Yayın Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 22
 • Yayın
  Web of Science Araştırmacı Profil Oluşturma Rehberi
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2024) Dirken, Merve; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Web of Science Araştırmacı Profil Oluşturma Rehberi, akademik araştırmacıların bilimsel etkilerini takip etmelerine ve araştırma çalışmalarını sergilemelerine yardımcı olan bir platformdur. Bu rehber, araştırmacıların Web of Science veritabanında kendi profillerini oluşturmalarına ve güncellemelerine olanak tanır. Profil oluşturma süreci, kullanıcıların yayınları, atıfları, işbirlikleri ve diğer akademik faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlar. Araştırmacılar, Web of Science Araştırmacı Profilini oluşturarak, çalışmalarının görünürlüğünü artırabilir, işbirlikleri kurabilir ve akademik itibarlarını güçlendirebilirler. Bu rehber, araştırmacıların platformdaki potansiyellerini tam olarak değerlendirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda bilimsel iletişimi ve işbirliğini teşvik etmektedir.
 • Yayın
  Tasavvufî bir terim olarak râbıta
  (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2007) Gündüz, İrfan
  Bu makale tasavvufî tecrübede önemli bir yeri olan râbıta kavramının tanımı, çeşitleri ve sûfilerce nasıl uygulandığını içermektedir, Râbıta ile aynı kökten türeyen ve Kur'ân-ı Kerim'de yer alan ribât ve murâbata, sınırlarda düşmanı gözetlemek, nöbet tutmak, verilen emrin eksiksiz yerine getirilmesi anlamlarını ifade eder. Genel anlamda râbıta, ilahi ve zati sıfatlara muttasıf olan müşahede mertebesine ermiş kâmil bir şeyhe kalbi bağlamaktır. Dolayısıyla sûfiler, huzur ve gıyâbında şeyhin sûreti ve özelliklede ruhâniyetini hayalen kendisi ile birlikte farz eden müridin, şeyhinin yanınday- ken takındığı tavrı gıyabında da sürdürmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Mutasavvıflar, "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sâdıklarla beraber olun" âyetinde geçen sadıklarla beraber olmayı râbıtaya delil olarak kabul ederler. Tasavvuf klasiklerinde sâdık ve sâlihlerle beraber bulunmaya, fâsık ve dünya ehli ile bir arada bulunmaktan sakınmaya önem verilmiştir. Râbıta da bu bağlamda tasavvufi tecrübe açısından yorumlanmıştır.
 • Yayın
  İbn Haldun Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim Politikası
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2019) İbn Haldun Üniversitesi; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Amaç Madde 1- (1) İbn Haldun Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların ve entelektüel ürünlerin arşivlenmesini, korunmasını, yönetilebilirliğini, telifine uygun olarak açık erişime sunulmasını ve etkisini artırmanın usul ve esaslarını belirlemek. (2) Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmalara erişimi kolaylaştırmak. (3) Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü standartlarına uygun bir Kurumsal Akademik Arşiv kurarak ulusal ve uluslararası harmanlama sistemlerine üst veri sağlamak…
 • Yayın
  İbn Haldun Üniversitesi Açık Bilim Politikası
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2019) İbn Haldun Üniversitesi; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Bağlam Türkiye’de ve dünyada bir “araştırma üniversitesi” olarak öne çıkmayı, ileri düzeyde eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere 01/04/2015 yılında kurulmuş olan İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına ve kalkınmasına hizmet edecek, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte eğitimöğretim ve araştırmalar yapmayı, araştırma verilerinin ve sonuçlarının mümkün olan en geniş çevrelere sunulmasını ilke edinmiş bir vakıf üniversitesidir. İbn Haldun Üniversitesi, araştırmacılarına ait çalışmaların uygun formatlarda derlenmesi, uzun dönemli korunması ve en geniş şekilde erişime sunulabilmesi için bu Açık Bilim Politikasını oluşturmuştur. Bu politikanın oluşturulmasında Yüksek Öğretim Kurulu Açık Bilim Politikası temel alınmıştır...
