Faroqhi, Suraija Roschan

Yükleniyor...
Profil fotoğrafı
E-posta Adresi ORCID Profili WoS Profili Scopus Profili YÖK Araştırmacı Profili Google Akademik Profili SOBİAD Profili

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
Tarih Bölümü, çok-yönlü, disiplinler-arası, mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmeyi; bu suretle, gerek Avrupa-merkezci veya Batı-merkezci, gerekse dar Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamaktadır.

Adı Soyadı

Suraija Roschan Faroqhi

İlgi Alanları

Osmanlı Tarihi, Sosyal Tarih, Kentsel Üretim ve Tüketim

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 10 / 22
 • Yayın
  Making things to serve sultans, viziers and army commanders (1450-1800)
  (SAGE, 2018) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
  Ottoman documents on manufactures for court and army concentrate on governmental initiatives. However, the time has come to view these branches of production in a broader, comparative perspective, focusing on the demands of the sultan’s officials and the actions of skilled persons working for the apparatus of empire. As for the production of military hardware, the demands of eighteenthcentury warfare fell most heavily on the more prosperous workshops; and the lack of working capital became a permanent worry after the Russo- Ottoman war of 1768–74. However, until about 1750, the sultans’ military machine was still ahead of the Russians in the supply of armaments and foodstuffs. Technology and the lack of manufacturing skills, thus, were not at issue when Ottoman armies suffered defeat.
 • Yayın
  Osmanlılar: Kültürel tarih
  (Akıl Çelen Kitaplar, 2018) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü; Sümer, Çağdaş
  Osmanlı İmparatorluğu, askeri ve ekonomik faaliyetlerin merkezi olmanın ötesinde canlı ve gelişen bir kültürel alanı da bünyesinde barındırıyordu. Önemli bir Osmanlı tarihçisi olan Suraiya Faroqhi, Osmanlı'nın pek de bilinmeyen kültürel ve sanatsal dünyasını aydınlatan maddi kültür kalıntılarının en şaşırtıcı ve en çarpıcı örneklerini inceliyor ve bu örnekler üzerinden Osmanlı'daki kültürel hayat hakkında önemli toplumsal, politik ve ekonomik sonuçlara varıyor. Faroqhi'nin gerçekleştirdiği titiz çalışma, Osmanlı toplumunda ticaret, toplumsal cinsiyet ve sosyo-politik statü gibi pek çok konu hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlarken, bir yandan da Osmanlıların gündelik hayatının çeşitliliği ve renkliliğine çarğıcı bir pencere açıyor ve Osmanlı dönemine ait kültürü gözler önüne seriyor.
 • Yayın
  Ortadoğu'da zanaatlar ve zanaatkarlar: Müslüman Akdeniz’de bireyin biçimlenmesi
  (Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2017) Deguilhem, Randi; Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
  [No Abstract Available]
 • Yayın
  Osmanlı İmparatorluğu ve etrafındaki dünya
  (Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2017) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü; Berktay, Ayşe
  Her ne kadar şeriata göre dünya tarif edilirken Darülislam ile Darülharb arasında kesin bir ayrıma gidilse de, gerçekte bu iki toprak arasındaki sınırlar daha gevşekti. Özellikle erken modern dönemde Osmanlı ile “öteki” arasında uzun zamandır süren bir diplomatik, ticari, mali, kültürel ve dinsel bir lişkiler ağı vardı. Bu ağ Asya imparatorluklarına, Avrupa’nın burjuvalaşan modern devletlerine kadar uzanıyordu. Seyyahlar, hacılar, sanatçılar, tüccarlar hep gelip gittiler. Padişahlar belirli malların Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine girip girmemesine karar verdiler, insanlar seyahat etmek için izin istediler. Her ne kadar savaşta karşı karşıya kalınabilse de bu ilişkiler hep sürdü.
 • Yayın
  Osmanlı dünyasında üretmek, pazarlamak, yaşamak
  (Yapı Kredi Yayınları, 2018) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü; Çağalı Güven, Gül; Türesay, Özgür
