Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Umudu yordamada şükran ve özgecilik 

      Akbaş, Muhammed. (İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışmada temel amaç doğrultusunda şükran ve özgeciliğin birlikte ele alındıklarında umudun anlamlı birer yordayıcısı olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak çeşitli demografik özelliklerin (cinsiyet, ...