Araştırmacılar

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 174
 • Araştırmacı
  Arkan, Atilla
  Prof. Dr.
  Adapazarı İmam Hatip Lisesi ve Marmara İlahiyat Fakültesi (1991) mezunu olan Atilla Arkan, doktorasını 1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi alanında yaptı. Ayrıca Malezya İslam Üniversitesi, İslam Medeniyeti ve Düşüncesi Enstitüsü’nde 1996-1999 yılları arasında ikinci doktora çalışması için bulundu. 1994 yılında Sakarya Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı. 2013’te aynı üniversitede profesör oldu. 2012-2014 yılları arasında misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak Kanada McGill Üniversitesi, İslam Çalışmaları Enstitüsü’nde bulundu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra, 2017’den itibaren SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü olarak da görev yapmış olan Prof. Arkan, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Din Felsefesi, İslam Düşüncesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi alanlarında çalışan Prof. Arkan’ın yayınlanmış eserleri arasında; “İbn Rüşd Psikolojisi”, “İbn Meymun Felsefesinde Tanrı” kitapları ile “Psikoloji Şerhi / Kitabu’n -Nefs”, “İslam Ahlak Teorileri” çevirileri yer alıyor.
 • Araştırmacı
  Yılmaz, Mustafa Kemal
  Prof. Dr.
  1985 yılında Galatasaray Lisesi’ni derece ile bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nden derece ile mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını birincilikle tamamladı. 1991-1994 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yaptı. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda görev yapmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor ünvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik ünvanını aldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası’nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü’nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2006 Kasım-Aralık döneminde, İslam Kalkınma Bankası’nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası’nda danışmanlık hizmeti verdi. 2007-2013 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör Meclisi’nde akademik danışman olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan YILMAZ, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2017 yılı Mayıs ayından itibaren İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Profesör ünvanı ile öğretim üyesi ve Fakülte Dekanı olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.
 • Araştırmacı
  Yeşilırmak, Ali
  Prof. Dr.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1990 yılında bitirip yüksek lisansını University of Texas at Austin’de 1996 yılında tamamlamıştır. Doktorasını University of London Queen Mary Centre for Commercial Law Studies’te 2004 yılında tamamlamıştır. Queen Mary College, School of International Arbitration’da misafir öğretim üyeliği yapmaktadır. Yabancı ve Türk hukuk bürolarında danışman avukat olarak uluslararası ticaret, finansman, yatırım ve inşaat uyuşmazlıkları, tahkim ve yargılama konularında çalışmış; International Chamber of Commerce ve American Arbitration Association’da staj yapmıştır. Milletlerarası ve milli tahkim, yatırım uyuşmazlıkları, arabuluculuk, yargılama ve icra-iflas hukuku konularında bir çok kitap ve makalesi yayımlanmıştır. Çok sayıda ICC, UNCITRAL, CIETAC, SIAC ve ad hoc tahkimde hakemlik ve avukatlık yapmıştır. İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi Divanı üyesidir. Chartered Institute of Arbitrator’ın üyesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Arabuluculuk Kanun ve Yönetmeliği ve İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu hazırlık komisyonlarında üye olarak çalışmıştır.
 • Araştırmacı
  Kıvrak, Fatma Halide
  Arş. Gör.
  Halide Kıvrak, Gazi Üniversitesi İşletme Bölümündeki lisans eğitimini, Uluslararası İlişkiler Bölümü çift anadal programıyla birlikte 2013 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sırasında başladığı İktisat Bölümü’nde önlisans bitirdi. 2012-2016 yılları arasında Gençlik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen çok sayıda gençlik projesinin aktif katılımcısı oldu. Ankara merkezli düşünce kuruluşu olan IMPR’ın (Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi) staj programında Irak-İran eksenli yönetim sorunsallarıyla ilgilendi. Avrupa Birliği’nin fonladığı hibe desteğinden Türkiye’deki KOBİ’lerin yararlanmasını sağlayan özel bir danışmanlık firmasında proje yazarlığı ve koordinatörlüğü yaptı. 2016’da başladığı İstanbul Üniversitesi’ndeki İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programını “Duygusal Zekânın Çalışanların Bireysel Yenilikçiliği Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı teziyle tamamladı. 2018 yılında başladığı Doktora eğitimine İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü’nde devam etmektedir.
 • Araştırmacı
  Gümüş, Nihat
  Dr.
