Determinants of job mismatch among graduates: A case study of clerical workers at Lahore, Pakistan

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Penerbit Univ. Kebangsaan Malaysia

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü
İktisat Bölümü, başta Türkiye ve çevre ülkeler olmak üzere küresel ekonomileri anlayan, var olan sorunları analiz ederken, iktisadi kuramları ve kavramları yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dergi sayısı

Özet

Job mismatch among graduates reflects inefficiencies in the labor market. An imbalance between the demand and supply of graduates in the labor market leads to a horizontal mismatch. Nations make progress based on knowledge and education but despite obtaining higher education individuals are unable to find a job related to their field of study. This phenomenon occurs when educational institutes produce a large number of graduates while on the other hand, the supply of graduates exceeds the demand for graduates. This study aims to find out the determinants of horizontal mismatch and to analyze the reasons why workers have accepted the mismatched job. By using the worker’s self-assessment method required data is collected from the clerical workers of public and private sector universities at Lahore in 2019. These universities include the University of the Punjab, Lahore, and the University of Management and Technology, Lahore. Results of Logistic Regression analysis concluded that cost of job search, asymmetric information, and methods used to find a job are the most important determinants of job-mismatch. This study has also analyzed the reasons why workers have accepted their present mismatched job. Findings concluded that individuals accepted mismatched-job due to pay and promotion opportunities and a good working environment. This study suggested establishing linkages between educational institutes and industries to better formulate the policy that reduces the extent of horizontal mismatch.
Ketidakpadanan pekerjaan mencerminkan ketidakcekapan dalam pasaran buruh. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran graduan dalam pasaran buruh membawa kepada ketidakpadanan mendatar. Negara maju berdasarkan pengetahuan dan Pendidikan tetapi walaupun memperoleh Pendidikan tinggi individu tidak dapat mencari pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pengajian mereka. Fenomena ini berlaku apabila institut pendidikan mengeluarkan sejumlah besar graduan tetapi pasaran buruh tidak dapat menyerapnya dengan cekap kerana keterbatasan pekerjaan yang tersedia. Matlamat kajian ini adalah untuk mengetahuif aktor-faktor penentu ketidakpadanan mendatar dan menganalisis sebab-sebab pekerja telah menerima pekerjaan tidak sepadan. Dengan menggunakan kaedah penilaian kendiri pekerja, data yang diperlukan dikumpulkan daripada pekerjaper keranian universiti awam dan swasta di Lahore pada 2019. Universiti yang disasarkan termasuk Universiti Punjab, Lahore dan Universiti Pengurusan dan Teknologi. Keputusan analisis Regresi Logistik menunjukkan bahawa kos pencarian kerja, maklumat asimetri dan kaedah yang digunakan untuk mencari pekerjaan adalah penentu paling penting ketidakpadanan kerja. Kajian ini juga menganalisis sebab-sebab pekerja telah menerima pekerjaan mereka sekarang jika kerja itu tidak berkaitan dengan bidang pengajian mereka. Sebab-sebabini termasuk: disebabkan peluang gaji dan kenaikan pangkat, persekitaran kerja yang baik, lokasi pejabat, sekatan keluarga, perubahan minat kerjaya. Pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pengajian tidak tersedia. Dapatan menyimpulkan bahawa individu menerima pekerjaan tidak sepadan kerana peluang gaji dan kenaikan pangkat serta persekitaran kerja yang baik. Kajian mencadangkan bahawa mesti ada hubungan yang kuku hantara institut pendidikan dan industri untuk merumuskan dasar yang lebih baik yang mengurangkan tahap ketidakpadanan mendatar.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Job-Mismatch, Logistic Regression, Worker’s Self-Assessment Approach, Graduates, Asymmetric Information, Ketidakpadanan Kerja, Regresi Logistik, Pendekatan Penilaian Kendiri Pekerja, Graduan, Maklumat Asimetri

Kaynak

Akademika

WoS Q Değeri

Q3

Scopus Q Değeri

Cilt

92

Sayı

3

Künye

Chaudhry, M.A., Khalid, R. ve Özcan, R. (2022). Determinants of job mismatch among graduates: A case study of clerical workers at Lahore, Pakistan. Akademika, 92(3), 175-185.