İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü

Yükleniyor...
Organizasyon Birimi Logosu

Kuruluş Tarihi

2017

Açıklama

İktisat Bölümü, başta Türkiye ve çevre ülkeler olmak üzere küresel ekonomileri anlayan, var olan sorunları analiz ederken, iktisadi kuramları ve kavramları yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmacı Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 9 / 9
 • Araştırmacı
  Varlı, Yusuf
  Dr.
 • Araştırmacı
  Kula, Erhun İbrahim
  Prof. Dr.
 • Araştırmacı
  Erdal, Fuat
  Prof. Dr.
 • Araştırmacı
  Özcan, Rasim
  Prof. Dr.
 • Araştırmacı
  Yıldırım, Sadullah
  Dr.
 • Araştırmacı
  Kaplan, Muhittin
  Prof. Dr.
  Dr. Muhittin Kaplan: Uygulamalı İktisat Alanında Uzman Dr. Muhittin Kaplan, 20 yılı aşkın iktisat öğretim ve araştırma tecrübesiyle şu anda bir iktisat profesörü olarak şu anda Ibn Haldun Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde (1988-1992), Yüksek Lisans (1996-1997) ve Doktora (1998-2003) öğrenimini ise İngiltere’de Leicester Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktora tezi, "Türkiye'deki Ekonomik Reformların Ekonometrik Analizi: Endüstri Politikaları ve Değişen Ekonomik Yapı" konusundadır. Prof. Dr. Kevin Lee'nin danışmanlığında tamamladığı doktora tezinde Dr. Kaplan, ekonomi politikaları ve yapısal ekonomik dönüşüm arasındaki karşılıklı etkileşimi incelemiştir. Akademik ilgi alanları: Dr. Kaplan'ın akademik çalışmaları, uygulamalı iktisat alanında yoğunlaşmıştır. Dr. Kaplan, ekonometrik yöntemleri kullanarak ekonomi politikalarının finansal piyasa performansı, etkinlik ve verimlilik ölçümü, rekabet dinamikleri ve kârlılığın sürekliliği gibi çeşitli ekonomik faaliyet alanlarındaki etkilerini analiz etme konusunda uzmandır. Araştırmalarında özellikle ayrıştırılmış verilerin analizi, talep ve fiyat tahmininde yapay sinirsel ağlarının kullanımı ile sektörel etkileşimlerin, endüstri düzeyindeki verimlilik, fiyat ve çıktının belirlenmesindeki karmaşık rolüne odaklanmıştır. Eğitim-öğretim alanları: Dr. Kaplan, 20 yılı aşkın araştırma bilgisini öğretim faaliyetleri ile uygulamalı bilgiye etkin bir şekilde aktarma gayreti içerisindedir. Bu çerçevede, verdiği dersler arasında İleri Mikroekonometri, İleri Makroekonometri, Finansal Analiz ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, tüm seviyelerde Makroekonomi (temel ve ileri) ve Ekonometriye Giriş dersleri yer almaktadır. Akademik Yayınları ve Katkıları: Dr. Kaplan, ekonomi biliminin farklı alanlarında yaptığı yayınlarla da önemli katkılarda bulunmuştur. "Fayda Teorisi", "Ticaret Diplomasisi", "Rasyonellik", "Ekonomik Beklentiler" ve "Tahmin İçin Sinirsel Ağların Kullanımı" gibi çeşitli konularda Türkçe kitaplar kaleme almıştır. Ayrıca, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde rekabet ve verimlilik ölçümü, finansal piyasalarda performans ve volatilite analizi ile enerji ekonomisi gibi alanlara odaklanan hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri aracılığıyla bilimsel araştırma bulgularını paylaşmıştır. Kısaca, Dr. Muhittin Kaplan, uygulamalı ekonomi alanında, Türkçe ve İngilizce olarak eser vermeye devam etmektedir.
 • Araştırmacı
  Khan, Asad ul Islam
  Dr.
  Dr. Asad Ul Islam Khan is currently working as an Assistant Professor and an ERASMUS coordinator in Economics Department at Ibn Haldun University, Istanbul Turkiye. The research interests of Dr. Khan are Applied and Theoretical Econometrics, Behavioral Finance and Financial Markets. Currently Dr. Khan is also working in Financial Econometrics and has published research papers on crypto currencies and financial markets. Dr. Khan secured funding for four projects, one from TUBITAK Turkiye Govt. and three from Ibn Haldun University BAP as Project Head and the principal researcher. Two projects have been successfully completed and two are ongoing. Six MA students have graduated under the supervision of Dr. Khan and three MA and five PhD students belonging to different nationalities are pursuing their dissertations under the supervision of Dr. Khan.
 • Araştırmacı
  Vergil, Hasan
  Prof. Dr.
  Dr. Hasan Vergil: Mikro İktisat Alanında Uzman Dr. Hasan Vergil, 20 yılı aşkın iktisat öğretim ve araştırma tecrübesiyle şu anda Ibn Haldun Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde (1988-1992), Yüksek Lisans (1994-1995) ve Doktora (1996-2000) öğrenimini ise ABD’de American University'de tamamlamıştır. Prof. Dr. Robert Blecker danışmanlığında tamamladığı doktora tezinde sermaye hareketleri kontrollerinin özel yatırımlar üzerine etkilerini incelemiştir. Akademik İlgi ve Araştırma Alanları: Dr. Vergil’ in akademik çalışmaları, mikroiktisat konuları ile birlikte, eşitsizlik, yoksulluk ve ajan tabanlı modelleme üzerine yoğunlaşmıştır. Eğitim-öğretim alanları: Prof. Dr. Vergil, ağırlıklı olarak tüm eğitim seviyelerinde Mikro İktisat ve Ekonomik Büyüme ve Kalkınma derslerini vermektedir. Akademik Yayınları ve Katkıları: Dr. Vergil, ekonomi biliminin farklı alanlarında makale ve kitaplar yayımlamış ve projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır.
 • Araştırmacı
  Kömü, Abdulkadir
  Arş. Gör.