Gelenek ve yenilenme geriliminde Akif'in tutumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Yazarlar

Işık, Vahdettin

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Dicle Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Enstitü, “Medeniyet Araştırmaları” alanını haddizatında müstakil bir araştırma sahası olarak ihdas etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Medeniyet Araştırmaları alanının kendi çözümleme düzlemlerini tarif etmek ve alanı yönlendirecek ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yaklaşımları teklif etmek için çalışmaktadır. Medeniyet Araştırmaları, mevcut disiplinlerin yaklaşımlarının çözümlemekte yetersiz kaldığı, yerel veya dünya ölçeğinde, insanlığın karşılaştığı farklı meseleleri anlamaya yönelik, çok disiplinli ve alternatif bakışlara imkan veren bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır.

Dergi sayısı

Özet

Türkiye’nin yakın tarihini şekillendiren en önemli gerilim hatlarından birini gelenek ve yenilenme karşısında takınılan tutum oluşturmaktadır. Bir uçta ülkeyi selamete erdirmenin yolunu, güncel tarihi ve toplumsal gerçekliğe körleşecek seviyede geleneğe bağlanmakta arayanlar, diğer uçta ise İslami geleneği ve bu geleneğin tezahürü olan kurumları büsbütün tasfiye etmekte görenler vardı. Bu yeniden şekillenme sürecinde doğrudan sorumluluk üstlenen ve bu ülkenin milli marşını yazan Mehmed Akif ise milletin kimliğini belirleyen ilkelerden vazgeçmeden tarihi-toplumsal gerçeklikle sağlıklı bir ilişki kurmanın mümkün olduğuna inanıyordu. Akif’in bu yaklaşımını hangi esaslar üzerine temellendirdiğini açıklığa kavuşturmak Türkiye’nin düşünce ve siyaset muhitlerinde halen güncelliğini koruyan bu gerilimin anlaşılmasına da katkı sunacaktır. Oysa Akif üzerine yapılan çalışmalar onun gelenek ve yenilenme gerilime dair düşüncelerinden çok yetişmesinde etkili olan kişilere, ailesine ve şahsiyetine odaklanmaktadır. Elinizdeki makale ise mevcut çalışmalardaki bu eksikliği gidermeye, aynı zamanda onun Türk düşünce dünyasının temel gerilim hattını oluşturan gelenek ve yenilenme karşısında nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiği hususundaki cevabını açıklığa kavuşturmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
One of the most important tension lines that shaped Turkey's recent history is the attitude taken towards tradition and renewal. On one side, there are those who seek the path to saving the country by clinging to tradition to the extent of losing sight of current history and social reality. On the other side, there are those who completely eliminate Islamic tradition and institutions that are the manifestation of this tradition. In this process of reshaping, Mehmed Akif, who took direct responsibility and wrote the national anthem, believed that it was possible to establish a healthy relationship with historical-social reality without giving up the principles that define the identity of the nation. Understanding this tension, which still remains relevant in Turkey's intellectual and political circles, will also contribute to clarifying what principles Akif based his approach on. However, studies on Akif focus on the people, family and personality that had an impact on him rather than his thoughts on the tradition-renewal tension. This article aims to fill this gap in existing studies and contribute to clarifying how to approach the fundamental tension line of Turkish thought world between tradition and renewal, which Akif represents.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mehmet Akif, Tarihsel ve Toplumsal Gerçeklik, Yeni Durum, Gelenek, Yenilenme, Historical and Social Reality, New Situation, Tradition, Renewal

Kaynak

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

32

Künye

Işık, V. (2023). Gelenek ve yenilenme geriliminde Akif'in tutumu. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 535-554.