Bulut, Sefa

Yükleniyor...
Profil fotoğrafı
E-posta Adresi ORCID Profili WoS Profili Scopus Profili YÖK Araştırmacı Profili Google Akademik Profili Web Sitesi

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
Eğitim Bilimleri Fakültemiz, kuram ve uygulamaların öğretildiği bir yer olmanın ötesinde, fikirlerin yeşerdiği, yeteneklerin geliştiği ve ömür boyu süren arkadaşlıkların kurulduğu dinamik ve çeşitlilik gösteren bir topluluktur.

Adı Soyadı

Sefa Bulut

İlgi Alanları

PTSD, ADHD, Mobbing, School Violonce, Bullying, Psychology Criminology, Penology Education, Educational Research General, Internal Medicine Substance Abuse

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 10 / 125
 • Yayın
  Pozitif psikolojiye giriş
  (Nobel, 2020) Bulut, Sefa; Subaşı, Mustafa; Bulut, Sefa
  Son yıllarda pozitif psikoloji gerek ruh sağlığı profesyonelleri arasında gerekse alan dışında ilgiyle karşılanmıştır. Pozitif psikoloji gelişim süreci hâlâ devam etmektedir ve pozitif psikolojinin uygulama alanları giderek genişlemektedir. Bununla beraber pozitif psikoloji hem teorik hem pratik düzlemde eleştiriler almaktadır. Bu bağlamda alandaki bilgi birikiminin bir araya getirilme ve değerlendirilme ihtiyacı açığa çıkmıştır. Pozitif psikoloji nedir? Ne zaman ve hangi tarihsel şartlarda ortaya çıkmıştır? Nereye doğru evrilmektedir? Bu bölümde pozitif psikolojinin tarihsel serüveni, temel kavramları, eleştirileri ve geleceği üzerinde durulacaktır...
 • Yayın
  İnsan gelişiminde pozitif bir yaklaşım: "Flourishing"
  (Nobel, 2020) Bulut, Sefa; Gürkan, Emre; Bulut, Sefa
  Pozitif psikolojinin kurucusu sayılan Seligman (2010), “Flourish” kavramına yüklediği anlamı ve PERMA modelinin gelişimine giden süreci şu şekilde ifade etmektedir: “Ben bir psikoterapist olarak uzun zamanlar danışanlarımın üzgünlüklerini, anksiyetelerini ve öfkelerini dindirmekte başarılı işler yaptım. Başlarda, her bir seansın sonunda skalanın pozitif tarafında yer alan mutlu birer insan elde ettiğimi sanıyordum. Oysa bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Terapiler sonunda ben sadece sakalada “nötr” diyebileceğim insanlar elde ediyordum. Bunun sebebi ise daha iyi ilişkiler kurabilmek, hayata daha fazla anlam katabilmek, daha fazla iş ve değer üretebilmek ve daha çok pozitif duygu inşa edebilmek için gerekli olan becerilerin, depresyon, anksiyete ve öfke ile mücadele edebilmek için gerekli olan becerilerden tamamen farklı olmasıydı. İşte bunu sağlamayı hedefleyen pozitif psikolojinin amacı da sadece insanların psikolojik ızdırabını dindirecek müdahaleler geliştirmek yerine aynı zamanda ‘hayatı olumlu yaşa- maya olanak veren’ müdahaleleri de inşa etmek olmalıdır” (s. 233)...
 • Yayın
  Okullarda şiddet ve ruh sağlığı
  (Türkiye Klinikleri, 2023) Bulut, Sefa; Akyol, Zeynep; Bulut, Sefa
  Bu yazıda okullarda şiddet ve ruh sağlığı konusu okulda şiddetin nedenleri, türleri, sonuçları açılarından ele alınmış ve örnek olaylarla konu somutlaştırılmıştır. Sonuç kısmında okullarda şiddeti önlemeye yönelik uygulamalardan ve önlemlerden bahsedilerek önerilerde bulunulmuştur. Şiddet olayları okullarda da oldukça yaygınlaşmış ve uzun yıllardır dikkat çeken bir konu olmuştur. Zorbalık, fiziksel kavgalar ve hatta toplu katliamlar da dahil olmak üzere çok çeşitli davranışları kapsamaktadır. Okul şiddetinin etkileri yıkıcı olabilmekte, fiziksel yaralanmalara, duygusal travmalara ve hatta ölüme yol açabilmektedir. Okulda şiddete sebep olan faktör genel olarak bireysel ve sosyal bileşenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Okul ortamı barındırdığı çeşitlilik ve karmaşık etkileşimle ilişkiler dolaysıyla farklı tür şiddet olaylarının gözlenebileceği bir yer olmaktadır. Okulda çeşitli türlerde ve çeşitli gruplarda şiddetin görülmesi, alınacak önlemlerin de çeşitli ve kapsayıcı nitelikte olması gerektiğini göstermektedir.
 • Yayın
  Medyanın mahremiyete etkisi
  (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022) Bulut, Sefa; Aktaş, Abdullah; Bulut, Sefa
  Araştırmalara göre hem geleneksel hem de sosyal medya kullanımı son yıllarda katlanarak artmaktadır. Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen sosyal medya, mahremiyete ilişkin algımızı dönüştürerek yeni bir boyuta taşımaktadır. Geçmişe nazaran paylaşımlarımızda özel yaşamı paylaşmaya istekli davranış örüntüleri ortaya koymakta, bunların olası sonuçlarından çekinmeden medya kullanımını sürdürmekteyiz. Sosyal medyanın gelişme ve yaygınlaşma hızı bu konuda gerekli bilinç düzeyinin oluşmasına izin vermemektedir. Birçok kullanıcının mahremiyete ilişkin algısı ev sahibi kültürden gelen bir uygulamaya uyum sağlamak adına kolaylıkla değişebilmekte ancak bu durum kendi kültüründe psikolojik, sosyal ve adli sorunlara yol açmaktadır...
