The nation form in the global age: Ethnographic perspectives

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Palgrave Macmillan

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Dergi sayısı

Özet

This open access book argues that contrary to dominant approaches that view nationalism as unaffected by globalization or globalization undermining the nation-state, the contemporary world is actually marked by globalization of the nation form. Based on fieldwork in Africa, Asia, Europe and the Middle East and drawing, among others, on Peter van der Veer’s comparative work on religion and nation, it discuss practices of nationalism vis-a-vis migration, rituals of sacrifice and prayer, music, media, e-commerce, Islamophobia, bare life, secularism, literature and atheism. The volume offers new understandings of nationalism in a broader perspective.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anthropology of Nationalism, Political Anthropology, Nationalism, Atheism, Secularism, Religious Nationalism

Kaynak

The Nation Form in the Global Age: Ethnographic Perspectives

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ahmad, I. ve Kang, J. (Ed.). (2022). The nation form in the global age: Ethnographic perspectives. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85580-2