Kavga kavramları, dini aşırılık ve şiddet: Hindu milliyetçiliği ve Hint demokrasisi üzerine düşünceler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

15 Temmuz Derneği

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Dergi sayısı

Özet

atışma/kavga kavramları ve bu kavramların milliyetçilik ve demokrasi ile ilişkisi akademik araştırmaların merkezinde yeterince yer almamaktadır. Oysa milliyetçilik, demokratik olmayan ülkelerde olduğu kadar demokratik ülkelerde de yaygın olan çatışma/kavga kavramlarının hem gereği hem de sonucu olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu makalede, milliyetçilik kavramı ile ayrı düşünülemeyecek çatışma/ kavga kavramları Hindistan örneği üzerinden incelenmektedir. Bu bağlamda, Hindu/Hint milliyetçiliğinin merkezinde İslam’ın ve Müslümanların olduğu gösterilmektedir. Bu çerçevede, çatışma/kavga kavramının ne olduğu kısaca tartışılmakta ve Avrupa siyasetinde etkin olan “Eurabia” kavramına kısaca değinerektir. Ardından, Hindistan’da İslam’ı ve Müslümanları hedef alan çatışma/kavga kavramlarının işleyişini göstermek için İslam ve Müslümanlarla ilgili çatışma/kavga kavramlarının nasıl işlediği gösterilmektedir. Bu amaçla dört çatışma/kavga kavramına odaklanılmıştır: Aşk-Cihadı/Korona-Cihadı, Sahte-laiklik ve Yatıştırma, Hindu Taliban ve İnek İnfazcısı...

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hindu Milliyetçiliği, Hinduizm, Hint Demokrasisi, Hint Müslüman

Kaynak

Ortak Hafıza

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

3

Künye

Ahmad, I. (2023). Kavga kavramları, dini aşırılık ve şiddet: Hindu milliyetçiliği ve Hint demokrasisi üzerine düşünceler. Ortak Hafıza, 3, 104-115.