Assessment of technical and financial challenges for renewable energy project alternatives

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Elsevier

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar.
Organizasyon Birimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı
İş dünyasının giderek karmaşıklaşan ve dinamik hale gelen yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel çatı altında aynı amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple de, işletmenin tüm işlevlerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve bu hususları faaliyet gösterilen ekosistemin diğer dinamikleri ile uyumlu yönetebilecek bireylere duyulan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler rekabetin sahasını genişletmiş ve özellikle üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında entegre bilgi birikimine sahip, yönetsel becerisi yüksek insan kaynağına önemli ölçüde bir talep doğurmuştur.

Dergi sayısı

Özet

The purpose of this study is to assess technical and financial challenges for renewable energy project alternatives with a novel model. Firstly, a set of technical and financial challenges is created by considering the results of the literature evaluation. After that, the weights of these values are computed by Sine Trigonometric Pythagorean Fuzzy (ST-PFN) DEMATEL. The next step includes the ranking of six renewable energy alternatives with interval valued Spherical fuzzy multicriteria analysis with ratio and categorical data (SF MAIRCA) approach. Entropy and ARAS methodology are also considered to make comparative evaluation. Similarly, sensitivity analysis is also conducted for 10 different cases. It is concluded that the analysis results of all methods are the same. Therefore, it is identified that the findings of the proposed model are reliable and coherent. Identification of the most crucial technical and financial challenges of the renewable energy projects is the most important contribution of this manuscript. Furthermore, preferring the sine trigonometric structure in the proposed model will provide superiority to this model in many respects. It is concluded that difficulty in accessing finance for local projects is the most significant challenge for renewable energy investments. Moreover, competitive pricing of renewable sources is another critical issue in this regard. Additionally, it is identified that solar is the most successful renewable energy alternative to overcome technical and financial challenges.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Energy Investments, Financial Challenges, Renewable Energy, Technical Improvement

Kaynak

Cleaner Engineering and Technology

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Q1

Cilt

18

Sayı

Künye

Eti, S., Yüksel, S., Dinçer, H., Kalkavan, H., Hacıoğlu, Ü., Mikhaylov, ... Pinter, G. (2024). Assessment of technical and financial challenges for renewable energy project alternatives. Cleaner Engineering and Technology, 18, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.clet.2023.100719