Hakemlerin sözleşmesel sorumluluğu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

On İki Levha Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Tahkim yargılamasını gerçekleştiren hakemlerin uyuşmazlık taraflarıyla aralarındaki ilişkinin hangi hukuki temellere dayandığı ve hakemin yargı bağışıklığına sahip olup olmadığı günümüzde tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Anglo-Amerikan hukuk sisteminde hakemlerin yargı bağışıklığı olduğu kabul edilirken Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde konuya sözleşmeler hukuku temelinde yaklaşılmaktadır. İsviçre- Türk Hukuku da hakemler ve uyuşmazlık tarafları arasında sözleşmesel bir ilişki temeline dayanmaktadır. Bu çalışmada hem sözleşmeler hukuku hem de muhakeme hukuku üzerinden hakem sözleşmesi ve hakemin sözleşmesel sorumluluğuna yol açabilecek durumlar incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle hakem sözleşmesinin hukuki niteliğine, unsurlarına ve sözleşmeye uygulanacak hükümlere, hakemin sorumluluğuna yol açacak borçlarına değinilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tahkim, Tahkim Yargılaması, Ticari Tahkim, Hakem, Hakemin Sorumluluğu, Hakem Sözleşmesi

Kaynak

Tahkim Yargılaması: İkinci Bölüm

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

Künye

Petek, Ö. F. (2023). Hakemlerin sözleşmesel sorumluluğu. M. Erkan, C. Yasan Tepetaş, C. Yöney, A. Öztürk, S. Etlioğlu Erçetingöz (Ed.), Tahkim Yargılaması: İkinci Bölüm içinde (181-197 ss.). İstanbul: On İki Levha