Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanması bağlamında Filistin’in tanınması sorunu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İbn Haldun Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

Makalede, modern uluslararası hukukta Filistin’in tanınması sorunu incelenmektedir. Filistin’deki çatışma konusunda kabul edilen uluslararası belgeler ve Birleşmiş Milletler’in kararları analiz edilmektedir. Yazar, uluslararası belgelerin analizine dayanarak, Filistin’in devlet olmanın tüm kriterlerini karşıladığını, ancak İsrail işgalinin yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasını engellediği sonucuna varmaktadır. Filistin sorununun çözümüne yönelik yapılan çeşitli çabalara rağmen, barış süreci bir çıkmaz içindedir. Bu durum, işgalci gücün yasal yükümlülüklerini ihlal ederek işgal altındaki bölgelerdeki fiili durumunu sağlamlaştırma politikasından ve uygulamasından kaynaklanmaktadır. Bugün Filistin, 138’den fazla devlet tarafından tanınmış olup, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kendi kaderini tayin hakkını kararlarla defalarca teyit etmiştir. Uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bu uzlaşmaz çatışmanın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını yoğunlaştırması büyük önem arz etmektedir.
The paper examines the problem of recognition of Palestine in modern international law. International documents and United Nations resolutions adopted on the issue of the conflict in Palestine are analyzed. The author, based on an analysis of international documents, concludes that Palestine meets all the criteria for statehood, but the Israeli occupation prevents the creation of a viable Palestinian state. Despite various efforts being made to reach a solution to the Palestinian issue, the peace process has reached a deadlock. This is facilitated by the policy and practice of the occupying power to consolidate the de facto position of the occupied territories in violation of its legal obligations. To date, Palestine is recognized by more than 138 states and the UN General Assembly has repeatedly confirmed the right to self-determination through resolutions. The efforts of the international community must be intensified to put an end to this irreconcilable conflict, which poses a threat to international peace and security.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Filistin’in Tanınması, Kudüs’ün Statüsü, Kendi Kaderini Tayin Hakkı, Filistin’deki Çatışma, Yeni Devletlerin Tanınması, Ortadoğu Çatışmaları, Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri, Devlet Olma Kriterleri, İşgal Altındaki Topraklar, Kısmen Tanınan Devletler, Recognition of Palestine, Status of Jerusalem, Right to Self-Determination, Conflict in Palestine, Recognition of New States, Middle East Conflict, International Law Principles, Criteria for Statehood, Occupied Territories, Partially Recognized States

Kaynak

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

1

Künye

Khasanov, A. (2024). Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanması bağlamında Filistin’in tanınması sorunu. E. G. Okan (Çev.), İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 119-135. https://doi.org/10.59831/ihuhfd.2024.20