Google Analytics Usage DataNow showing items 493-512 of 811

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Kurtuluş, C. Küçükural, Ö. (2018). Sabitleyici bir tartışma (argümantasyon) pratiği olarak erkeklik, Toplum ve Bilim, 145, İletişim Yayınları. [1]
   Kuşakcı, A. O. (2020). Yapay zekanın bir parçası olarak doğadan esinlenen optimizasyon algoritmaları. M. K. Yılmaz, Ö. İyigün (Eds.), Yapay Zeka. İstanbul: Beta Yayınları. [1]
   Kuşakçı, A. O. (2018). Ekonomik büyüme, tabiat ve değer dünyamız. Açık Medeniyet, 5, 25. [1]
   Kuşakçı, A. O. (2019). Ürün seçimi için hibritlenmiş Fuzzy-AHP ve TOPSIS yöntemine dayalı bir karar destek sistemi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 11(1), ss. 99-108. [1]
   Kuşakçı, A. O. Ayvaz, B. Cin, E. Aydın, N. (2019). Optimization of reverse logistics network of End of Life Vehicles under fuzzy supply: A case study for Istanbul Metropolitan Area. Journal of Cleaner Production, 215, pp. 1036-1051. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.090 [1]
   Kuşakçı, A. O., Ayvaz, B., Öztürk, F., Sofu, F. (2019). Bulanık Multimoora ile personel seçimi: Havacılık sektöründe bir uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1), ss. 96-110. https://dx.doi.org/10.28948/ngumuh.516835 [1]
   Kuşakçı, A.O. and Cesur, E.K. (xxxx) Retailer layout design: a novel hybrid approach with association rules mining and MCRAFT. International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. X, No. Y, pp.xxx–xxx. [1]
   Kuşakçı, S. (2018). A historical approach to sustainability in management. EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 23(1), 6-13. [1]
   Kuşakçı, S. (2018). Yürüdüğüm yolun bedeli hayatım olmalı! Açık Medeniyet, 4, 14. [1]
   Kuşakçı, S. (2019). An eleventh century handbook for managers: Qabus-Nama and responsible management. Fuat Sezgin Symposium: History of Civilization Sciences in Islam, Istanbul, 21-22 December 2019. [1]
   Kuşakçı, S. (2019). Ibn Haldun’s approach to sustainability: a function of spirituality and virtuousness. 5. Uluslararası Ibn Haldun Sempozyumu, İstanbul, 27-28 Nisan 2019. [1]
   Küçük, H. (2016). Ibn Khaldun and tasawwuf (sufism): a different approach to the shaykh and other relevant concepts. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 235-252. [1]
   Küçük, H. (2016). İbn Haldun ve tasavvuf: şeyh ve ilgili diğer kavramlara farklı bir yaklaşım. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 219-234. [1]
   Küçükkayış, Büşra. (2014). Sosyoloji olarak ilahiyat : Mehmet Şerafeddin Yaltkaya = Theology as sociology : Mehmet Şerafeddin Yaltkaya. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Küçükural, Ö. (2017). Dünya, böyle gidersek bizi sırtından atacak. Açık Medeniyet, 1, 33. [1]
   Küçükural, Ö., Üzelgün, M. A. (2018). Solutions considered: Realist versus idealist tension in disguise. 25th International Association People Environment Studies (IAPS), 8-13 July 2018, Rome, Italy. [1]
   Küçükural, Ö., Yılmaz, F. (2018). Ecological reasoning revisited. 4th International Symposium on Enviroment and Morals, 27 June 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. [1]
   Kıvrak, A. (2017). Beytüllahim’e hicret. Açık Medeniyet, 3, 23. [1]
   Kıvrak, F. H. (2019). R&D in emerging markets: Literature review and future directions. V. International Business Conference 12- 13 December 2019, Rome, Italy. [1]
   Kıvrak, F. Halide. (2020). An insight into R&D in emerging countries and prominent concepts within the literature. International Journal of Business Ecosystem & Strategy, 2(1), 1-16. [1]