 • Yayın
  Altruism in positive psychology
  (Global Books Organisation, 2022) Usman, Ali Cissey; Bulut, Sefa; Bulut, Sefa
  Mother Teresa once shared, “We can do no great things on this earth, only small things with great love.” These small things can be any small acts of kindness and compassion, like stopping by to say hello to an elderly, letting someone pass you in traffic, giving simple gifts, helping a colleague at work, or the vulnerable to fight for their rights despite your being busy...
 • Yayın
  Women’s social status and prestige in Asia minor during medieval era
  (SCIAEON, 2019) Bulut, Sefa; Bulut, Sefa
  Although there are a number of sources about women and status of women in Seljuk’s during Medieval Era and many research papers have been published by women academicians in recent years, there are not many resourseours available about women status and rights in medieval Anatolia. In fact, there is lack of knowledge and written material both in Turkish as well as English.
 • Yayın
  Why is there a gender segregation in choosing occupation?
  (Chembio Publishers, 2021) Bulut, Sefa; Çetin, S.; Bulut, Sefa
  Since the globe is developing century by century, the working environment also changes in every era. Currently, the working of women and also female occupations has reached great importance among society around the world. Women are enterprising, flexible and productive beings while working and in constructing new ideas and they want also be recognized by the community. From past to the present women worked in a variety of fields and some of them also did work in some village areas within carrying their small infants. But this area altered and everything turned to modernized and we see more women working in towns and cities. However, there are big differences, such as income and the working environment. Actually the reason why the occupations differ may have different factors. The considering reasons may due to social norms and cultural backgrounds. People want to make a career what social perception expects from them. The social values define whether you will work by your gender or by your skills or opposite of your gender such as women in male-dominated occupations. One of the significant points here is that professions differ according to gender. This paper aims to research about how gender segregation occurred in occupations. Additionally, the research will analyse the perceptions of gender roles in society and also the pay gaps and different factors which have an influence on women's condition at work.
 • Yayın
  Effectiveness of mindfulness-based counseling on social anxiety disorder among adolescents
  (Ecronicon, 2020) Bulut, Sefa; Thabassum, Liyana; Bulut, Sefa
  Social anxiety and related conditions remain one of the most significant deterrents that adolescents face when engaging in social situations. Adolescents are at a stage of vulnerability that leaves the door open for a high incidence rate of social anxiety or Social Anxiety Disorder (SAD). Additionally, this condition brings with it a myriad of other mental health issues such as low self-esteem, depression, other anxiety disorders, substance abuse, to name a few. There is an increasingly high demand for non-invasive and nonintrusive therapeutic techniques to tackle this mental health concern amongst adolescents. This is where Mindfulness comes in; an act of being aware of the self, its sensory experiences, thoughts, and emotions, without any judgment. It is simply, a state of being in the present. This paper seeks to examine the effectiveness of Mindfulness-based therapeutic techniques in reducing social anxiety symptoms among adolescents. Mindfulness-based counseling techniques and related concepts are found to be instrumental in helping individuals attain emotional and cognitive self-regulation, and shift their attentional bias to incorporate experiences attained through all sensory modalities. Thereby reducing anxiety-related symptoms, depression, etc.
 • Yayın
  At mobbing levels perceived by psychological counselors (guidance teachers) as predictive variables emotional ıntelligence and professional self-esteem
  (Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2018) Bulut, Sefa; Kayabaşı, Onur Emre; Bulut, Sefa
