Dünya değişirken İslam birliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İLEM Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Dergi sayısı

Özet

İslam birliği ideali 19. yüzyılın sonlarından itibaren Müslüman entelektüellerin ana gündemlerinden birisi olmuştur. Zira 19. yüzyıl boyunca Batı yayılmacılığıyla birlikte Müslüman ülkeler birer birer bağımsızlıklarını kaybetmeye başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde dünyada neredeyse tek bir bağımsız Müslüman ülke kalmamıştır. Bu durum siyasi ve kültürel açıdan çok yaralayıcı neticeleri de beraberinde getirmiştir. Bu parçalanmışlık ve kopukluk İslamcılığın en önemli amaçlarından birisinin siyasi veya en azından kültürel bir birlik ideali olmasına yol açmıştır…

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İslam Birliği, İslam, Müslümanlar, İslam Konferansı Örgütü

Kaynak

Kamusallaşan İslam: Görsellerle 1960-1980 Arası Toplumsal Tezahürler

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erkilet, A. (2021). Dünya değişirken İslam birliği. L. Sunar (Ed.), Kamusallaşan İslam: Görsellerle 1960-1980 Arası Toplumsal Tezahürler içinde (93-137 ss.). İstanbul: İLEM Yayınları.