Hayvan hakları kronolojisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
Tarih Bölümü, çok-yönlü, disiplinler-arası, mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmeyi; bu suretle, gerek Avrupa-merkezci veya Batı-merkezci, gerekse dar Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamaktadır.

Dergi sayısı

Özet

[No abstract available]

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kronoloji, Hak ve Hukuk, Hayvanlar

Kaynak

Hayvan Hakları Tarihi ve Türkiye

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çalışır, M. F. (2022). Hayvan hakları kronolojisi. Hayvan Hakları ve Türkiye içinde (382-390 ss.). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.