Algoritmik regülasyon: Yapay zekâ ve idarenin regülasyon faaliyeti

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

On İki Levha

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Hayatımızın giderek dijitalleştiği bir dönemde, bilimsel toplantıların çevrimiçi gerçekleştirildiği süreçte, hukuka dair akademik çalışmaların içeriği değişmekte; dijitalleşme, teknolojik gelişmeler ve yapay zekâ dikkati çekerek yeni çalışmaların ana konuları haline gelmektedir. Öte yandan dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler, sadece esası değil usulü de etkilemiş, sosyal bilimciler, “dijital beşeri bilimler / hesaplamalı sosyal bilimler” (digital humanities / computational social science) yaklaşımı çerçevesinde, veri odaklı hesaplamalı yöntemleri kullanmaya başlamışlardır. Bu sosyal bilimler alanındaki esas ve usule dair değişim ve dönüşüm, hukuk alanına “hesaplamalı hukuk çalışmaları” (computational legal studies) olarak yansımış ve veri temelli dijital (hesaplamalı) yöntemlerin kullanıldığı hukuk çalışmalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır…

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukukun Dönüşümü, Akademik Çalışmalar, Yapay Zeka, Dijital Beşeri Bilimler, Algoritma ile Regülasyon, Algoritmanın Regülasyonu

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erol, Ö. F. (2023). Algoritmik regülasyon: Yapay zekâ ve idarenin regülasyon faaliyeti. İstanbul: On İki Levha.