Anonim ortaklıkta bağımsız denetçinin seçimine ve görevden alınmasına ilişkin bazı sorunlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türkiye Adalet Akademisi Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Türk Şirketler Hukuku’nun, AB Şirketler Hukuku muktesebatıyla uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan 6102 sayılı TTK, 6762 sayılı eTK’nın yetersiz ve eleştirilen denetime ilişkin sisteminden vazgeçerek, AB Hukuku’nun denetim standartlarını içeren sistemini benimsemiştir. 6102 sayılı TTK’nın “Denetleme” başlıklı m. 397 ila 406’da on maddede düzenlenen hükümlerinin kaynağını Alman Ticaret Kanunu’nun denetime ilişkin hükümleri (HGB 316 vd. paragrafları) oluşturmaktadır.
The TCC No. 6102, which was prepared to harmonize Turkish Company Law with the EU Company Law acquis, abandoned the inadequate and criticized auditing system of the previous Turkish Commercial Code No. 6762 and adopted the system that includes the auditing standards of EU Law. The source of the provisions of the TCC No. 6102 stated under the title of “Audit”, which is regulated in ten articles in TCC Art.397-406, is the provisions of the German Commercial Code (HGB 316. et al. paragraphs) on auditing.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Atamalar, Ticaret Kanunu, Auditor, Turkish Commercial Code (TCC), Appointments, Commercial Law

Kaynak

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 10. yılında ticaret hukukunun güncel meseleleri sempozyumu: 12-13 Mayıs 2022-Ankara: Bildiriler kitabı

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldız, Ş. (2023). Anonim ortaklıkta bağımsız denetçinin seçimine ve görevden alınmasına ilişkin bazı sorunlar. H. Çağlar, M. Özdamar, H. K. Yılmaztekin, F. F. Gözüyeşil ve B. F. Günarslan (Ed.), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 10. yılında ticaret hukukunun güncel meseleleri sempozyumu: 12-13 Mayıs 2022-Ankara: Bildiriler kitabı içinde (125-148. ss.). Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.