşamada kişinin isteğine bağlı olarak bazı noktalarda iyileştirilmesi veya daha iyi geliştirilmesi gerekli gözüken konular ortaya çıkarsa bunlara yönelik gruplar için bir psiko-eğitim programı hazırlamak, bireyler için ise bir psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda başka bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirmeler yapılabilir.