Temel kavramlar ve düşünceler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İLEM Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

1950’de iktidarı devralan Demokrat Parti (DP), dinî pratiklere alan açma konusunda CHP’ye nispetle daha açık bir tutum sergilemişti. Bu siyasetin yansıması olarak, 1950 seçimlerini DP’nin kazanmasıyla birlikte resmî rahatlama teşebbüsleri içinde dinî hayat yeniden canlanmaya başlamıştı. Bu canlanmayı çıkan dergi sayısı ve dergilerin gündem çeşitliliği açık bir şekilde yansıtıyor. Dergilerin künye bilgilerinden de anlaşılacağı üzere 1940’ların sonunda dergi yayın hayatında hızlı bir hareketlilik başlamıştır. Dergilerin isimleri daha çok dinî referanslara göndermeler yaparken, dergi isimlerinin altlarındaki tanıtım metinleri büyük oranda; “dinî”, “ahlaki”, “ilmi”, “edebi” gibi kelimeler ile ifade edilmiştir. Bu durum aslında bir anlamda belirli bir tedirginliği de göstermektedir ve yeni konjonktürde dikkatli yol alma çabası olarak da okunabilir...

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Batılılaşma, İhya, Islahat, Yerlilik, Millilik

Kaynak

Kamusallaşan İslam: Görsellerle 1960-1980 Arası Toplumsal Tezahürler

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Işık, V. (2021). Temel kavramlar ve düşünceler. L. Sunar (Ed.), Kamusallaşan İslam: Görsellerle 1960-1980 Arası Toplumsal Tezahürler içinde (21-54 ss.). İstanbul: İLEM Yayınları.