Discourses on salt and iron: A study on the state monopoly in China

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İbn Haldun Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Enstitü, “Medeniyet Araştırmaları” alanını haddizatında müstakil bir araştırma sahası olarak ihdas etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Medeniyet Araştırmaları alanının kendi çözümleme düzlemlerini tarif etmek ve alanı yönlendirecek ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yaklaşımları teklif etmek için çalışmaktadır. Medeniyet Araştırmaları, mevcut disiplinlerin yaklaşımlarının çözümlemekte yetersiz kaldığı, yerel veya dünya ölçeğinde, insanlığın karşılaştığı farklı meseleleri anlamaya yönelik, çok disiplinli ve alternatif bakışlara imkan veren bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır.

Dergi sayısı

Özet

The Reign of Xi Jinping has been characterized as assertive, unapologetic, and autocratic both at home and abroad(So, 2019). His strict control over Chinese companies and cracking down on private high-tech companies have become debated. If we look back economic system of the Chinese Communist Party, we will find that state control of the economy has been the primary trend. One might ask, what are the reasons for the Chinese Communist Party, particularly Xi Jinping’s sensitiveness to private business, and where has the idea of state monopoly over the private sector originated? By highlighting the importance of the historical approach, rather than a progressive one, for analyzing the statecraft in contemporary China methodologically, the present paper tries to address this question by examiningthe Discourses on Salt and Iron, a famous classic piece recorded by Huan Kuan of the Han Dynasty (202 BC –220 AD) and its legacy in successive governments. The first part of the paper focuses on the historical background of the Chinese state monopoly, which aims to show the historical event that led to the implementation of monopolistic economic policies and supportive rational arguments for its continuation. The second part sheds light on the continuation of this policy and illustrates howand why this policy is still alive today. By pondering above all, this study argues that China’s main concern in the economy is maintaining the power gap between the authority and private merchants, which is the legacy of traditional Chinese statecraft.
Xi Jinping yönetimi, ulusal ve uluslararası düzeyde iddialı, özür dilemeyen ve otokratik olarak nitelendirilmektedir. Çinli şirketler üzerindeki sıkı kontrol ve yüksek teknoloji şirketlerine yönelik baskılar geniş çapta tartışmalara konu olmaktadır. Çin Komünist Partisi'nin ekonomik sistemine bakıldığında da, devlet kontrolünün temel bir eğilim olduğu görülmektedir. Xi'in özel sektöre olan hassasiyetinin nedeni ve özel sektör üzerinde devlet tekeli fikri, sorulabilecek önemli sorulardır. Bu makale, Çağdaş Çin'deki devlet yönetimini ilerici bir metodoloji yerine tarihsel bir yaklaşımla inceleyerek, Tuz ve Demir Üzerine Söylevler adlı ünlü klasik eserin ana fikiri ve onun ardışık hükümetlerdeki mirasını analiz ederek bu sorulara cevap aramaktadır. İlk bölüm tarihsel bir perspektifle, tekelci ekonomi politikalarının tarihsel arka planı bu politikayı destekleyici rasyonel argümanları göstermeyi odaklanmaktadır. İkinci bölüm ise bu politikanın günümüzde nasıl ve neden hala canlı olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Bunları analız derek bu çalışma, Çin'in ekonomideki ana endişesinin, geleneksel Çin devlet yönetiminin mirası olan otorite ile özel sektör arasındaki güç farkını korumak olduğunu savunmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

China, Iron and Salt, Tradition, State Monopoly, Çin, Tuz ve Demir, Gelenek, Devlet Tekeli

Kaynak

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

2

Künye

Tanrıkut, M. (2023). Discourses on salt and iron: A study on the state monopoly in China: İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 8(2), 175-201. https://doi.org/10.36657/ihcd.2023.113