 • Yayın
  Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile eskimez hatıralar
  (MTTB Kültür Yayınları, 2021) Gündüz, İrfan
  Milli Türk Talebe Birliği ile ilk tanışmamız, Kayseri’de Genel Kurul yapılacağı zaman gerçekleşti. O yıllarda Milli Türk Talebe Birliği bizim çizgimizde değildi. Zannediyorum İstanbul’da akdedilen genel kurul, kavgadan dolayı neticelenmedi. Daha sonra Kayseri’de sancılı bir kongre yapıldı. Biz imam hatip lisesi talebesi iken böyle heyecanlı bir iklimde MTTB ile tanışmış olduk. Üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelince kendimizi Milli Türk Talebe Birliği’nin tam ortasında bulduk. Gençlik ve yetişme çağımızın en verimli ortamını burada yakaladık. MTTB, gençliğin yetişme ve gelişmesinde çok önemli bir ocaktı. Sosyal ilimler Akademisi adıyla açılan programlarda, her branşta Türkiye’nin ilim, fikir ve dava adamları dersler verir, devam eden arkadaşlarımıza sertifikalar verilirdi. Ayhan Songar, Nevzat Yalçıntaş, Cevat Babuna, Özdemir Erdoğan ve Yıldırım Gürses.. gibi değerlerden istifade imkânını burada bulurduk…
 • Yayın
  Effects of policy reforms on firm innovation
  (Springer International Publishing, 2022) Şeker, Murat; Ulu, Mehmet Fatih
  The regulatory environment in a country is an important factor that affects firm performance. This study investigates the impact of a particular regulation—license requirements for certain firm activities—on the innovation performance of Indian firms in the 1990s. Using a unique firm-level panel data set, it shows that the removal of license requirements led to an eight percentage points higher innovation rate within two years following the reform. We measure innovation as the introduction of new product varieties that had not been produced by the firm before. It takes a longer time for firms to innovate in industries in which they were not producing before. The findings of this study are also robust to the inclusion of controls for other policy reforms that occurred during the period of licensing reform. They also persist in tests with different subgroups of firms and with the use of alternative estimation methods.
 • Yayın
  Sürdürülebilir bir kurumsal akademik arşiv yönetimi: Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi Deneyimi
  (Deomed, 2019) Çelik, Sönmez; Çelik, Ramazan; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Bu çalışma, sürdürülebilir bir kurumsal akademik arşiv yönetimini Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi deneyimi ile paylaşmak, bu konudaki girişimlere yardımcı olmak ve kurumsal akademik arşivlerin önemini vurgulamak üzere hazırlanmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu çerçevede dünyada ve Türkiye’deki kurumsal akademik arşivler, harmanlama sistemleri ve Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi uygulamaları üzerinde durulmuştur.
 • Yayın
  ORCID nedir?
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2020) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  ORCID Kimliği: • Araştırmaların keşfedilebilirliğine aracılık eder • Kariyeriniz boyunca sizi ve araştırma faaliyetlerinizi birbirine bağlayan benzersiz ve kalıcı bir kişisel tanımlayıcı kimlik sağlar...
 • Yayın
  Araştırma ekosistemi ve üstveri: Türkiye
  (T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Sunumda; internet dünyası, üstveri kalitesi, bilgiye erişim ve yetkinlikler, üstveri ve üstveri yapısı, harmanlama - konuşabilirlik - üstveri sağlayıcısı olma, Türkiye'de üstveri çalışmaları ve kalitesi, akademik kurum ve araştırmacılar ne ister?, neden kaliteli üstveri gerekli? Konuları üzerinde durulmaktadır.
 • Yayın
  Türkiye’de açık erişim ve açık bilim
  (ÜNAK, 2020) Bulut, Burcu; Çelik, Sönmez; Gürdal, Gültekin; Holt, İlkay; Kafalı Can, Gönül; Madran, Orçun; Tonta, Yaşar; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Açık erişim, bilimsel bilgilere herhangi bir engel olmaksızın erişilmesini, bu bilgilerin kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlar. Kişisel ve toplumsal düzeyde hepimizi ilgilendiren açık erişim ve açık bilim çalışmaları Türkiye’de son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen Avrupa Birliği projeleri politika yapıcıların açık erişim ve açık bilim konularına ilgi göstermelerini sağlayarak gelişmeleri tetiklemiştir. Bu gelişmeler 2012’den itibaren düzenlenen konferans, seminer vb. gibi etkinliklerle ve devlet kurum ve kuruluşlarının da sürece dâhil olmasıyla birlikte daha da hızlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki farklı kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen açık erişim ve açık bilim faaliyetleri literatüre dayanarak incelenmektedir.
