Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Yükleniyor...
Organizasyon Birimi Logosu

Kuruluş Tarihi

2017

Açıklama

Eğitim Bilimleri Fakültemiz, kuram ve uygulamaların öğretildiği bir yer olmanın ötesinde, fikirlerin yeşerdiği, yeteneklerin geliştiği ve ömür boyu süren arkadaşlıkların kurulduğu dinamik ve çeşitlilik gösteren bir topluluktur.

Araştırmacı Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 10 / 10
 • Araştırmacı
  Doğru, Naime
  Dr.
 • Araştırmacı
  Bulut, Mehmet Akın
  Dr.
  Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan Dr. Mehmet Akın Bulut, doktorasını ise Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri alanında tamamlamıştır. Kendisi, doktora eğitimi sürecinde dijital ortamlar aracılığıyla öğretim ve öğretmen eğitimi konusunda bir mikro öğrenme tabanlı MOOC geliştirmiştir. Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezinde 5 yıllık bir koordinatörlük deneyimine sahip olan Dr. Bulut, aynı zamanda Dil Okulunun kuruculuğunu ve akademik koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır ve burada 'Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme', 'Eğitim Teknolojileri' ve 'Bilgi Teknolojileri' derslerini vermektedir. Ayrıca, John Templeton Avrupa Birliği, TÜBİTAK, YÖK ve MEB gibi projelerde çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Kendisi, 'Öğretmen Eğitimi', 'İnovatif Öğrenme ve Öğretme', 'Yetişkin ve Gençlik Eğitimi', 'Aktif ve Dijital Öğrenme', 'Dijital Eğitimde Liderlik', 'Dijital Eğitim ve Eğitim Modelleri' gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yayınlamıştır. Üniversite, K12 ve kurumsal düzeyde yetişkin ve yeni nesil öğrenme ve öğretme, öğretmen eğitimi ve eğitim tasarımı, e-öğrenme tasarımı ve dijital araçlar, motivasyon modelleri, aktif ve özerk öğrenme stratejileri konularında eğitim vermektedir. Kariyer süreci boyunca yaptığı çalışmalar ve edindiği deneyimler sayesinde İbn Haldun Üniversitesinde Yapay-Zeka Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğünü kurmuş ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinin yanı sıra bu merkezde koordinatör olarak çalışmalarına devam etmektedir.
 • Araştırmacı
  Akgün, Özcan Erkan
  Prof. Dr.
  1999 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını kazandı. ODTÜ Yabancı Dil Hazırlık Okulunda dil eğitimi aldıktan sonra 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programını 2005 yılında aynı ana bilim dalında Doktora Programını tamamladı. 2006 ile 2015 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve bölüm başkan yardımcılığı, bölüm komisyonları ve koordinatörlükleri görevlerinde bulundu. Bu yıllarda hem Üniversite’nin hem de Fakülte’nin eğitim-öğretim ve kalite ile ilgili komisyonlarında aktif olarak görev aldı. Bir yıl Sakarya Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okullarında (ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise) bilim kurulunda (2008), bir yıl da okul Genel Koordinatör Yardımcısı olarak çalıştı (2009). 2010 ile 2015 yılları arasında kuruluş aşamasından itibaren (bir yıllık yurt dışı görevinin dışında) Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı yaptı. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Texas A&M Üniversitesi, Eğitim ve İnsan Gelişimi Fakültesi ve aynı zamanda AGGIE-STEM Proje Merkezinde çalıştı. 2015 yılı Kasım ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde göreve başladı. 2018 yılına kadar BÖTE Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2016 - 2020 yılları arasında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak çalıştı ve görevi kurduğu ekipte yer alan arkadaşına devretti. 2017 - 2021 yılları arasında Dekan Yardımcılığı görevine devam etti. Üniversitenin eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili kurul ve komisyonlarında çalışmaktadır. Öğretim tasarımı, öğrenmenin geliştirilmesi, e-öğrenme, uzaktan eğitim, eğitimde teknoloji entegrasyonu, STEM, yüksek öğretimde yetkinlikler, akreditasyon, etkili öğrenme-öğretme ve öğrenme motivasyonu konularında tamamlanmış projeleri, makaleleri, bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.
 • Araştırmacı
  Maraba, Dilara
  Arş. Gör.
  2022 yılında İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Doğanın çocuk psikolojisi ve gelişimi üzerindeki etkisi, Z kuşağının işe bakış açısının motivasyon, beklenti ve alışkanlıklar üzerinden değerlendirilmesi, öz düzenlemeli öğrenme ve beceri geliştirme teorileri üzerine makaleleri vardır. 2022-2023 İbn Haldun Üniversitesi Yapay-Zeka Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğünde yarı zamanlı olarak görev almış ve dijital eğitim modelleri, dijital araçların eğitimdeki rolü, dijital araçların ders modüllerine entegrasyonu, dijital ve aktif öğrenme araçları ile öğrenmeyi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi-RPD Yüksek Lisans öğrencisi ve Araştırma Görevlisidir. İHU Yapay Zeka-Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğü ve Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde koordineli olarak çalışmaktadır.
 • Araştırmacı
  Nazir, Thseen
  Doç. Dr.
