Tayland: Kadim Siam’dan modern toplum ve sorunlu demokrasi’ye

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ankara Üniversitesi Yayınları (APAM)

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Dergi sayısı

Özet

Tayland adı, popüler kültür bağlamında Puket Adası, Budist tapmakları vb. ile akla gelirken hiç kuşku yok ki, monarşiye eklemlenmiş Bangkok siyasi çevreleri ve ordunun iktidar mücadelesi bağlamında bitmek bilmeyen darbeler ve müdahaleleri, yolsuzluklar, Amerikan işbirlikçiliği ve Patani sorunu ile de dikkatleri çekmektedir. Bununla birlikte, ülkedeki başat insan stokuna atıfla adlandırırsak Tay toplumu, belki de yukarıdaki ifadeyle tezat teşkil edecek şekilde Budizmin kök saldığı ve insani ilişkilerde ‘mülayim’ bir eğilimin sergilendiği insan grubu olarak da bilinmektedir. Aslında bu bir tezat değil, siyasi elit ile halk ayrışmasının bir sonucudur. Ancak hiç kuşku yok ki, Güneydoğu Asya’nın son otuz-kırk yılında uluslararası sistemin desteğiyle ortaya çıkan kalkınmacı kapitalist devlet projesinin bir sonucu olarak yerel/milli değerler içinde, bir dizi çatışmanın ve dolayısıyla önemli bir değişimin yaşandığı göz ardı edilmemelidir. Bu anlamda, toplumsal ilişkilerin bireysel temelden kurumsal düzene doğru değiştiği ileri sürülebilir (Neher 2000: 64)...

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tayland, Siam, Demokrasi, Modern Toplum

Kaynak

Türkiye'de Tayland Çalışmaları-1

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özay, M. (2021). Tayland: Kadim Siam’dan modern toplum ve sorunlu demokrasi’ye. A. M. Dündar, E. Saltık (Ed.), Türkiye'de Tayland Çalışmaları-1 içinde (135-163. ss.). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları (APAM).