Ki̇şisel veri̇leri̇ koruma hukukunda veri̇ sorumlusu ve yükümlülükleri̇

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

On İki Levha Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Ülkemizde kişisel veri koruması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur. Kişisel verilerin korunmasında sorumluluk taşıyan en önemli kişi olarak veri sorumlusunun KVKK kapsamında belli başlı yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinden önce kural olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde tutulan Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye gerekli bilgileri vererek aydınlatmak; ilgili kişinin başvurularını cevaplandırmak; veri güvenliğini sağlamak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve veri ihlali durumunda bu durumu ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu çerçevede veri sorumlusu ve yükümlülüklerini konu edinen monografik bir eserin 2016/679/EU sayılı AB Tüzüğü (GDPR) ile karşılaştırmalı olarak kaleme alınması ihtiyacı bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukuk, Kişisel Verileri Koruma, Veri Sorumlusu, Aydınlatma Yükümlülüğü, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demirbaş, A. (2023). Ki̇şisel veri̇leri̇ koruma hukukunda veri̇ sorumlusu ve yükümlülükleri̇. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.