  Dr. Thseen Nazir, 2005 yılında psikoloji lisans derecesini, Aligarh İslam Üniversitesi, Hindistan'da tamamladı. Üstün akademik performansı nedeniye lisans derecesi altın madalya ile ödüllendirildi. Yine aynı üniversitede, 2007 yılında klinik psikoloji yüksek lisans derecesini tamamladı. Dr. Nazir, 2011 yılında Hindistand'da Kaivalya Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Gandhi Felsefesi merkezli saygın ve prestijli bir gençlik programı olan Gandhi Fellowship'e kabul edildi. Fellowship kapsamında Hindistan'ın Rajasthan kentinde iki yıl çalıştığı proje sırasında, eğitim sisteminin inceliklerini anlama, okulda verilen eğitimi yakından inceleme ve analiz etme fırsatı buldu. Sonrasında, kazandığı psikolojik içgörüleriyle okul çağı çocuklarının iyi oluşlarına odaklandı ve yaptığı kapsamlı araştırmaların sonunda doktora derecesini tamamlayarak 2018 yılında Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu. Alanda gerçekleştirdiği önemli çalışmalar neticesinde Türkiye Rehberlik ve Rehberlik Derneği tarafından 2018 yılında Yılın En İyi Genç Araştırmacısı ödülüne layık görüldü. Son yıllarda çalışmalarını uluslararası öğrencilerin deneyimleri üzerine yoğunlaştırdı. Kendi deneyimleri ve bilimsel araştırmaları ışığında uluslararası öğrencilerin uyum sürecinde karşılaştıkları zorlukları ele alan, 2023'te hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanan kapsamlı bir kitap yazdı. Tüm bunlara ek olarak akademiye önemli katkılar sağlayan çok sayıda bilimsel çalışması ve akademik makalesi bulunmaktadır.
 • Araştırmacı
  Kaya, Nurevşah
  Arş. Gör.
  Kendisi 2022 yılında İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl İbn Haldun Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında üniversitenin Yapay Zeka-Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğünde yarı zamanlı akademik destek personeli olarak aktif öğrenme stratejileri, öz-düzenlemeli öğrenme, dijital araçlar ile öğretim ve materyal geliştirme, etkili ders tasarımı, motivasyon, zaman yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. Kendisinin, öğrencilerin STEM alanlarında kariyer tercihlerini etkileyen süreçlerin incelenmesi ve Yapay Zekanın eğitimde kullanımı hakkında yayınlamış olduğu makaleleri bulunmaktadır. Nurevşah Kaya, şu anda İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, üniversitenin Yapay Zeka-Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğünde koordineli olarak görev almaktadır.
 • Araştırmacı
  Yurdunkulu, Adem
  Dr.
  Dr. Yurdunkulu ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Çankırı'da tamamlamıştır. Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi'ni 3.lük ile bitirmiştir. Lisansını İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği alanında, yüksek lisansını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında, doktorasını ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında tamamlamıştır. Doktora çalışmasında Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki okulların dayanıklılıklarına yönelik örgütsel dayanıklılık ölçeği geliştirilmiştir. Araştırma alanları arasında liderlik, denetim, örgütsel dayanıklılık, eğitim yönetimi yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yapmıştır. İnsanları karşılıksız sevmektedir.
 • Araştırmacı
  Pakdamar Tüzgen, Nagehan
  Arş. Gör.
  Nagehan Pakdamar Tüzgen, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik çift anadal programlarında onur derecesi ile tamamladı. Lisans eğitimi sırasında İstanbul'da alanında öncü eğitim kurumlarında gözlem ve staj deneyimleri kazandı. Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermeye yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde ve sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev aldı. University of California Berkeley'de dil eğitimi aldı. Özel bir eğitim kurumunda psikolojik danışman olarak çalıştıktan sonra yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans programında ”Hamilelik döneminde psikolojik ihtiyaçlar: Yeni annelerde içebakışın nitel analizi” başlıklı İngilizce tezi ile tamamladı. Ardından İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği tezsiz yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılından bu yana İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta, 2022 yılından bu yana lisans düzeyinde öğrencilere ders vermektedir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi) doktora programında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir ve üç çocuğu vardır.
 • Araştırmacı
  Yakut, Ayşe Dilşad
  Doç. Dr.
  Doç. Dr. A. Dilşad Yakut, lisans ve yüksek lisans eğitimini sınıf öğretmenliği alanında tamamladı. Doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Massachusetts Amherst’de özel eğitim alanında tamamladı. Doktora eğitimi süresince araştırma ve öğretim asistanı olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra, ABD’nın bir numaralı pediatri hastanesi seçilen Boston Children’s Hospital bünyesinde yer alan Learning Disabilities Program’ında doktora sonrası klinik araştırmacı olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermiştir. Araştırma alanları arasında özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğretmenlerin mesleki gelişimi, özel eğitimde ölçme ve değerlendirme yer almaktadır.
 • Araştırmacı
  Bulut, Sefa
  Prof. Dr.
  Prof. Dr. Sefa Bulut, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde, Oklahoma Devlet Üniversitesinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yaptı. Bu üniversite de araştırma ve öğretim asistanı olarak çalıştı. Aynı üniversitenin, Multicultural Development and Assessment Center. (MDAC) bölümünde çalıştı. Oklahoma Technical Assistance Center. (OTAC) danışmanlık görevinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde askeri ve travma psikoloğu olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde uzun yıllar çalıştı ve ana bilim dalı başkanlığı, dergi yayın koordinatörlüğü üyeliği, Erasmus ve Farabi koordinatörlükleri yaptı.