İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

Yükleniyor...
Organizasyon Birimi Logosu

Kuruluş Tarihi

2017

Açıklama

Tarih Bölümü, çok-yönlü, disiplinler-arası, mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmeyi; bu suretle, gerek Avrupa-merkezci veya Batı-merkezci, gerekse dar Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamaktadır.

Araştırmacı Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 7 / 7
 • Araştırmacı
  Faroqhi, Suraija Roschan
  Prof. Dr.
  Alman bir anne ve Hint bir hekim babanın çocuğu olarak 1941'de Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Hamburg Üniversitesi'nde okurken öğrenci değişim programı çerçevesinde İstanbul Üniversitesi'ne devam etti. 21 yaşında İstanbul'a gelen Faroqhi, burada Ömer Lütfi Barkan'ın öğrencisi oldu, doktorasını Hamburg'da tamamladı. 1968-1970 yılları arasında Bloomington Üniversitesi'nde İngilizce dil eğitimi alanında eğitim aldı. Öğrenim safhasını tamamladıktan sonra 1971 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. İktisadi ve sosyal tarih üzerine çalışan Faroqhi, 1980 ve 1981 yıllarında biri Almanya'da, diğeri Türkiye'de olmak üzere iki doçentlik tezi hazırladı. 1986 yılında Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde profesör oldu. 1987 senesinde Münih'teki Ludwig Maximilian Üniveritesi'ne geçti. Buradan da 2007 yılında emekli olan Faroqhi, bu tarihten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders vermeye başlamıştır. 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 'Emeritus' olduktan sonra 2017-2018 ders yılından itibaren halen İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesidir. Kariyeri boyunca, yaklaşık 1850'den önceki dönemde Osmanlı şehirlerinin tarihine odaklandı. Özellikle zanaatkarlar, kadınlar ve köleler olmak üzere, sıradan şehirlilerin şimdiye kadar yeterince temsil edilmeyen dünyasıyla ilgilenir.
 • Araştırmacı
  Demirel, İbrahim Harun
  Arş. Gör.
 • Araştırmacı
  Berktay, Halil
  Prof. Dr.
  Halil Berktay (d. 1947), tarihçi; Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi (Mayıs 2017). Daha önce Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi (1998-2016); 31 Ocak 2016’dan bu yana Sabancı emeritus öğretim üyesi. Aynı üniversitede, eski Tarih Programı Koordinatörü; eski Türkiye Çalışmaları Programı Koordinatörü; eski Sabancı Yaz Okulu ve Sabancı-Harvard Yaz Okulu Koordinatörü. Lisans ve Yüksek Lisans : Ekonomi, Yale Üniversitesi (ABD), 1968. Doktora : Tarih, Birmingham Üniversitesi (İngiltere), 1991. Geçmişte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi asistanlık veya öğretim üyeliklerinde bulundu. Misafir öğretim üyesi olarak, Michigan (Ann Arbor) ve (1997 ile 2007-2008’de toplam iki buçuk yıl) Harvard üniversitelerinde ders verdi. Araştırma alanları: historiyografi (genel ve Türkiye); kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerine ilişkin tartışmalar ve feodalizm teorileri; Osmanlı sosyal formasyonunu kavramlaştırma denemeleri; Türk milliyetçiliğinin ve ulusal belleğinin şekillenişi; devrimler ve darbeler; karşılaştırmalı bir perspektif içinde Türk devrimleri; modernitenin ve ulus-devlet inşasının insanî bedelleri; hatırlayış ve unutuş; Balkan tarih müfredatları ve ders kitapları; sosyalizm ve Marksizm tarihi. Yayınlanmış altı kitabı, editörlüğünü yaptığı iki kitap; ayrıca (Türkçe, İngilizce, Almanca, Macarca dahil) çeşitli makaleleri var.
 • Araştırmacı
  Baysan, İbrahim Vehbi
  Dr.