  Nihat Gümüş, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. 2012 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde “2007 Finansal Krizinin Piyasa Düzenlemelerine İlişkin Sonuçları ve Finansal Düzenleme Yapılarının Bankacılık Sektörünün Sağlamlığına Etkisi: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı bir Perspektif” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2007 ile 2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi MBA ve e-MBA Programları bünyesinde Ekonomi ve İstatistik derslerini yürüttü ve bitirme projesi danışmanlığı yaptı. 2012 yılı Mart ayında Başkan Danışmanı olarak o dönemki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) katıldı. İMKB’nin Borsa İstanbul’a dönüşüm sürecinde, Başkanlık Ofisi ve Araştırma Bölümü'nde ekonomist ve servis yöneticisi olarak görev yaptı. Strateji ve Stratejik Ortaklık ekipleri bünyesinde Türkiye Sermaye Piyasası kuruluşlarının yatay ve dikey entegrasyonu süreçleri ile Borsa İstanbul teknolojik dönüşüm projesinde yer aldı. 2014 yılında Dünya Bankası’nın Hazine, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul ile birlikte Borsa İstanbul bünyesinde kurduğu Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi’ne katıldı. Merkezin kuruluş sürecinde yer alan Nihat Gümüş, Dünya Bankası’nın, IMF, İslam Kalkınma Bankası, IRTI, IFSB, AAOIFI, CIBAFI, Arap Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte düzenlediği birçok projede görev yaptı. 2016 yılı Eylül ile 2017 Şubat ayları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İİT Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) bünyesinde İslami Finans Veri Tabanı projesi danışmanlığı görevini üstlendi.
 • Araştırmacı
  Aksoy, Tamer
  Prof. Dr.
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu (1986). Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünden (ekonomi ve otomotiv sanayi yatırımları alanında) Yüksek Lisans (1989), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden ise (uluslararası bankacılık alanında) Doktora derecesini aldı (1997). İşletme Bölümü “Muhasebe ve Finans” anabilim dalında önce Doçent (2007) daha sonra da Profesör oldu (2018). Uluslararası sınavlar neticesinde çeşitli ülkelerde mesleki, bilimsel ve akademik incelemelerde bulundu. Ulusal/uluslararası staj, seminer, sempozyum, kongre ve konferanslara katıldı. Doktora çalışmaları sırasında girdiği uluslararası bir sınavı ‘excellent’ derecesiyle kazanarak İsviçre Citicorp Investment Bank bünyesinde Finansal Kontrol departmanında ‘Finansal Kontrol ve Mali Denetim’ konusunda kısa süreli çalıştı. Doktora derecesini takip eden süreçte (1997-2018) sırasıyla; T.C. Merkez Bankası bünyesinde yarı zamanlı DR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ olarak; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Near East University bünyelerinde yarı zamanlı DOÇ. DR. olarak çalıştı. 29.06.2018 tarihinden beri de İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme (İng.) Bölümünde tam zamanlı PROF. DR. olarak görev yapmaktadır.
 • Araştırmacı
  Demirel, Ömer Fahrettin
  Doç. Dr.
 • Araştırmacı
  Arslan, Mahmut
  Prof. Dr.
  Prof.Dr. Mahmut Arslan Bölümümüzde iş etiği ve insan kaynakları profesörü olarak görev yapmaktadır. Bu alanda araştırma, eğitim ve danışmanlık konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir. Profesör Arslan 2003 yılından beri Avrupa İş Etiği Ağı (EBEN) in Türkiye başkanlığını yürütmektedir. Kendisi bu saygın bilimsel örgütün iki uluslararası kongresini ülkemizde 2008 ve 2015 yıllarında organize etmiştir. Türkçede iş etiği alanında yayınlanan ilk ve kapsamlı ders kitaplarının yazarıdır. Bu alanın en önemli yayını olan Journal of Business Ethics dergisinin hakemleri ve misafir editörleri arasındadır. Türk savunma sanayisinin en önemli ve büyük firmalarına iş etiği danışmanlığı yapmıştır. Bu alanda birçok makale ve kitabın da yazarıdır. Prof. Arslan özellikle dinin iş etiğine olan etkileri konusunda derin bir uzmanlık bilgisine sahiptir.
 • Araştırmacı
  Şahin, Merve
  Dr.
