From the New Order to the Benevolent Event-making children’s education compulsory in the Ottoman Empire, 1808 – 1826

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selim Hilmi Ozkan

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
Tarih Bölümü, çok-yönlü, disiplinler-arası, mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmeyi; bu suretle, gerek Avrupa-merkezci veya Batı-merkezci, gerekse dar Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamaktadır.

Dergi sayısı

Özet

Sultan Mahmud II's era witnessed a gradual transition of the centuries-old classical Ottoman education system that was controlled by the ulama into a state administration by the announcement of an imperial decree in 1824. Although this significant change was the third in Europe, it has not been a specific topic for academic research so far. As the documents from the Ottoman archives confirm, the Sultan's efforts concerning children's basic education began almost a decade earlier. He was concerned about the deteriorating quality of the education system. Based on the primary sources, this study aims to portray the historical background and the official transfer of children's education under state control. This decree did not only make children's education compulsory but also displayed families' bad habit of letting little children work instead of sending them to school. According to the imperial decree, children started working at a very early age and did not learn the basics of their religion, and when they grew up, they did not go and educate themselves either. Sultan instructed authorities to prevent child labor and ensure children attended schools learning the basics of their religion. In effect, children's education became the collective responsibility of not only the families but also imams, school teachers, neighborhood administrators, and judges.
Sultan II. Mahmud dönemi, ulama tarafından kontrol edilen klasik Osmanlı eğitim sisteminin 1824’te ilan edilen ferman ile devlet yönetimine kademeli bir geçişin başlangıç dönemidir. Bu büyük değişim tarihsel olarak Avrupa'da Prusya ve İsveç’in ardından üçüncü olmasına rağmen, şimdiye kadar bir akademik araştırma konusu olmamıştır. Aslında Osmanlı arşiv belgeleri, Sultan'ın çocukların temel eğitimi konusundaki çabalarının neredeyse on yıl önce başladığını göstermektedir. Kendisi eğitim sisteminde kalitenin bozulması ile ilgili endişeler taşımaktaydı. Bu çalışma birincil kaynaklara dayanarak çocukların eğitiminin devlet kontrolü altına geçmesinin tarihsel arka planını tasvir etmeyi hedeflemektedir. Bu ferman sadece çocukların eğitimini zorunlu hale getirmekle kalmamış, aynı zamanda ailelerin kötü alışkanlıklarından olmak üzere küçük çocuklarını okula göndermek yerine çalıştırdıklarını da ortaya koymuştur. Fermana göre çocuklar çok küçük yaşta çalıştırılmaya başladığından temel din eğitimi almamakta, ileri yaşlarda da gidip kendi eğitimlerini tamamlamamaktaydılar. Sultan, yetkililere çocuk işçiliğini önlemeleri ve çocukların okullara giderek dinlerinin temel ilkelerini öğrenmelerini sağlamaları talimatını vermiştir. Sonuç olarak, çocukların eğitimi sadece ailelerin değil, aynı zamanda imamların, okul öğretmenlerinin, muhtarların ve kadıların ortak sorumluluğu haline geldi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Children’s Education, Compulsory Education, Ottoman Education, Turkish History of Education, Çocuk Eğitimi, Mecburi Eğitim, Osmanlı Eğitim, Türk Eğitim Tarihi

Kaynak

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

Sayı

21

Künye

Baysan, V. (2024). From the New Order to the Benevolent Event-making children’s education compulsory in the Ottoman Empire, 1808 – 1826. Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 21, 28-54. https://www.doi.org/10.21021/osmed.1416648