  Yard. Doç. Dr. Vehbi Baysan İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı’ndan mezun olduktan sonra IRCICA’da araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Osmanlı elçilerinin Sefaretnameleri üzerine çalıştı. Ardından, Ürdün’e giderek Yarmouk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yüksek Lisans programına dahil oldu. Öğreniminin yanısıra, Ortadoğu’da ilk kez Yabancılar İçin Türkçe programını başlattı. Doktora çalışmalarına İngiltere’deki Manchester Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde başladı. Manchester’dayken, aynı bölümde Türkçe okutmanlığı yaptı ve aynı zamanda Ölüdeniz Yazmaları Projesinde Proje Koordinatörü olarak görev aldı. Sonrasında, Londra’da prestijli LSE (London School of Economics) ve SOAS (School of Oriental and African Studies - University of London) gibi kurumlada Tarih, Türkçe, Arapça dersleri verdi. İstanbul’a dönerek Koç Üniversitesinde dersler vermeye başladı ve ardından Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümünde kariyerine devam etti. Aynı zamanda, Uluslararası Ofis Direktörü olarak bulunduğu üniversitenin uluslararasılaşmasından sorumlu olarak yıllarca çalıştı. Ayrıca, Chicago merkezli IES Abroad adlı kurumun İstanbul merkezini kurdu ve bu merkezin Direktörü olarak ABD’nin iyi üniversitelerinden gelen öğrencilerle çalıştı. Kendisi, Türkçe, Arapça ve İngilizce yayın yapan kuruluşlarında Ortadoğu ve Türkiye’yi ilgilendiren konularda sıkça programlara katılmakta olup günlük bir gazetede köşe yazarlığı da yapmaktadır.
 • Araştırmacı
  Yıldırım, Naciye Zeynep
  Arş. Gör.
  Zeynep Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2013 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini “The Age of Akbar: Statecraft and Political Ambitions (1556-1605)” başlıklı teziyle Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora derecesine École des Hautes Études en Sciences Sociales’de 15-17. yüzyıl Farsça dünya tarihleri üzerine hazırlamakta olduğu tez çalışmasıyla devam etmekte ve İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları Erken Modern Dönem İslam Tarihyazımı, Barut İmparatorlukları ve Erken Modern Dönem İslam Düşünce Tarihi’dir.
 • Araştırmacı
  Yaslıçimen, Faruk
  Dr.
  Faruk Yaslıçimen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 2004 yılında mezun oldu. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını “Sunnism versus Shiism? Rise of the Shiite Politics and of the Ottoman Apprehension in Late Nineteenth Century Iraq” başlıklı teziyle tamamladı. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde hazırladığı “Ottoman Empire and its Shiite Subjects: State-Society Relations in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries” başlıklı teziyle 2016 yılında doktor ünvanını almaya hak kazandı. Akademik ilgi ve araştırma alanları arasında 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Din, Devlet ve Toplum, Osmanlı Tarih Yazımı ve Türkiye'de Kültür Politikaları gibi konular bulunmaktadır. Dr. Yaslıçimen, aynı zamanda Politics Today haber-analiz sitesinin editörlüğünü yürütmektedir.
 • Araştırmacı
  Oğuz, Anıl Yasin
  Arş. Gör.
  Arş. Gör. Anıl Yasin Oğuz Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimine devam etti. “Moğol İmparatorluğu'nda Barut: Tedariki, Kullanımı ve Avrasya Halklarına Tesirleri” başlıklı Yüksek Lisans tezini 2023'ün başlarında tamamladı. 31 Temmuz-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Moğol Çalışmaları Ulusal Konseyi'nin düzenleyip Moğolistan Bilim ve Eğitim Bakanlığının desteklediği 2023 Uluslararası Genç Mongolistler Yaz Okulu'na tek Türk katılımcı olarak katılarak Moğolistan'da araştırma ve gezilerde bulundu. Şu an İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi anabilim dalında doktorasına devam etmektedir. Araştırmalarında özellikle Klasik Çince yazılmış ana kaynakları kullanan Oğuz'un başlıca araştırma konularını İç Asya bozkır devletleri tarihi, İç Asya bozkır Kültürü, Avrasya bozkır göçebelerinin tarihi, Moğol İmparatorluğu tarihi, Uzak Doğu ve Çin tarihi oluşturmaktadır.