Vakıflar Kanunu’nun 17. maddesi çerçevesinde icareteynli ve mukataalı taşınmazların vakfına dönmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Yazarlar

Çınar, Ömer

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ibn Haldun University Press

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Osmanlı Devleti’nde icareteynli ve mukataalı vakıflarda mutasarrıfın mirasçı bırakmaksızın ölmesi halinde kural olarak, vakıf malı mahlulen vakfına dönmekteydi. Ancak, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi2 ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu3 , mülkiyet ve yararlanma hakkı şeklinde ikili ayrımı kaldırıldığından, söz konusu icareteynli ve mukataalı vakıf mallarını tasfiye etmek için bir düzenleme kabul edilmiştir. Mülga 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 29.maddesinde, on yıl içinde taviz bedeli ödenmeyerek terkin edilmeyen icareteynli ve mukataalı vakıf kayıtlarının on yılın sonunda kendiliğinden terkin edilmesini ve mülkiyetin mutasarrıfa geçmesini düzenlemiştir. Ancak söz konusu süre içinde, taviz bedeli ödenmeyen ve şerhi terkin edilmeyen taşınmazlar için Kanunkoyucu, 1945 yılında 4775 sayılı Kanunla4 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 29.maddesini değiştirmiş ve süreyi on yıl daha uzatmıştır. Bu hükme göre (2762 sayılı Kanun m.29), “On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz vermek yolu ile icareteyn veya mukataa kayıtları terkin edilmemiş olan gayri menkullerin mülkiyeti on yıl sonunda kendiliğinden mutasarrıflarına geçer ve vakfın hakkı da ivaza dönerek gayri menkulün tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sırada ipotek sayılır...

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Vakıflar Kanunu, Vakıf, Mülkiyet, Kanun

Kaynak

11th Global Waqf Conference “New Generation Waqfship”: Book of abstract, 7 – 9 September 2023, Istanbul

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çınar, Ö. (2023). Vakıflar Kanunu’nun 17. maddesi çerçevesinde icareteynli ve mukataalı taşınmazların vakfına dönmesi. Ö. Çınar, O. Yılmaz, M. O. Tuna, A. Uysal, M. S. Bilici ve M. T. Kaan (Ed.), 11th Global Waqf Conference “New Generation Waqfship”: Book of abstract, 7 – 9 September 2023, Istanbul içinde (59-61 ss.). İstanbul: Ibn Haldun University Press.