Yakut, Ayşe Dilşad

Yükleniyor...
Profil fotoğrafı
E-posta Adresi ORCID Profili WoS Profili Scopus Profili YÖK Araştırmacı Profili Google Akademik Profili TR-Dizin Profili SOBİAD Profili Web Sitesi

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
Eğitim Bilimleri Fakültemiz, kuram ve uygulamaların öğretildiği bir yer olmanın ötesinde, fikirlerin yeşerdiği, yeteneklerin geliştiği ve ömür boyu süren arkadaşlıkların kurulduğu dinamik ve çeşitlilik gösteren bir topluluktur.

Adı Soyadı

Ayşe Dilşad Yakut

İlgi Alanları

Specific Learning Disabilities, Inclusion, Dylexia, Learning Disabilities, Special Education

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 10 / 12
 • Yayın
  Teachers’ perceptions of students with additional support needs
  (Mersin University, 2020) Yakut, Ayşe Dilşad; Akgül, Savaş; Tuncer, Adviye Tuğba; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  In Turkey, the special education population has steadily increased since 2010. As emphasized in the legislation, there is a heightened focus of inclusion of students with special needs in regular education settings in Turkey. Understanding teachers’ perceptions of students with additional support needs (students with learning problems, students with behavioral problems and high-potential students) and examining how teachers perceive their roles and responsibilities while teaching these students are crucial. To address this gap in the literature, a researcher-created scale that includes 10 items, each of which consists of three dimensions was used in this study. The purpose of this study is to examine teachers’ perceptions of students with learning problems, students with behavioral problems and high-potential students. This study included data analysis from 239 regular education teachers working in public elementary schools in Istanbul, Turkey. An independent sample t-test, a paired sample t-test, and a one-way analysis of variance were used for data analysis. Findings suggest that teachers’ perceptions were more positive towards teaching students with learning problems either than perceptions of students with behavioral problems or than perceptions of high-potential students. Furthermore, there was no significant difference in teachers’ perceptions of teaching students with learning problems, students with behavioral problems, and high-potential students by teachers’ demographic characteristics. Results were discussed and recommendations were presented for future research.
 • Yayın
  Examining attitudes of medical students toward individuals with disabilities
  (Open Journals in Education (OJED), 2021) Yakut, Ayşe Dilşad; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  Attitudes of future health professionals is critical to provide inclusive healthcare services. The purpose of this study is to examine attitudes of medical school students toward individuals with disabilities. This study included both quantitative and qualitative analysis of 153 medical school students in Turkey. Results showed that medical students’ comfort levels were significantly more positive toward a patient without apparent disability. The relationship between attitudes and comfort levels for a patient with apparent disability was slightly higher than the relationship between attitudes and comfort levels for a patient without apparent disability. Content analysis of open-ended questions indicated the need of disability education in medical school. Exploration of the attitudes of medical school students toward individuals with disabilities provided both practical and theoretical implications into the field.
 • Yayın
  Internet of things for individuals with disabilities
  (Emerald Publishing, 2022) Yakut, Ayşe Dilşad; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  The Fourth Industrial Revolution has revealed some emerging concepts and technologies. In the framework of Industry 4.0, the Internet of things (IoT) is one of the key concepts as well as an evolving paradigm that creates opportunities of integration between the things and the physical world which has an unprecedented influence in our lives, particularly in the lives of those with disabilities. It is a groundbreaking way of providing independent living opportunities to individuals with disabilities, such as academic and learning aids (e.g. computer-based software, portable word processors), communication aids (e.g. captioning devices, smart glasses, augmentative communication devices), mobility aids (e.g. smart canes, smart wheelchairs), and smart systems (e.g. smart home, smart city, smart workplace), which increase the amount of their participation in the society, thus, empowering individuals with disabilities. This chapter aims to present the IoT technologies for individuals with disabilities and consists of five sections. The first section presents background information about the IoT and how it relates to individuals with disabilities. The second section introduces key technologies and applications that drive the IoT concept of Industry 4.0 in terms of the subject of disability in five domains which are mobility, smart environments, monitoring, communication, and education. The third section illustrates the importance of the IoT technologies and its relevance to the universal approach. The fourth section presents the implications of global business and implications of COVID-19 for IoT technologies. Finally, the chapter concludes with suggestions.
 • Yayın
  Özel gereksi̇ni̇mli̇ bi̇reyler ve afetler / aci̇l durumlar
  (Detay Yayıncılık, 2023) Yakut, Ayşe Dilşad; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  Özel gereksinimli bireyler, afetler ve acil durumlardan en çok etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. Küresel COVİD-19 pandemisi ve merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle birlikte özel gereksinimli bireylerin olası afet ve acil durumlarda nasıl destekleneceği konusu tekrar gündeme gelmiş ve özel gereksinimli bireylere yönelik afet eğitimi ön plana çıkmıştır. Afet eğitiminin amacı, özel gereksinimli bireyleri ve çevrelerindeki bireyleri afetlere karşı hazırlayarak afet bilinçlerini arttırmak ve alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği ile ilgili bir farkındalık oluşturmaktır (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2013, s. 6). Alanyazın incelendiğinde özel gereksinimli bireylerin olası afet ve acil durumlarla ilgili deneyimlerinin üzerinde durulduğu ve bu bireylerin afet öncesi, afet süreci ve afet sonrası ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Özel gereksinimli bireyler kadar çevrelerindeki diğer bireylerin de bu süreçlerde nelerin yapılması gerektiğini bilmeleri önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, özel gereksinimli bireylerin afet ve acil durumlarla ilgili deneyimlerini inceleyerek bu bireyleri desteklemeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır.
 • Yayın
  Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin incelenmesi
