Sahipli ve sahipsiz hayvanların korunması açısından hukuki değerin tespiti meselesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

On İki Levha Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Bu çalışma sahipli ve sahipsiz hayvanların ceza hukuku bakımından hukuki değerinin tespitini konu edinmektedir. Bu doğrultuda ayrıca hayvanların hukuki değer olarak doğrudan mı yoksa suçun maddi konusu olarak dolaylı mı korunduğu ayrımına da dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Hukuki değerin tespitinde yalnızca pozitif hukuktaki düzenlemeler dikkate alınmış olup konu deskriptif olarak ortaya konulmuştur. Bu bağlamda hayvanların bizatihi kendi değerinden dolayı korunmadığı, dolayısıyla ekolojik bir hukuki değer yaklaşımının benimsenmediği, buna karşın hayvanların insanlara faydaları nedeniyle korunduğu ve bunun antroposantrik bir değer yaklaşımını ifade ettiği tespit edilmiştir. Olan hukuka ilişkin bu tespitlerin yanı sıra olması gereken hukuka yönelik düşüncelere çalışmanın değerlendirme ve sonuç kısmında yer verilmiştir.
This paper deals with ascertaining the legal good of the pet and stray animals in the sense of criminal law. Doing so, effort is given to the distinction between the protection of animals as a legal good and as an object of crime. Ascertaining the legal good is based on the positive law documents, therefore it is descriptive. In this sense, the finding of this paper is that the animals are not protected for their own interests, excluding the ecological approach, but rather for the interests of individuals adopting an anthropocentric approach. In addition to this finding with regards to de lege lata, considerations on de lege feranda are made in the conclusion section.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hayvanların Korunması, Hukuki Değer Öğretisi, Hayvanları Koruma Kanunu, Protection of Animals, Doctrine of Legal Good, Law on Animal Protection

Kaynak

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Herkes için Çevre Adaleti" Tebliğler

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Külçür, E. İ. (2023). Sahipli ve sahipsiz hayvanların korunması açısından hukuki değerin tespiti meselesi. V. Sözüer, S. Işıka ve S. Karınçu Karaağaç (Ed.), 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Herkes için Çevre Adaleti" Tebliğler içinde (167-178. ss.). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.