Google Analytics Usage DataNow showing items 552-571 of 811

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ok, Ü., Gören, A. B. (2018). The connections between religiosity and obsessive-compulsive symptoms and the role of personality traits in a non-clinical Muslim sample. Mental Health, Religion & Culture, 1-18. [1]
   Okumuş, E. (2018). Umran ilmi, çatışma çözümü ve barış. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(1), ss. 1-30. [1]
   Omerovic, N. (2017). The role of religious leaders in the process of reconciliation in Bosnia and Herzegovina : the case of Bosnian imams. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilizations Institute, Istanbul. [1]
   Orvin, A. (2018). Dawla and Leviathan: Ibn Khaldun and Hobbes in defense of state authority. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(1), 47-64. [1]
   Ozcan, Rasim (2018): Why Companies Fail? The Boiling Frog Syndrome. [1]
   Öcal, H. (2017). Altı gün savaşı’nın utancı. Açık Medeniyet, 3, 3. [1]
   Öcal, H. (2017). Ibn what university?. Açık Medeniyet, 2, 3. [1]
   Öcal, H. (2017). Uygarlıkların kavşağında bir üniversite. Açık Medeniyet, 1, 3. [1]
   Öcal, H. (2018). Kendi dilinden 10 başlıkta Dr. Hakkı Öcal. Açık Medeniyet, 4, 34. [1]
   Öcal, H. (2018). Senfoni yönetme sanatı. Açık Medeniyet, 4, 3. [1]
   Öcal, H. (2018). The mystery of Gallipoli and occupation. Açık Medeniyet, 5, 3. [1]
   Öcal, Hakkı. (2017). Montesquieu'nun Kayıp Mektupları [1]. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 35, 86-88 ss. [1]
   Öcal, Hakkı. (2018). Montesquieu'nun Kayıp Mektupları [2]. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 42, 78-80 ss. [1]
   Öncel, M. (2017). 11.-14. yüzyıllar arasında musiki. In A. H. Turabi (Ed.), Türk Din Musikisi El Kitabı, (43-47 pp.). Ankara: Grafiker Yayınları. [1]
   Öncel, M. (2017). Ebü'l-Ferec el-İsfahânî. In İ. H. Üçer (Ed.), İslam Düşünce Atlası, Volume 1, (361 pp.). Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi. [1]
   Öncel, M. (2017). İbn Zeyle. In İ. H. Üçer (Ed.), İslam Düşünce Atlası, Volume 1, (377-378 pp.). Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi. [1]
   Öncel, M. (2017). Türkiye’de ilk klasik sanatlar ve mûsikî proje okulu İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mûsikî eğitiminin mevcut durumu, eğitim müfredatının değerlendirilmesi ve öneriler. Geçmişten Günümüze Uluslararası Dinî Mûsikî Sempozyumu, 03-04 Kasım 2017, Amasya. [1]
   Öncel, M. (2018). [Kitap incelemesi] : “Kubilay Aktulum, Müzik ve Metinlerarasılık: Müziklerarası / Göstergelerarası Etkileşimler ve Aktarımlar, Konya: Çizgi Kitabevi, 2017". İnsan ve Toplum Dergisi, 8 (3). [1]
   Öncel, M. (2018). Cemalüddîn Hasan İbn Ahmed'in Kitâbü Ravzati'l-Müstehâm Fî İlmi'l-Engâm isimli eseri (İnceleme ve çeviri). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(5), 243-261. [1]
   Öncel, M. (2018). Hasan B. Ahmed B. Ali El-Kâtib’in Kemâlü Edebi’lğınâ adlı eserinde ses, aralık, nağme, cins ve cem‘ kavramı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(40), 163-188. [1]