  Problem: The purpose of this study is to examine the relationship between mobbing, emotional intelligence and professional self-esteem scores of psychological counselors(guidance teachers), differentiation according to demographic variables and as a predictor variable, emotional intelligence and professional self-esteem reveal the power of judgment on mobbing that psychological counselors perceive. Method:The survey sample consists of 99 female and 59 male psychological counselors working in various institutions of Ministry of Education in Bolu and Karabük provinces.Personal Information Form, Negative Act Quastionerre(NAQ), Scored Schutte Emotional Intelligence Scale and The Vocational Self-Esteem Scale developed by Aricak were used in the data collection phase of the study.The study is based on descriptive a relational scanning model. Findings: It was analyzed whether there was a significant difference between psychological counselors' emotional intelligence scores and their sex, there is a significant difference in the result of the analysis.Women's psychological counselors' emotional intelligence scores are higher than men.A significant difference was found between the professional self-esteem and sex.Female psychological counselors have higher professional self-esteem than men.There is a negatively and moderately significant relationship between mobbing levels perceived by psychological counselors and their emotional intelligence.Positive and moderately significant relationship was found between psychological counselors' emotional intelligence and professional self-esteem.It was found that emotional intelligence and professional self-esteem variables showed a significant relationship with perceived mobbing as a result of multiple linear regression analysis.In other words, when the two variables are considered together, this explains 10% of the change in the perceived mobbing scores. Results: As a result of this study, the high level of emotional intelligence, which is considered to be an effective psychological counselor and high level of professional self-esteem that shows respect, affection and feeling of belonging of profession are effective conditions at the low level of mobbing perceived by psychological counselors working in the field.For this reason, in this study, it was suggested that the only criterion for selection of candidates for psychological counseling should not be proficiency in the academic field.As in the case of student purchases in some occupational groups, while a student is selected for undergraduate level in the field of guidance and psychological counseling, a system can be developed to select individuals with special qualifications required by psychological counseling profession besides academic criteria.This system can being executable with a special talent exam; an objective test developed for this purpose, or by applying different methods.In addition, it is also possible to bring this elimination process to the discretion of the independent experts during the undergraduate education. This system makes it possible for students who are not suitable for practicing psychological counseling to be directed to other professions or branches.So it is stated that the people who consciously choose this profession and who are convinced as a qualification and training process that it is appropriate to work in this field can increase the quality of the counseling services on the field.Finally, psychological counselors are thought to be exposed to less mobbing if high level of emotional intelligence and professional self esteem are given importance in student selection .
 • Yayın
  The significant effects of parents on their children’s career development
  (ECronicon, 2023) Gündoğdu, Aleyna Hatice; Bulut, Sefa; Bulut, Sefa
  Although choosing a career is a long process, young generations can get help from their parents. A vocation that is appropriate for a person makes the person very satisfied, but finding a proper job is stressful. Parents have primary roles in that procedure. Their style of raising the child affects the child's personality and attachment. People try to choose an occupation based on their skills, attitudes, characteristics, and values. The inoculating factor of those things is their parents and their way of raising the children. Parenting styles consist of four dimensions: authoritative, authoritarian, permissive, and uninvolved. All these dimensions shape the child's characteristics and selections in life. Some parents want to involve their children's career exploration by appropriately guiding them. There are some parental involvement programs, such as in Canada and Australia. In this paper, the main aim is to define these styles and how these styles affect people's life decisions. On the other hand, to understand the family effect on the child's career desires, there are examples from other countries in the paper.