Fikir ve sanat eserleri hakkında lisans sözleşmelerine ilişkin bazı meseleler

dc.authorid0000-0002-1954-3043
dc.contributor.authorBozkır, Betül
dc.contributor.otherHukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
dc.date.accessioned2024-07-04T11:18:32Z
dc.date.available2024-07-04T11:18:32Z
dc.date.issued2024
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractEser sahibinin, organizasyon veya maddi imkansızlıklar sebebiyle eserini kendisinin kullanması, basması, temsil etmesi çoğu zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi hallerde eser sahibinin, bunları yapma imkanı olan kimselere eser üzerindeki mali haklarını kullanma yetkisi tanıması gündeme gelmektedir. Eser sahibinin fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali hakları çeşitli sözleşmelere ve tasarruflara konu edilebilmektedir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında mali hakların devri mümkün olduğu gibi yalnızca mali hakkı kullanma yetkisi de bir başkasına bırakılabilir. Mali hakkın yalnızca kullanma yetkisinin sözleşmeyle bir başkasına bırakılması lisans (ruhsat) sözleşmelerine vücut vermektedir. Bu husus Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.48/2’ de, ‘‘mali hakları sadece kullanma salahiyeti de bir başkasına bırakılabilir. (Ruhsat)’’ şeklinde düzenlenmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ruhsat ibaresi kullanılmakla birlikte doktrinde bu sözleşme çoğunlukla lisans sözleşmesi kavramıyla ele alınmaktadır. Lisans sözleşmelerine ilişkin doktrinde en tartışmalı olan meselelerin başında sözleşmenin hukuki niteliği gelmektedir. Bu tartışma lisans sözleşmesinin lisans alana hangi hakları verdiğinin tespit edilmesi ve lisans alan kimsenin lisans hakkına müdahale edilmesi halinde doğrudan doğruya harekete geçip geçemeyeceğine ve dava açıp açamayacağına ilişkin tartışmalar bakımından da oldukça önem arz etmektedir. Lisans sözleşmesi ile lisans hakkı elde eden lisans alan kişinin, bu yetkisini kullanmasını engelleyen müdahalelere karşı, doğrudan doğruya hareket edip edemeyeceği hususuna ilişkin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, Sınai Mülkiyet Kanunu m.158 de marka lisans sahipleri hakkında öngörülmüş olduğu gibi lisans hakkı sahibinin dava hakkına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla doktrindeki görüşler de bu açıdan oldukça geniş bir yelpaze göstermektedir. İşbu çalışmada lisans sözleşmesi yukarda bahsedilen hususlar kapsamında ele alınarak konuya ilişkin doktrinde yer alan görüşler ve yargı kararları çerçevesinde incelenecektir.
dc.description.abstractIt may often not be possible for the author to use, print or represent his work himself due to organizational or material impossibilities. In such cases, the author may authorize others who have the means to do so to exercise their financial rights over the work. The author’s financial rights on intellectual and artistic works may be subject to various contracts and disposals. Within the scope of the Law on Intellectual and Artistic Works, the transfer of financial rights is possible, and only the authorization to use the financial right can be left to another person. Leaving only the authority to use the financial right to another person through a contract gives rise to license (license) agreements. This issue is regulated in Article 48/2 of the Law on Intellectual and Artistic Works as ‘the sole authorization to use the financial rights may be left to another person (license)’. Although the term ‘license’ is used within the scope of the Law on Intellectual and Artistic Works, in the doctrine, this agreement is mostly handled with the concept of license agreement. One of the most controversial issues in the doctrine regarding license agreements is the legal nature of the agreement. This discussion is also very important in terms of determining which rights the license agreement grants to the licensee and whether the licensee can take direct action and file a lawsuit in case of interference with the license right. There is no explicit provision in the Law on Intellectual and Artistic Works regarding the right of action of the licensee, as stipulated for trademark licensees in Article 158 of the Industrial Property Law, regarding whether the licensee, who obtains a license right under the license agreement, can act directly against the interferences that prevent the licensee from exercising this right. Therefore, the opinions in the doctrine show a wide range in this respect. In this study, the license agreement will be examined within the scope of the above-mentioned issues and will be examined within the framework of the opinions in the doctrine and judicial decisions on the subject. Keywords: License Agreement, Intellectual and Artistic Works, Financial Right, Simple License, Exclusive License.
dc.identifier.citationBozkır, B. (2024). Fikir ve sanat eserleri hakkında lisans sözleşmelerine ilişkin bazı meseleler. İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 65-90. https://doi.org/10.59831/ihuhfd.2024.18
dc.identifier.doi10.59831/ihuhfd.2024.18
dc.identifier.endpage90
dc.identifier.issn2980-2148
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage65
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.59831/ihuhfd.2024.18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/2914
dc.identifier.volume2
dc.institutionauthorBozkır, Betül
dc.institutionauthorid0000-0002-1954-3043
dc.language.isotr
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi
dc.relation.ispartofİbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectLisans Sözleşmesi
dc.subjectFikir ve Sanat Eserleri
dc.subjectMali Hak
dc.subjectBasit Lisans
dc.subjectMünhasır Lisans
dc.subjectLicense Agreement
dc.subjectIntellectual and Artistic Works
dc.subjectFinancial Right
dc.subjectSimple License
dc.subjectExclusive License
dc.titleFikir ve sanat eserleri hakkında lisans sözleşmelerine ilişkin bazı meseleler
dc.title.alternativeSome issues with licence agreements relating to intellectual and artistic works
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication4dd482aa-a8a0-41e8-afaf-cc6b47daee69
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery4dd482aa-a8a0-41e8-afaf-cc6b47daee69
relation.isOrgUnitOfPublication3bcedbab-4046-4325-910f-6af410d4e36c
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery3bcedbab-4046-4325-910f-6af410d4e36c

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
bozkir-b.pdf
Boyut:
763.36 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.17 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: