Google Analytics Usage DataNow showing items 1-1 of 1

    • Sadakat, sorumluluk ve bağban olmak 

      Dinçer, Duygu. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
      Değerli okurlar, Bir önceki sayımızda sadakat ve “sıdkı bütün olmak” konusunda hasbihâl etmiş, ancak meseleye yalnızca kısa bir giriş yapabilmiştik. Bu ve bundan sonraki sayılarda konuyu bir sarmalın katlarını çıkar gibi ...