 • Yayın
  APA Kaynakça Yazım Örnekleri: Metin İçinden Atıf ve Yayın Türüne Göre Referans Yazım Biçimleri
  (2020) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Çelik, Ramazan; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Bu çalışma APA Kaynakça Yazım Örnekleri: Metin İçinden Atıf ve Yayın Türüne Göre Referans Yazım Biçimlerini uygulamalı olarak göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
 • Yayın
  Kurumsal Akademik Arşiv kurulum ve yönetim süreci
  (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu, 2019) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Bağlı oldukları kurumun entelektüel birikimini uluslararası standartlarda bir arada toplayan, saklayan, koruyan ve telifine uygun olarak erişime sunan hizmetler bütünüdür.
 • Yayın
  Katar Üniversitesi Kütüphanesi personel değişimi programı izlenimleri
  (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2019) Bilgen, Ahmet Faruk; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  İbn Haldun Üniversitesi ve Katar Üniversitesi arasında var olan işbirliği anlaşması çerçevesinde Katar Üniversitesi Kütüphanesine bir program doğrultusunda çalışma ziyareti yapılmıştır. Söz konusu çalışma ziyaretine İbn Haldun Üniversitesini temsilen kütüphaneci bir personel katılmıştır. 31 Mart – 7 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşen program süresince edinilen izlenimler ve tartışılan konular paylaşılarak üniversitemiz ve dolayısıyla ülkemiz için bir farkındalık oluşması amaçlanmıştır.
 • Yayın
  Bilimsel bilgiye erişimde kurumsal akademik arşivler
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2019) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Günümüzde pek çok üniversite misyonunu ve vizyonunu; “Bilimsel bilgi üretiminde mükemmele ulaşabilmek ve üretilen bu bilginin uluslararası düzeyde yeni ürünler ve hizmetler ortaya konulmasına öncülük etmesini sağlayabilmek.” çerçevesinde oluşturmaktadır. Bu nedenle, akademisyenlerin ve araştırmacıların üretmiş oldukları bilimsel bilgi; diğer meslektaşları tarafından telif hakları, bilimsel etik kuralları ve ulusal güvenlik ilkleri dikkate alınarak özgürce erişilebilir olmalıdır. Ancak ülkemizde üretilen akademik çıktıların çoğuna erişebilmek mümkün olmadığı gibi bu çıktıların tespitinde de güçlükler yaşanmaktadır. Bu engelleri ortadan kaldırmak amacı ile bilimsel yayınların tam bir sürümü “açık erişim” ve uzun süreli arşivlemeye imkân verecek şekilde “kurumsal akademik arşiv”lerde arşivlenmelidir. ...
 • Yayın
  DSpace'de Creative Commons Lisansı Uygulaması: DSpace@İHÜ Örneği
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2019) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Fikri emekle meydana gelen ürünler, hukuken sağlanan haklar (Telif hakları), ilgili ülkenin kanunları ile korunur. Creative Commons (CC) lisansları ise bu ürünlerin kullanımı, dağıtımı, tekrar kullanım koşullarını belirlenmesi için kullanılır. CC, fikri mülkiyet kanunları ile birlikte çalışır. CC, kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Eserlerin kullanım koşullarının eser sahibi tarafından belirlenmesini sağlayan açık lisanslar topluluğudur. CC daha adil, erişilebilir ve yenilikçi bir dünya için, bilgi ve yaratıcılığın yasal olarak paylaşılmasına yardımcı olur. Bu sunumda DSpace kurumsal akademik arşiv sisteminde Dağıtım lisansı ve CC Lisansı uygulaması konusu işlenmiştir. Üniversitelerinde kurumsal arşiv sistemi olarak DSpace kullanan profesyonellere için sunumda, CC lisanslarının teknik olarak DSpace sisteminde nasıl aktive edileceği, yayının üst verilerine nasıl ekleme yapılacağı ve kullanılabilecek lisans türleri aktarılmıştır.