  "Ticaret Bağlantıları", "Bursa'da Üretmek ve Yaşamak", "Osmanlı Dünyasında Kadın Olmak" ve "Meşrulaştırma Davaları" başlıklı dört bölümde bir araya getirdiği on dört makalesi yer alıyor. Faroqhi, bu makalelerde, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar uzanan zaman diliminde, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Venediklilerden Evliya Çelebi'nin gözüyle Kızıldeniz'de ticaret ve iletişime, taşra kentlerindeki varlıklı kadınlardan Bursa'da yerel ekonomi ve Avrupa rekabetine, hac yolunda soygunculuktan saltanatın meşrulaştırılmasına varan geniş bir alanda yaptığı incelemelerle Osmanlı toplumsal tarihinin değişik cephelerini aydınlatıyor.
 • Yayın
  On the spot Surma Farm
  (Kirsten Price, 2023) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
  We ask leading historians why their research matters, what history has taught them, and what we should be reading…
 • Yayın
  The material world of early modern Ottoman women: Ornaments, robes and domestic furnishings in Istanbul and Bursa
  (Brill, 2021) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
  The present article investigates the jewelry and domestic furnishings owned by wealthy women who died in Bursa during the early 1730s, combining the data derived from the estate inventories of the decedents with imagery, both Ottoman and non-Ottoman, dating to the seventeenth and eighteenth centuries. This tentative linkage between the written and the visual has made it possible to 'zoom in' on the manner in which well-to-do females of eighteenth-century Bursa decorated their homes, and speculate about the considerations that induced them to use the most valuable textiles largely for home furnishings as opposed to garments.
 • Yayın
  Osmanlı zanaatkarları: İmparatorluk döneminde zanaatlar ve loncalar
  (Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2017) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü; Kılıç, Zülal
  Zanaat gerektiren malları üreten ve alıp satan insanlar –dökümcüler, seramikçiler, ipek dokumacılar, fesçiler, demirciler, vd Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik olduğu kadar sosyal dokusunu da oluşturmuşlardır. Faroqhi, mamülleri, XVI-XX. yüzyılları arasında ve üretiminden ticaretine dek kapsamlı bir şekilde anlatırken tarih, siyaset ve kültür üzerinde duruyor. Üretim yöntemleri, loncaların örgütlenmesi ve Osmanlı ekonomisinin yapısını ayrıntılı bir biçimde inceleyen Faroqhi, Osmanlı zanaatkârlarının çoğunlukla bilinmeyen güzel eserlerinin betimlemelerini de yapıyor. Osmanlı Zanaatkârları’nda loncaların Osmanlı dünyasının ekonomisinde, kültüründe ve toplumunda nasıl benzersiz bir rol oynadığı titiz bir biçimde inceleniyor. Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi grupların etkileşimi gösterilirken; Osmanlı İmparatorluğu ve Batıdaki ekonomik sistemler karşılaştırılıyor.
 • Yayın
  Osmanlı şehirleri ve kırsal hayatı
  (Doğu Batı Yayınları, 2018) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü; Sonnur, Emine
  [No Abstract Available]
 • Yayın
  The Ottoman and Mughal Empires: Social history in the early modern world
  (I.B. Tauris, 2019) Faroqhi, Suraija Roschan; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
  It is not easy to envisage a complex society such as the Otto1nan from the vantage point of another polity, with which the viewer/author is but moderately familiar, as is true in my case where the Mughal world is at issue. The idea gerininated during a series of introductory courses on Mughal history that I taught at Istanbul Bilgi University from 2014 onward. When in front of the class, I found that the best way of making the topic meaningful to the students (and to myself as well) was to step back and look at the manner in which the inhabitants of the Ottonman Empire approached a given problem, which albeit in a different shape, existed in the Mughal world as well. It was even more exciting to find that certain fundamental rules, with which Ottomanist historians are quite familiar, such as for instance the notion that the holders of tax assigrunents were responsible for law and order in the districts assigned to them, was not as central an issue in Mughal India, as it was in Ottoman history. The constant change from the familiar to the unfamiliar and back again, was one of the more stimulating experiences associated first with the classes that I taught and later with the writing of this book...