Arslan, Mahmut

Yükleniyor...
Profil fotoğrafı
E-posta Adresi ORCID Profili WoS Profili Scopus Profili YÖK Araştırmacı Profili Google Akademik Profili TR-Dizin Profili SOBİAD Profili Web Sitesi

Araştırma projeleri

Bu araştırmanın konusu OSB’lerde çalışan beyaz yakalı teknik ve ofis çalışanlarının uzaktan çalışma uygulamaları konusunda geliştirdikleri ahlaki algılamaların ölçülmesi ve sınıflandırılmasıdır. Buna dayalı olarak uzaktan çalışma uygulamalarının ne gibi ahlaki sorunlara yol açtığı ampirik verilerle desteklenecek ve araştırma çoğunlukla OSB’lerde yapılacağı için bu konuda Türkiye’de elde edilen ilk geniş çaplı alan bulgusu olacaktır.

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar.

Adı Soyadı

Mahmut Arslan

İlgi Alanları

Business Ethics

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 10 / 12
 • Yayın
  A theoretical analysis on a peace culture model in the workplace
  (Busssecon International, 2021) Arslan, Mahmut; Demirel, Hilal; Kok Arslan, Havva; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  This study aims to develop a theoretical approach to define the culture of peace and its dimensions in the workplace based on De-Rivera’s peace culture dimensions at the international level. This study offers an organizational model in the workplace and it needs empirical tests in further studies. This paper is an attempt to develop a theoretical framework for peace culture in the workplace. Peace culture will be analyzed in four underlying dimensions: liberal development, violent inequality, state use of violent means, and nurturance. This study transfers De Rivera’s peace culture dimensions into the organizational level, and it is assumed that peace culture in the workplace could be a remedy for a harmonious and peaceful workplace. Peace culture in the workplace is also expected to be a beneficial factor to employees’ behavior, job performances, and organizational commitment as well as work outcomes. In a conclusion, it is expected that this study fills the gap in the literature and will have a leading role for further studies.
 • Yayın
  The work ethic of medieval Muslim Ahi brotherhood: A comparison with Catholic and Puritan work ethics
  (Busssecon International, 2020) Arslan, Mahmut; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  This paper compares and analyzes the Catholic Social Teaching, Puritan work ethic and Islamic ethic of medieval Muslim Ahi Brotherhood of Anatolia in terms of business ethics. A high level of similarity can be found between Catholic social teaching (CST) and a branch of the Islamic work ethic of Ahi movement. Islamic Ahi work ethic has also significant similarities with the historical Protestant work ethic. This similarity reveals the opportunity to cooperate and to foster a more humanitarian workplace, particularly in multi-cultural organizations both for Christians and Muslims. We can argue that many ethical problems arise in organizations as a result of a violation of ethical values and virtues. Corruption, sexual harassment, mobbing, nepotism, are direct results of the lack of such virtues. Therefore, it is possible to merge Catholic, Protestant and Islamic values to create a more humane workplace.
 • Yayın
  The work ethic and Ahi tradition of Turkey
  (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2018) Arslan, Mahmut; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  The aim of this book is to overview the concept of work ethic based on Max Weber’s Protestant work ethic thesis, and to reveal work oriented attitudes in Catholic and Orthodox Christianity, also in Muslim Ahi tradition of Turkey. Ahi tradition includes very strong work ethic with this-worldly ascetism which is explained in Weber’s thesis. “Ahi” is an Arabic word and means brother. However, in Turkish the word of “Ahi” only refers to a medieval brotherhood and its members. An Ahi is a person who is a member of Ahi brotherhood. The term of “Ahilik” in Turkish means “Ahi organization”.
 • Yayın
  İslâm iş ahlakının temelleri ve İbn Haldun'da ahlak medeniyet ilişkisi
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2019) Arslan, Mahmut; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Ahlak terimi dilimizde iki anlama sahiptir. Birincisi insanların toplum içinde uyması gereken kural ve ilkeleri belirtirken ikincisi ahlak felsefesini belirtmektedir. İş ahlakı terimi çalışma ve meslek ahlakını da içermektedir. İslâm dininin temel ilkesi ise tevhid yani Allah’ının birliği ilkesidir. Bu ilke iş ve ticaret yaşamında da etkisini göstermiştir. İş ahlakı açısından İslâmiyet'in önemli bir özelliği de Hz. Peygamber’in bizzat ticaretle uğraşmış olmasıdır. İslâm iş ahlakında tevhid ile birlikte muvazene, özgür irade, sorumluluk ve ihsan gibi dört ilke daha vardır. Batıda görülen lonca teşkilatlarının Osmanlıdaki benzerleri Ahîlik ve gedik sistemidir. Ahîlik ise Horasan erenlerinin Anadolu’nun Türkleştirilmesi aşamasında kurulmuş bulunan ve kökü fütüvvet teşkilatında olan esnaf örgütlenmesinin adıdır. Ahîlik, yaşadığı dönemde ahlak, eğitim-bilim, kalite-standart, üretici-tüketici ilişkisi ve denetim konularında da toplumsal işleyişlere nüfuz etmiştir. İslâm dünyasında 16. yüzyıldan sonra başlayan ekonomik gerileme bireyciliği değil kaderciliği ve kollektivizmi teşvik etmiştir. İslâm’da refah, para ve zamana karşı geliştirilen tutumlar Protestan ve Katoliklerden çok da farklı değildir. Bu konuda belki de en önemli fark faiz yasağında yatmaktadır. İslâm’da zenginliğin iyi olarak görülmesini İslâm geleneğinde veren elin alan elden üstün olduğu düsturu ile açıklanır. İbn Haldun bir insan toplumunun medenileşme süreci hakkında kafa yormuş ve özellikle medeni olmayan yani göçebe Arap kabilelerinin medenileşme hikâyesini anlatmıştır. Askeri ve bürokratik örgütlenme seyfiyye ve kalemiyye sınıflarının gelişimi ile anlatılırken ticaret ve zanaat faaliyetleri de ihmal edilmemiştir. İbn Haldun medeniyetin ahlakı bozup bozmadığı tartışması üzerinde uzun uzadıya durur. O şehirli medeniyetin insan değerlerini yozlaştırdığı, kişinin erdem ve ahlakını bozduğu görüşündedir. İbn Haldun'un iş ahlakı ile doğrudan ilgili olarak en önemli sözleri Mukaddime'nin 2. Cildinde yer alan Muhtesiplik ve Sikke hakkındaki parçadır.