  (Mehmet Kurudayıoğlu, 2021) Gökdemir, Mert; Yakut, Ayşe Dilşad; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  Araştırmanın genel amacı, özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızı becerilerini inceleyerek öğrencilerin sınıf ve yaş seviyesindeki performanslarını belirlemektir. Araştırma Konya ilinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören özgül öğrenme güçlüğü olan 79 üçüncü sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızı becerilerini değerlendirebilmek amacıyla kullanılan “Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi II” kullanılmıştır. Öğrencilerin %98.73’inin (n= 78) doğru okuma, %100’ünün (n= 79) okuduğunu anlama ve %100’ünün (n= 79) okuma hızı becerilerinde kronolojik yaş ve sınıf seviyesinin altında performans gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızı becerilerinin birbirlerini etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.
 • Yayın
  Students with specific learning disabilities in inclusive settings: A study of teachers’ self-efficacy
  (Wiley, 2021) Yakut, Ayşe Dilşad; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  Students with specific learning disabilities (SLD) are taught by general education teachers who may not respond positively to the inclusion of these students in their classrooms. Teachers’ self-efficacy is an important construct which is related to teachers’ teaching and their willingness to include students with disabilities into their classrooms. The purpose of this study is to examine teachers’ self-efficacy toward teaching students with SLD. In the scope of the study, quantitative data were collected through a scale and an observation form from 200 general education teachers working in public elementary schools in a province of Turkey. Results indicated that the teachers who had students with SLD in their classroom felt more efficacious in teaching students with SLD. In addition, teachers reported that students with SLD had significantly lower problems in motor skills and significantly higher problems in math; attention and memory; and writing skills. Implications are discussed within the Turkish context.
 • Yayın
  The lived experiences of teachers with visual impairments in the inclusion of students with visual impairments: A phenomenological study
  (Sakarya University, 2022) Şengül Erdem, Hatice; Yakut, Ayşe Dilşad; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  This study aims to reveal the lived experiences of teachers with visual impairments (VI) in the inclusion of students with VI. In this phenomenological study, data were collected from 8 teachers with VI through semi-structured interviews and analyzed by content analysis using a qualitative software program named MAXQDA20. The six themes identified from the content analysis were underlying issues in inclusion, personal guidance of teachers on students with VI, critical evaluation of inclusion, from diagnosis to the IEP implementation, the appropriate model of education for students with VI, and teachers' sense of inclusion. The findings revealed that teachers with VI contributed to the inclusion of students with VI. Furthermore, they emphasized system-related issues preventing inclusive practices and made critical evaluations concerning practices in inclusive settings. Based on the findings, inclusive classrooms and resource rooms should be equipped with educational tools (i.e., the braille alphabet, assistive technologies, tactile graphs and maps), teaching staff and their training should be enhanced, and school buildings should be designed as physically accessible and supervised by special education teachers who have expertise in VI or experience in working with students with VI.
 • Yayın
  Gender disproportionality in special education: An analysis of odd ratios and trends
  (John Wiley & Sons, 2024) Akgül, Savaş; Yakut, Ayşe Dilşad; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  In Turkey, the special education population has steadily increased since 2006. By generating a 16-year period of data obtained from the National Education Statistics (NES) published annually by the Presidency of Strategy Development of the Ministry of National Education, we synthesize the gender odds ratios and trends by special education categories and/or educational settings. We used odds ratios and the Mann-Kendall test for data analysis. Gender disproportionality exists in favour of males with special needs in the majority of educational settings. In addition, we found uptrends, downtrends, and no trends for gender odds ratios. Gender disproportionality is discussed, along with implications for research and practice.
 • Yayın
  A systematic literature review: The self-concept of students with learning disabilities
  (Sage Journals, 2023) Yakut, Ayşe Dilşad; Akgül, Savaş; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  Since the learning disability (LD) population comprises the largest group receiving special education services, there is a need for research to examine the self-concept of this population at a global level. This systematic literature review synthesized 20 years of quantitative research (k = 16) about the self-concept of students with LD. The overarching theme was that the diagnosis of LD relies on divergent criteria among the studies reviewed. While the academic self-concept was the center of the research, regardless of its domains, results indicated that students with LD had a lower level of self-concept. To have a deeper understanding of the phenomenon, an instrument specifically designed for assessing self-concept of students with LD is needed. Limitations of the study and implications for research and practice are discussed.
 • Yayın
  Teachers’ perceptions of students with additional support needs
  (Kadir Ulusoy, 2020) Yakut, Ayşe Dilşad; Akgül, Savaş; Tuncer, Adviye Tuğba; Yakut, Ayşe Dilşad; Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  In Turkey, the special education population has steadily increased since 2010. As emphasized in the legislation, there is a heightened focus of inclusion of students with special needs in regular education settings in Turkey. Understanding teachers’ perceptions of students with additional support needs (students with learning problems, students with behavioral problems and highpotential students) and examining how teachers perceive their roles and responsibilities while teaching these students are crucial. To address this gap in the literature, a researcher-created scale that includes 10 items, each of which consists of three dimensions was used in this study. The purpose of this study is to examine teachers’ perceptions of students with learning problems, students with behavioral problems and high-potential students. This study included data analysis from 239 regular education teachers working in public elementary schools in Istanbul, Turkey. An independent sample t-test, a paired sample t-test, and a one-way analysis of variance were used for data analysis. Findings suggest that teachers’ perceptions were more positive towards teaching students with learning problems either than perceptions of students with behavioral problems or than perceptions of high-potential students. Furthermore, there was no significant difference in teachers’ perceptions of teaching students with learning problems, students with behavioral problems, and high-potential students by teachers’ demographic characteristics. Results were discussed and recommendations were presented for future research.