  Dr. Merve, endüstri mühendisliği ve iş analitiği alanlarında çok yönlü bir geçmişe sahip dinamik bir akademisyen ve deneyimli bir profesyoneldir. Halen İbn Haldun Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan Dr. Merve, daha önce İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve farklı bir akademik ve profesyonel yolculukla elde ettiği uzmanlığı getirmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesi alan Dr. Merve, WorldQuant Üniversitesi'nden Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi ile daha da zenginleştirilen bilimsel arayışlara olan bağlılığını göstermiştir. Miami Üniversitesi ve Salford Üniversitesi'ndeki araştırma çalışmaları talep tahmini, envanter yönetimi ve uygulamalı istatistik alanlarındaki bilginin ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Dr. Merve, akademinin yanı sıra, Türk Hava Yolları Teknoloji A.Ş.'de Proje Yöneticiliği ve İş Analisti olarak ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de Ar-Ge Proje Koordinatörü olarak görev yaptığı süre boyunca teorik bilgileri pratik bilgilerle bütünleştirmiştir. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi'nde Büyük Veri ve İş Analitiği Bölümü Program Koordinatörü olarak görev yapan Dr. Merve, akademik programların şekillendirilmesinde ve bu gelişen alanda yeniliğin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Akademik ve profesyonel alanlara dinamik bir katkıda bulunan Dr. Merve, teorik bilgi ve pratik uygulamanın kesişimini örneklemektedir. Bu özet, Dr. Merve'nin çok boyutlu katkılarını ifade etmekte ve hem akademi hem de endüstri alanlarında bilgiyi ilerletme ve karmaşık sorunları çözme konusundaki kararlılığını göstermektedir.
 • Araştırmacı
  Zehir, Melike
  Dr.
  Melike Zehir İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden lisans derecesini aldı. Mezuniyetten sonra 6 yıl Kurumsal Bankacılık alanında çalıştı. 2018'de Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi yüksek lisans programını bitirdi. Ayni üniversitede “Blok zinciri teknolojisi, İş Modeli İnovasyonu, Rekabet Avantajı ve Firma Performansı” başlıklı tezi ile 2023 yılında doktorasını tamamladı. 2022 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Ibn Haldun Üniversitesi'nde 2023 yılından itibaren Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Melike Zehir dijitalleşme, iş modeli inovasyonu, blok zinciri ve rekabet stratejileri alanlarında çalışmakta olup, mevcut durumda bu alanda yayınlanmış uluslararası makaleleri, kitap bölümleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Mevcut durumda "Dijital Olgunluk Seviyesinin Ölçülmesi”ne yönelik projede araştırmacı olarak da görev yapmaktadır.
 • Araştırmacı
  Kuşakcı, Ali Osman
  Prof. Dr.
  Ali Osman Kuşakcı, Viyana Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında lisans derecesini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği bölümünde Finans Mühendisliği uzmanlık alanındaki çalışmalarıyla Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programını bitirdi. 2008 yılından itibaren araştırma ve öğretim görevlisi olarak Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde çalıştı. Makine öğrenmesi ve doğadan esinlenen algoritmalar alanlarında araştırmalar yaptı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği bölümünde “Constrained Optimization with Evolution Strategies: Adaptive Approaches” başlıklı tezi ile 2013 yılında doktorasını tamamladı. Üniversitenin AR&GE merkezi müdürlüğünü yaptı ve İslam Kalkınma Bankası destekli “kapasite geliştirme” projesini yürüttü. İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde görev yaptı ve tersine lojistik ve sürdürülebilirlik alanında araştırmalar yürüttü. Akabinde İbn Haldun Üniversitesi'ne katıldı. Havacılık Yönetimi ve İş Analitiği alanlarında çeşitli yüksek lisans programları tasarladı, profesyonel eğitimler verdi. Üç yıl Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri koordinatörlüğü görevini yürüttü. Halen İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. Saygın akademik dergilerde çok sayıda yayını bulunan Ali Osman Kuşakcı’nın çalışmalarının odağında karar verme, yöneylem araştırması, iş analitiği ve makine öğrenmesi, sezgisel algoritmalar ve tedarik zinciri ağ tasarımı konuları bulunmaktadır.
 • Araştırmacı
  Kuşakcı, Sümeyye
  Dr.
