Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 552-571 of 634

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Şentürk, R. (2018). “Malcolm X, Ertuğrul Gazi gibidir”. Açık Medeniyet, 5, 32. [1]
   Şentürk, R. (2018). “US cannot find a trustworthy partner than Turkey”. Açık Medeniyet, 4, 35. [1]
   Şentürk, R., Yanık, M. (2018). İlm-i nefs ve modern psikoloji diyalogları. Açık Medeniyet, 5, 16. [1]
   Şentürk, Recep. (2017). İbn Haldun krizdeki sosyal bilimlere alternatiftir. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 35, 06-11 ss. [1]
   Taan, S. M. (2018). من العصبية إلى الكتلة التاريخية. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(1), 159-174. [1]
   Tatoğlu, E., Frynas, J. G., Bayraktar, E., Demirbag, M., Sahadev, S., Doh, J. and Koh, S. C. (2019). Why do Emerging Market Firms Engage in Voluntary Environmental Management Practices? A Strategic Choice Perspective. British Journal of Management. [1]
   Tatoğlu, E., Sahadev, S., Demirbağ, M. (2018). Brand management practices in emerging country firms - exploring the patterns of variation and its impact on firm performance. Journal of East European Management Studies, 23(3), 447–473. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2018-3-447 [1]
   Thseen, N. (2018). Psycho-educational group to support the transition of foreign students, in Ankara, Turkey. International Conference on Education, Psychology and Society, 26-27 October Tirana, Albania, 2018. [1]
   Toprak, Abdullah Haris. (2014). Modern Avrupa fiziğinin Osmanlı Devleti'ne geçişi : Başhoca İshak Efendi'nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye'sinde ısı ve elektrik bahisleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Tortuk Gökdemir, B.B, Durak, N. (2019). İbn Haldun’da siyasî otorite ve meşruiyet problemi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 4(1), 49-68.ss. [1]
   Tuncer, F. H. (2018). Âkif’i anlamak, bugünü anlamak. Açık Medeniyet, 5, 8. [1]
   Turnalıgil, V., Tüzgen, İ. E., Özdemir, H., Albayrak, S. (2019). Health care services in Istanbul for “Syrians of concern”. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 41(3), 576-591. [1]
   Turner, Hossein. (2018). An exploration of various impacts of social media usage : the philosophical and sociological perspectives of Jacques Ellul’s ‘technique’. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Türker, Fatma Kübra. (2015). Bir kolonyalist propaganda : Viktorya devri İngiliz çocuk edebiyatında oryantalizm. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Türker, H. (2017). Sağduyu - 2. Açık Medeniyet, 2, 16. [1]
   Türker, H. (2017). Sağduyu - [1]. Açık Medeniyet, 1, 11. [1]
   Türker, H. (2017). Sağduyu ve sevgi. Açık Medeniyet, 3, 42. [1]
   Türker, H. (2018). 28 Şubat kimlerin hayatında iz bırakmadı ki! Açık Medeniyet, 4, 7. [1]
   Türker, Habip (2018). Dil, şiir ve görsel şiir. 4th International Symposium on New Trends in Social Sciences 6-7 July 2018, Tallin, Estonia. [1]
   Türker, Habip. (2018). Fenomenolojik Bir İslam Metafizğine Doğru. Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, 2 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye. [1]