 • Yayın
  Exploring the impact of workplace incivility on employee counterproductive work behavior through the mediating role of turnover intention: Evidence from the Gambia and Ghana
  (CIKD, 2023) Sowe, Samba; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Workplace Incivility (WPI) has recently become a dominant area of research as a predictor of employee behavior at work. WPI is a menace in the workplace that creates dissatisfied employees who spend most of their time on non-productive tasks. Based on a sample of 504 employees of public and private sector institutions in The Gambia and Ghana, this article examines the impact of workplace incivility on employee counterproductive work behavior through the mediating role of Turnover Intention (TI). Using structural equation modeling, the results indicate a strong relationship between workplace incivility and Counterproductive Work Behavior (CWB) as well as a partial mediating role of TI in the relationship between WPI and CWB. Furthermore, the independent sample t-test and multigroup analysis show a higher level of WPI, TI, and CWB in Ghana compared to The Gambia. These findings contribute to the under-researched area of WPI on the African continent. This study also adds value to the existing, but sparse, literature on workplace incivility and may also be used as a guide for public and private institutions in their pursuit of avoiding workplace incivility as well as knowing its effects on institutional productivity. Finally, this study is the first of its kind to look at the existence of WPI in both public and private institutions from The Gambia and Ghana making country comparisons as well as looking at the impact of WPI on the performance of employees hence its relevance to the literature.(c) CIKD Publishing.
 • Yayın
  Analysing organisational culture and social behaviour patterns: An exploratory case study
  (Busssecon International, 2020) Yiğit, Tuba; Arslan, Mahmut; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  The present study aims to propose a model suitable for Turkish organizational culture using observations, a qualitative research method. The reason behind this is that observation is frequently used in ethnographic studies, i.e. studies analyzing culture. An ethnographic study revealed the foundation of the organizational culture of the observed ABC firm. These factors can be listed as fear, fear-driven paternalism, pressure, silence, intimidation, ennui, insensitivity, and apathy and gossiping. It is possible to say that an abusive level of productivity is aimed at the organization and an authoritarian understanding of management.
 • Yayın
  A comparison of medieval ahi brotherhood of anatolia and catholic social teaching
  (2018) Arslan, Mahmut; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  The aim of this paper is to compare and analyze ideals of Catholic Social Teaching and medieval Ahi Brotherhood of Anatolia in terms of business ethic. We argue that Catholic social teaching and a branch of Islamic work ethic (Ahism) share similar values. This similarity reveal the opportunity to cooperate and to foster a more humanitarian workplace, particularly in multicultural organizations both for Catholics and Muslims.
 • Yayın
  An ethical problem in troubled times: Ethical decision making by local managers employing immigrant workforce in Gaziantep, Turkey
  (Edward Elgar Publishing, 2020) Arslan, Mahmut; Yılmaz, Mustafa Kemal; Yılmaz, Mustafa Kemal; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  This paper aims to understand the ethical decision-making process of local managers of medium-sized companies in Gaziantep, a highly industrialized metropolis in Turkey, near the Syrian border, where there has been an influx of Syrian refugees. Intensive interviews were conducted using a semi-structured questionnaire allowing participants to state their views and tell their stories. The findings revealed that the managers of the companies had difficulty making ethical decisions about how to treat the Syrian immigrants, especially during the initial phase of the crisis, and they took wrong steps when they faced with both economic and social conflicts. Thus, they faced some serious ethical challenges.
 • Yayın
  The motherhood experiences of women employees: An interpretive field study in Turkey
  (Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2020) Akyol, Aylin; Arslan, Mahmut; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Motherhood is an extensive research topic that can be seen in different disciplines. Problems arising from motherhood are the main research questions of this research. Social constructivism has been chosen as a philosophical basis of the research in order to understand subjective motherhood experiences of female employees through their self- expressions. According to social constructivism individuals try to make sense of the world they live in. Social constructivisttheory discusses motherhood as a social construct which constructed by members of a particular society or culture, not as a fundamental feature of women or secondary product of social structure. Phenomenological research approach has been chosen with qualitative research design. Participants of this study consist of 33 married working mothers with 0-6 years old children in Turkey. For sampling method, snowball sampling method was used as a purposive sampling strategy. Qualitative data is gathered by using an unstructured interview form with 13 questions. Qualitative data were analyzed using content analysis method. According to research findings, the first priority of working mothers is motherhood. Keeping a balance between motherhood and work is a real challenge for working mothers. Working mothers also experience various problems.
 • Yayın
  Çalışan memnuniyeti ve işyeri maneviyatı
  (Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, 2022) Arslan, Mahmut; Arslan, Mahmut; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  [No Abstract Available]