 • Yayın
  İHÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi ve Performans Değerlendirme Sistemi entegrasyonu
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2018) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Bu çalışma, İbn Haldun Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi (DSpace) ve İbn Haldun Üniversitesi Performans Değerlendirme Sistemlerinin (UMRAN) entegrasyonu konusunu akademik personele tanıtmak üzere yapılmıştır. Sistemlerin entegrasyonunda DSpace'in REST API özelliği kullanılmıştır. DSpace'e girişi yapılan yayınların üst verileri ile birlikte UMRAN sisteminin puanlama için ihtiyaç duyduğu yayın kategorisi de DSpace üzerinden aktarılacak şekilde planlanmıştır. Sistemlerin veri alışverişi ORCID (Open Researcher and Contributor ID) ile sağlanmıştır. DSpace'de, yayınlar için İHÜ yazar numarası (ihuauthorID) ve İHÜ performans sistemi yayın kategorisi (publicationcategory) alanları açılmıştır. Sunumda akademik arşiv sisteminin öneminin yanı sıra iki sistemin entegrasyonu ve DSpace'e veri girişi hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışma ile İbn Haldun Üniversitesi yayınlarının eksiksiz arşivlenmesi sağlanmakta, UMRAN sistemine veri girişi tekrarı önlenmekte, yayın girişlerinin uluslararası standartlara göre arşivlenmesi sağlanmakta, yayınların uluslararası sistemlerde harmanlanması için alt yapı oluşturulmakta, İHÜ ve İHÜ akademisyenlerinin görünürlüklerinin artmasına katkı verilmektedir.
 • Yayın
  İnsan hayatı ve bilgiye erişimde internet
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2018) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  İnsanların iki tür hayatı vardır; bunlardan biri biyolojik, diğeri entelektüel hayatıdır. Biyolojik hayat belli ölçülerde ya da koşullarda varlığını sürdürebilir. Oysa entelektüel hayatın ölçü ve sınırı insanın elindedir. Kuşkusuz hiçbirimiz gözlerimizi hayata nerede açacağımıza karar veremiyoruz; ancak bu entelektüel hayatımızı oluşturmamıza engel değildir. İnsan; tercihleri çerçevesinde kendi kişiliğini, yaşam biçimini oluşturur, toplumdaki yerini ve statüsünü kazanır. ...
 • Yayın
  Web sitesi yönetimi ve kullanıcı beklentileri
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2018) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Tüm alanlarda elektronik ortama doğru ciddi bir dönüşüm artarak devam ediyor. Günümüzde bilgi daha çok elektronik ortamda üretiliyor ve bilgiye erişim aynı şekilde web siteleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Bilginin sunumu için web siteleri farklı tasarım ve teknolojiler kullanılarak oluşturuluyor. Bilginin etkin kullanımı için tasarımının ve dolayısıyla sunumun kullanıcı beklenti ve özelliklerine göre olması gerekiyor. Web sitelerinin temel amacı, sahip olunan içeriğin hedef kitleye etkin bir şekilde sunulmasıdır. Amaca ulaşmak için web siteleri “doğruluk”, “yetkinlik”, “içerik”, “tarafsızlık” ve “güncellik” ilkeleri doğrultusunda yönetilmelidir. Web siteleri kurum, kuruluş ve bireyler tarafından tanıtım, pazarlama, bilgi sunumu vb. gibi amaçlarla yapılıyor.
 • Yayın
  Kütüphane web sitesi yönetimi
  (Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2018) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Tüm alanlarda elektronik ortama doğru ciddi bir dönüşüm artarak devam ediyor. Günümüzde bilgi daha çok elektronik ortamda üretiliyor ve bilgiye erişim aynı şekilde web siteleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Bilginin sunumu için web siteleri farklı tasarım ve teknolojiler kullanılarak oluşturuluyor. Bilginin etkin kullanımı için tasarımının ve dolayısıyla sunumun kullanıcı beklenti ve özelliklerine göre olması gerekiyor. ...
 • Yayın
  Google akademik profili oluşturma rehberi
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2017) Çelik, Sönmez; Çelik, Sönmez; Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  Google Akademik profili; bilim camiasında bireysel ve kurumsal olarak görünürlüğü, akademik çalışmaların daha hızlı ve daha çok kişiye kolayca ulaştırılmasını, yeni çalışmalar için kaynaklara kolay erişim ayrıcalığını, daha önce aynı konuda neler yapıldığının kolayca belirlenmesini, araştırmacıların ve kurumlarının saygınlıklarının artırılmasını, akademik birikimlerin kolayca takip edilmesi ve güncel tutulmasını, yayınlara daha çok atıf yapılmasını ve sistematik olarak izlenmesini, profildeki yayınlarla aynı konulardaki diğer çalışmaların izlenmesini, sağlamak gibi nedenlerden dolayı önemlidir.