Yapay zekânın i̇şe alım süreçleri̇nde kullanımı ve algori̇tmi̇k ayrımcılık

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Algoritmik ayrımcılık, algoritmaların bir sonucu olarak bireyler veya gruplar tarafından deneyimlenen her türlü farklı muameleyi veya etkiyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Hali hazırda mevcut ayrımcılık temellerine dayalı sebeplerle gerçekleşen ayrımcı davranışların yapay zekâ araçları vasıtasıyla daha sistematik, düşük maliyetli ve anlaşılamaz biçimde ortaya çıkması mümkün hale gelmiştir. İşe alım süreçleri de algoritmik ayrımcılık örnekleri ile sıkça karşılaşılan alanlardandır. Bazı hallerde işverenin bilinçli kararlarına dayanabileceği gibi bazı durumlarda işverenin ve hatta yapay zekâ aracını geliştirenin bilgisi dışında ortaya çıkması mümkündür. Gelinen noktada teknolojik gelişmelere karşı durabilmek mümkün olmasa da insan hakları ile uyumlu kullanımını sağlamak gerekmektedir. Yapay zekanın mevcut işlere etkileri düşünüldüğünde, istihdama giriş sürecinde bireyin temel haklarının korunması giderek artan bir önem arz etmektedir. Gerekli tedbirler geliştirilmediği takdirde bireylerin sistematik ayrımcılığa maruz kalması, hatta öjenik anlayışla işçi adaylarının seçimi mümkün olabilecektir. Dijitalleşmenin panaptikonunda bireyin ayrımcılığa uğrama riskini artıran özel nitelikli kişisel verilere erişim hızı ve kolaylığı acil tedbir ihtiyacı doğurmaktadır.
Algorithmic discrimination is the term used to describe any form of unequal treatment or consequences that individuals or groups face due to algorithms. Artificial intelligence techniques have enabled discriminatory actions based on current grounds of prejudice to occur in a more systematic, cost-effective, and incomprehensible manner. Algorithmic discrimination is commonly observed in recruitment processes. Occasionally, the employer's deliberate choices may determine this, while in other instances, it may transpire unbeknownst to both the employer and the creator of the artificial intelligence technology. While it is currently impractical to oppose technological advancements, it is imperative to guarantee their utilization in accordance with human rights. Given the impact of artificial intelligence on current employment, safeguarding the fundamental rights of individuals during the job application process is becoming increasingly crucial. In the absence of appropriate measures, individuals may face systematic discrimination and there is a potential for eugenic selection of worker candidates. The rapid and convenient availability of individuals' private personal information, which heightens the potential for discriminatory practices in the all-seeing digital world, necessitates immediate action.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Algoritma, Ayrımcılık, İşe Alım, Algoritmik Önyargı, Yapay Zekâ Yasası, Algorithm, Discrimination, Hiring, Algorithmic Bias, Artificial Intelligence Act

Kaynak

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

72

Sayı

4

Künye

Gümrükçüoğlu Bozkurt, Y. ve Yakacak, G. A. (2023). Yapay zekânın i̇şe alım süreçleri̇nde kullanımı ve algori̇tmi̇k ayrımcılık. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 72(4), 1701-1757. https://www.doi.org/10.33629/auhfd.1403311