Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Takıyyüddîn Sübkî'nin fetva metodu 

      Taburdemir, Hacer. (İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Bu çalışma, 683-756/1284-1355 yılları arasında yaşamış Şâfiî fakihi Takıyyüddin Sübkî’nin fetvalarını konu edinmektedir. Fetvaları, Fetâvâ’s-Sübkî isimli eser üzerinden incelenmiş, genel özellikleri ve cevap verirken takip ...