Exploring effects of macroeconomic variables on financial markets: Evidence from Türkiye

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türk Kooperatifçilik Kurumu

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Dergi sayısı

Özet

The entire economy of the nation and businesses both are impacted by macroeconomic factors and these factors are the main drivers of financial markets over the world. Türkiye has faced significant economic and political challenges that have affected its financial markets for a long time. After global financial crisis, Türkiye’s financial markets experienced ups and downs that brought risks for investors. This paper aims to examine the relationship between macroeconomic variables and the stock exchange index for the case of Türkiye using monthly data the period between January 2010 and December 2015. Unit root tests (Augmented Dickey-Fuller, Phillips Perron) and OLS model were applied to investigate whether macroeconomic factors such as GDP, Exchange Rate, Inflation Rate, M2, and global factors such as Crude Oil Prices, Gold Prices have an impact on ISE 100 Index, or not. The empirical findings show that Exchange Rate, M2, GDP, Gold prices, and Oil prices significantly affected the ISE 100 Index. As the results indicate, there is no evidence that the inflation rate contributes to the ISE 100 Index.
Küresel çapta yaşanan makro ekonomik değişkenlerden ve değişimlerden hem ülke ekonomileri hemde diğer finansal piyasalar etkilenmektedir. Türkiye uzunca bir süredir finansal piyasalarını etkileyen siyasi ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Küresel finansal krizin ardından Türkiye finans piyasalarında yatırımcılar için riskleri de beraberinde getiren iniş çıkışlar yaşandı. Bu çalışma, makroekonomik değişkenler ile borsa endeksi arasındaki ilişkiyi 2010-2015 yılları arasında Türkiye örneğinde aylık veriler kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. GSYİH, Döviz Kuru, Enflasyon Oranı, M2 gibi makroekonomik faktörlerin ve Ham Petrol Fiyatları, Altın Fiyatları gibi küresel faktörlerin İMKB üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmak için birim kök testleri (Augmented Dickey–Fuller, Phillips Perron) ve OLS modeli uygulanmıştır. Ampirik bulgular, Döviz Kuru, M2, GSYİH, Altın fiyatları ve Petrol fiyatlarının İMKB 100 Endeksi'ni önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, enflasyon oranının İMKB 100 endeksine katkıda bulunduğuna dair bir kanıt yoktur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Macroeconomic Variables, Istanbul Stock Exchange, Consumer Price Index, Crude Oil Prices, Exchange Rate Türkiye, Makroekonomik Değişkenler, Borsa İstanbul, Tüketici Fiyat Endeksi, Ham Petrol Fiyatı, Döviz Kuru Türkiye

Kaynak

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

58

Sayı

2

Künye

Ahmadzada, M., Kaplan, F., Badshah, W. (2023). Exploring effects of macroeconomic variables on financial markets: Evidence from Türkiye. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 58(2), 1455-1466. http://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2137