  1983 doğumlu Sümeyye Kuşakcı Avrupa’nın en iyi ekonomi üniversiteleri arasında kabul edilen Viyana Ekonomi Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nde birleşik lisans ve yüksek lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisansını biri Entegre Muhasebe, diğeri Stratejik Yönetim-Liderlik-Danışmanlık olmak üzere iki ayrı alanda yapmıştır. Türkiye örneğinde KOBİ’ler için Danışmanlık Sektörü – Danışmanlık Yaklaşımları, Mevcut Durum ve Tahminler başlıklı tezinde empirik bir çalışma ile Türk KOBİ’lerinin danışmanlık sektörüne bakışlarını ve mevcut danışmanlık yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışmıştır. 2008-2015 yılları arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Aynı üniversitede sürdürdüğü doktora çalışmalarını 2017 yılında tamamlamış, Yönetim Bilimleri ve Liderlik alanında doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. Islamic Books of Advice: An Aspiration Applicable to Modern Management başlıklı doktora teziyle Türk İslam medeniyetinin kendine has liderlik anlayışını akademik düzlemde tartışmayı hedeflemiştir. Sümeyye Kuşakcı’nın çalışma alanları Liderlik, İş ahlakı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik Yönetim olarak sıralanabilir. Evli ve üç çocuk annesidir.
 • Araştırmacı
  Kachkar, Omar
  Dr.
  PhD in Business Administration (Islamic Finance), The International Islamic University Malaysia. MA. Islamic Banking & Finance, and Management, Loughborough University (England). Excellent background in Islamic Banking and finance in both academic and industry. Reviewer of several International Journals specializing in Islamic finance. Registered Shariah Advisor at the Securities Commission Malaysia. Registered curriculum external reviewer in the Ministry of Higher Education Oman. Associate of Association of Shariah Advisors in Islamic Finance – ASAS. Certified Zakah Accountant, and Certified Shari'ah Advisor and Auditor (CSAA) of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI)/ Shariah Advisor, Trainer, and a researcher in Islamic finance. Currently, Dr. Omar is an assistant professor a Ibn Haldun University in Istanbul in the Department of Management.
 • Araştırmacı
  Hacıoğlu, Ümit
  Prof. Dr.
  Halihazırda, İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Prof. Dr. Ümit Hacıoğlu, Uygulamalı İşletmecilik, Kurumsal Finansman ve Stratejik Yönetim konularında çalışmalar yapmaktadır. Dünyanın önde gelen yayınevlerinde basılmış çok sayıda uluslararası editöryel kitapları bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası hakemli dergilerde editörlük yapan Prof. Hacıoğlu, International Journal of Research in Business and Social Science, International Journal of Business Ecosystem and Strategy, Bussecon Review of Social Sciecence ve Bussecon Review of Finance & Banking dergilerinde idari direktörlük görevini yürütmektedir.
 • Araştırmacı
  Tatoğlu, Ekrem
  Prof. Dr.
  Halihazırda, İbn Haldun Üniversitesi, İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Sırasıyla, 1994 yılında İngiltere’de Nottingham Üniversitesi, School of Management and Finance’te İş İdaresi Master (MBA) programını tamamlamış, 1998 yılında ise yine aynı ülkede Leeds Üniversitesi İşletme Okulu’ndan Uluslararası İşletmecilik alanında doktora derecesi almıştır. Prof. Dr. Tatoğlu, uluslararası işletmecilik ve stratejik yönetim alanlarında pek çok uluslararası saygın akademik dergilerde 120’nin üzerinde araştırma makalesi yayınlamıştır. Ayrıca, Prof. Dr. Tatoğlu’nun Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerin yönetimi, organizasyonu ve performansı ile çok uluslu Türk şirketlerinin uluslararasılaşma stratejileri üzerine yayımlanmış uluslararası iki kitabı mevcuttur. Prof. Dr. Tatoğlu, uluslararası düzeyde Google Akademi tarafından yapılan atıf taramasında toplamda 14,000’den fazla atıf alarak toplamda 61 H-endeks skoruna ulaşmıştır. Prof. Dr. Tatoğlu, akademik hayata atılmadan önce T.B.M.M. Bütçe ve Plan Komisyonu’nda uzman olarak görev yapmıştır. Bir müddet T.C. Başbakanlık bünyesinde Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüş olan Prof. Dr. Tatoğlu, strateji ve yönetim konularında değişik ölçek ve sektörlerdeki pek çok firmaya eğitim seminerleri vermiş ve danışmanlıklarda bulunmuştur. Academy of Management ve Academy of International Business gibi saygın uluslararası akademik kuruluşların üyesi olan Prof. Dr. Tatoğlu 2015 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesidir.
 • Araştırmacı
  Zaim, Selim
  Prof. Dr.
