Arabuluculukta iletişim

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Yazarlar

Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz
Yakacak, Gülnihal Ahter

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Eğitim Yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Kişiler arasındaki menfaat çatışmaları ve bunları çözmek için kullandıkları araçlar insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca, çıkar çatışmalarını çözmek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler genellikle toplumların kendi dönemlerinin sosyal, kültürel ve teknolojik özelliklerini yansıtmaktadır. Bunlardan bazıları şiddet içerebilirken, bazıları uzlaşı esasına dayanmaktadır. Örneğin, Orta Çağ’da başta Avrupa Merkezli birçok toplumda işkence/çile (trial by ordeal3) (Robertson, 1926, s. 70) veya düello yöntemi (trial by combat4)(Neilson, 1891, s. 1) ile çatışma çözümü yaygınken, modern hukuk sisteminde ise çatışmaların çözümü yargılama üzerine kuruludur. Çatışmanın yaygınlığı ve genellikle bununla ilişkili duygusal, fiziksel ve diğer etmenler nedeniyle, insanlar her zaman farklılıklarını barışçıl bir şekilde ele almanın yollarını aramışlardır. Günümüzde uyuşmazlıkların çözümü için çoğunlukla mahkemeler tercih edilmektedir. Mahkemelerde yapılan yargılamalarda, bağımsız ve tarafsız hakimler, çatışma yaşayan taraflar hakkında yazılı ve yazısız hukuk kurallarına göre vermek zorundadır…

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arabuluculuk, Alternatif Uyuşmazlık, Çatışma ve İletişim, Dijital İletişim, Çevrimiçi Arabuluculuk, E-Arabuluculuk

Kaynak

Meslekler ve İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. ve Yakacak, G. A. (2023). Arabuluculukta iletişim. Z. E. Abay Çelik (Ed.), Meslekler ve İletişim içinde (151-177. ss.). Konya: Eğitim Yayınevi.