Toplumsal cinsiyet kavramı üzerine akademik mülakat

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kadın ve Demokrasi Derneği

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Dergi sayısı

Özet

Nursem Keskin Aksay, İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sosyal Teori, Kültürel-Sosyal Antropoloji, Niteliksel Araştırma Metotları, Toplumsal Cinsiyet ve Alan ve Mekan Etnografisi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Nursem Keskin Aksay, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümlerini onur derecesi ile tamamladı ve Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, Tarih ve Toplumda Karşılaştırmalı Çalışmalar dalında tam burs kazandı. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji, Antropoloji ve Tarih derslerinde öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalıştı ve “Moral Guardianism at the Intersection of the Household and the Workplace: Women Factory Workers in Denizli” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Nursem Keskin Aksay, “The Discursive Emergence of ‘Islamic Bourgeoisie’ and Middle Class Veiled Muslim Women in Istanbul” başlıklı teziyle, Berlin Yüksek Okulu Müslüman Kültürleri ve Toplulukları, Freie Universitat Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü’nden doktora derecesini en yüksek dereceyle aldı. Beş yıl boyunca DFG (Alman Araştırma Vakfı) doktora araştırma ödeneği ile ödüllendirildi Doktora araştırması sırasında Freie Üniversitesi, Humboldt Üniversitesi ve Avrupa Üniversitesi Viadrina’da toplumsal cinsiyet, sınıf, İslam antropolojisi, şehir antropolojisi ve sekülerizm üzerine dersler verdi. 2016-2017 yılı Güz döneminde Humbolth Universitesi Avrupa Etnolojisi programında öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2015 ve 2016 yıllarında Üsküdar Üniversitesi Sömürge Sonrası Çalışmalar Araştırma Merkezi’nde (PAMER) Araştırma Görevlisi olarak araştırma projelerinin koordinasyonu için çalıştı. Koordinasyonunu yürüttüğü araştırma merkezi, yayınlanan makaleler ve sergilerle “Gündelik Hayatta Sömürge Sonrası İzler” ve “Türkiye ve Avrupa Ülkeleri-Vatandaşlık Kavramları” ile “Mülteci Algısı” araştırma projelerini tamamladı.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik, Toplumsal Cinsiyet Adaleti

Kaynak

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye

Keskin Aksay, N. (2020). Toplumsal cinsiyet kavramı üzerine akademik mülakat. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 6(2), 9-22.