  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi alanından doktora derecesini almıştır. Selim Zaim hali hazırda İbn Haldun Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümünde çalışmaktadır. Zaim, Üretim ve İşlemler Yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve yönetici düzeylerinde geniş bir araştırma ve öğretim deneyimine sahiptir. Zaim’in farklı ulusal ve uluslararası dergilerde ve kongre kitaplarında yayınlanmış çeşitli makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Selim Zaim’in ilgi alanları veri analitiği, çok değişkenli istatistiksel analizler, tedarik zincir yönetimi ve bilgi yönetimi gibi konular üzerinedir. Selim Zaim akademik çalışmaları yanında çeşitli Avrupa Birliği projesinde görev almış ve bir kısmında proje lideri olarak çalışmıştır.
 • Araştırmacı
  Maraba, Dilara
  Arş. Gör.
  2022 yılında İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Doğanın çocuk psikolojisi ve gelişimi üzerindeki etkisi, Z kuşağının işe bakış açısının motivasyon, beklenti ve alışkanlıklar üzerinden değerlendirilmesi, öz düzenlemeli öğrenme ve beceri geliştirme teorileri üzerine makaleleri vardır. 2022-2023 İbn Haldun Üniversitesi Yapay-Zeka Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğünde yarı zamanlı olarak görev almış ve dijital eğitim modelleri, dijital araçların eğitimdeki rolü, dijital araçların ders modüllerine entegrasyonu, dijital ve aktif öğrenme araçları ile öğrenmeyi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi-RPD Yüksek Lisans öğrencisi ve Araştırma Görevlisidir. İHU Yapay Zeka-Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğü ve Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde koordineli olarak çalışmaktadır.
 • Araştırmacı
  Pakdamar Tüzgen, Nagehan
  Arş. Gör.
  Nagehan Pakdamar Tüzgen, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik çift anadal programlarında onur derecesi ile tamamladı. Lisans eğitimi sırasında İstanbul'da alanında öncü eğitim kurumlarında gözlem ve staj deneyimleri kazandı. Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermeye yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde ve sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev aldı. University of California Berkeley'de dil eğitimi aldı. Özel bir eğitim kurumunda psikolojik danışman olarak çalıştıktan sonra yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans programında ”Hamilelik döneminde psikolojik ihtiyaçlar: Yeni annelerde içebakışın nitel analizi” başlıklı İngilizce tezi ile tamamladı. Ardından İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği tezsiz yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılından bu yana İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta, 2022 yılından bu yana lisans düzeyinde öğrencilere ders vermektedir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi) doktora programında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Evlidir ve üç çocuğu vardır.
 • Araştırmacı
  Doğru, Naime
  Dr.
 • Araştırmacı
  Nazir, Thseen
  Doç. Dr.
  Dr. Thseen Nazir, 2005 yılında psikoloji lisans derecesini, Aligarh İslam Üniversitesi, Hindistan'da tamamladı. Üstün akademik performansı nedeniye lisans derecesi altın madalya ile ödüllendirildi. Yine aynı üniversitede, 2007 yılında klinik psikoloji yüksek lisans derecesini tamamladı. Dr. Nazir, 2011 yılında Hindistand'da Kaivalya Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Gandhi Felsefesi merkezli saygın ve prestijli bir gençlik programı olan Gandhi Fellowship'e kabul edildi. Fellowship kapsamında Hindistan'ın Rajasthan kentinde iki yıl çalıştığı proje sırasında, eğitim sisteminin inceliklerini anlama, okulda verilen eğitimi yakından inceleme ve analiz etme fırsatı buldu. Sonrasında, kazandığı psikolojik içgörüleriyle okul çağı çocuklarının iyi oluşlarına odaklandı ve yaptığı kapsamlı araştırmaların sonunda doktora derecesini tamamlayarak 2018 yılında Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu. Alanda gerçekleştirdiği önemli çalışmalar neticesinde Türkiye Rehberlik ve Rehberlik Derneği tarafından 2018 yılında Yılın En İyi Genç Araştırmacısı ödülüne layık görüldü. Son yıllarda çalışmalarını uluslararası öğrencilerin deneyimleri üzerine yoğunlaştırdı. Kendi deneyimleri ve bilimsel araştırmaları ışığında uluslararası öğrencilerin uyum sürecinde karşılaştıkları zorlukları ele alan, 2023'te hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanan kapsamlı bir kitap yazdı. Tüm bunlara ek olarak akademiye önemli katkılar sağlayan çok sayıda bilimsel çalışması ve akademik makalesi bulunmaktadır.