Osmanlı'nın yeniden yapılanması sürecinde aydınların tutumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Yazarlar

Işık, Vahdettin

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ekin Yayınevi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Aydının toplum hayatındaki yeri ve değişim sürecindeki rolü yaklaşık 150 yıldır bizim düşünce dünyamızda konuşuluyor. Benzer şekilde sosyal bilimler literatüründe de aydın önemli bir yer işgal ediyor ve modernleşme süreci olarak kavramlaştırılan değişimin ana öznelerinden biri olarak ele almıyor. Özellikle Osmanlı-Türkiye modernleşmesi olarak kavramlaştırılan süreçte aydınların rolü ve teklifleri hakkında yapılacak müzakerelerde bunu daha açık bir şekilde görebiliriz. Bu hususta yapılan değerlendirmelerin bir kutbunu Müslümanların temel kabullerini ve tarihî tecrübesini “yeni” olanı içselleştirmenin enstrümanı yapmaktan endişe duyanlar, diğer kutbunu ise sorunların sadece “dışarı ”dan gelen saldırılarla izah edilmesini bir nakısa olarak gören ve “iç” bünyede bir tamir imkânı oluşturmak için “yeni/enme”nin gerekliliğini vurgulayanlar oluşturuyor. Biz kendi değerlendirmemizi yaparken, bu iki kutbun hassasiyetini mutlaka çatıştırmak gerekmediğinin farkında olan ihtiyatlı ve itidalli bir yol benimseyeceğiz…

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Osmanlı, Aydınların Toplumdaki Yeri, Osmanlı Aydınları

Kaynak

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişme

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Işık, V. (2021). Osmanlı'nın yeniden yapılanması sürecinde aydınların tutumu. H. M. Yücer, Y. S. Zavalsız (Ed.), Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişme içinde (159-169 ss.). Bursa: Ekin Yayınevi.