Çalışanlar ve işçiler lehine yardım vakıfları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ibn Haldun University Press

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

6102 sayılı TTK m. 522, anonim şirketin esas sözleşmesinde, şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrımını öngörebileceğini, yardım amacına özgülenen bu yedek akçelerin ve diğer malların şirket malvarlığından ayrılarak, kurulması zorunlu olan bir vakıf veya kooperatifin malvarlığını oluşturması gerektiği, vakıf senedinde, vakıf malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağının öngörülebileceği, şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka, yöneticilerden, çalışanlardan ve işçilerden aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayırımdan yararlanamadıkları takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarları ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte verileceği şeklinde hüküm altına almıştır...

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Vakıf, İşçi, Şirket, Yardım Vakıfları

Kaynak

11th Global Waqf Conference “New Generation Waqfship”: Book of abstract, 7 – 9 September 2023, Istanbul

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yıldız, Ş. (2023). Çalışanlar ve işçiler lehine yardım vakıfları. Ö. Çınar, O. Yılmaz, M. O. Tuna, A. Uysal, M. S. Bilici ve M. T. Kaan (Ed.), 11th Global Waqf Conference “New Generation Waqfship”: Book of abstract, 7 – 9 September 2023, Istanbul içinde (63-65 ss.). İstanbul: Ibn Haldun University Press.