Osmanlı’da ilm-i tarih

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İSAR Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Enstitü, “Medeniyet Araştırmaları” alanını haddizatında müstakil bir araştırma sahası olarak ihdas etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Medeniyet Araştırmaları alanının kendi çözümleme düzlemlerini tarif etmek ve alanı yönlendirecek ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yaklaşımları teklif etmek için çalışmaktadır. Medeniyet Araştırmaları, mevcut disiplinlerin yaklaşımlarının çözümlemekte yetersiz kaldığı, yerel veya dünya ölçeğinde, insanlığın karşılaştığı farklı meseleleri anlamaya yönelik, çok disiplinli ve alternatif bakışlara imkan veren bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır.

Dergi sayısı

Özet

Geçmişi ortaya çıkarmak ve kaydetmek için insanoğlu neden çabalamıştır? Geçmişin peşine düşmekle neyi arar, neye ulaşmayı ümit eder? Geçmişin bilgisini kim nasıl derlemiş ve kime, nasıl ulaştırmaya çalışmıştır? Bugün modern tarihçilere yöneltebileceğimiz tüm bu soruları tarihin her devrindeki tarihçilere de yöneltebiliriz. Acaba Osmanlı müverrihleri kimlerdi, tarihi üretip kaydederken meseleleri ne idi, eserlerinin özellikleri nelerdi? Kısaca, Osmanlı döneminde ilm-i tarih nasıl icra ediliyordu? Bu sorulara cevap aramak maksadıyla İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi (İŞAR) bünyesinde 16-17 Aralık 2022 tarihlerinde “Osmanlı’da İlm-i Tarih Sempozyumunu gerçekleştirdik. Bu sempozyum, “Osmanlı’da İlimler” ana başlığı altında benzer minvalde gerçekleştirilen sempozyumların sekizincisidir. Elinizdeki kitap, bu sempozyumda tebliğ sunan araştırmacıların daha önce yayımlanmamış özgün araştırmalarını bir araya getiriyor. Osmanlı’da İlimler Dizisi kapsamında yayımlanan önceki kitaplarda her ilim (kelam, fıkıh, tasavvuf, tefsir, hadis, Arapça dil bilimleri, mantık-münazara) kendi veçhesinden dönemin ilim adamlarını, eserlerini ve İlmî meselelerini bugünün bakış açısı ile tekrar ele almaya çalışmıştı. Benzer bir şekilde, elinizdeki eser de Osmanlı döneminde yaşayan tarihçileri, yazdıkları tarih metinlerini ve tarihyazımı usullerini gündeme getirmek, tartışmak ve bugünün bakış açısı ile yeniden yorumlamayı hedeflemiştir...

Açıklama

Anahtar Kelimeler

OsmanlI Devleti, Tarihyazımı, Tarihçiler, Biyografya, İlimler Tarihi, Kültür Tarihi, Entelektüel Tarihi, Askerî Tarih, Uluslararası İlişkiler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Atçıl, Z., Asil, E. ve Atabaş, C. (Ed.). (2023). Osmanlı’da İlm-i Tarih (1st ed.). İstanbul: İSAR Yayınları.