Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin reform süreci

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İbn Haldun Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin reform süreci Mahkeme’nin iş yükünün artması ve bu iş yükü sebebiyle etkililiğinin zarar görmesi endişesi ile başlatılmıştır. Mahkeme’nin geleceğine dair tartışma ve çalışmaların yapıldığı, koruma mekanizmasının etkililiğinin korunması ve sürdürülmesi amacının ürünü olan reform süreci, bir dizi Sözleşme’ye ek protokolün kabulü ve Üst Düzey Konferans düzenlenmesinden oluşan bir süreçtir ve halen devam eden dinamik bir yapıdadır. Çalışmamızda, reform süreci hakkında bilgi verildikten sonra, 11, 14, 15 ve 16 no’lu protokoller ve getirileri incelenecektir. Reform sürecinin diğer unsuru olan Üst Düzey Konferanslar ve bu konferanslar sonunda yayınlanan deklarasyonlara değinilerek, Konferansların çıktılarının neler olduğu üzerinde durulacaktır.
The reform process of the European Court of Human Rights was initiated with the concern that the Court’s workload would increase and its effectiveness would be damaged due to this workload. The reform process, which is the product of the aim of preserving and maintaining the effectiveness of the protection mechanism, in which discussions and studies on the future of the Court are carried out, is a process consisting of the adoption of a series of additional protocols to the Convention and the organization of the High Level Conference, and is still in an ongoing dynamic structure. In our study, after giving information about the reform process, protocols numbered 11, 14, 15, and 16 and their outcomes will be examined. The High Level Conferences, which are the other elements of the reform process, and the declarations published at the end of these conferences will be touched upon, and the outputs of the Conferences will be discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

AİHM Reform Süreci, İş Yükü, Protokoller, Interlaken Süreci, Reform Process of the ECHR, Backlog, Protocols, Interlaken Process

Kaynak

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

1

Künye

Petek, Ş. (2024). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin reform süreci. İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 31-64. https://doi.org/10.59831/ihuhfd.2024.17