Google Analytics Usage DataNow showing items 285-304 of 811

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Duralı, Ş. T. (2017). Aristoteles ’in akıl esâslı felsefe-bilimi oluşturuşu. Kutadgubilig, (34), 27-34. [1]
   Duralı, Ş. T. (2017). Çağdaş küresel medeniyet : Çağdaş küreselleştirilen İngiliz-Yahudi medeniyeti anlamı, gelişimi ve konumu. İstanbul: Dergah Yayınları. [1]
   Duralı, Ş. T. (2017). Felsefe-bilim nedir?. İstanbul: Dergah Yayınları. [1]
   Duralı, Ş. T. (2017). Sorun nedir? : Felsefe-bilimin düşünce biçimi. İstanbul: Dergah Yayınları. [1]
   Duralı, Ş. T. (2017). Was ıst zivilisation? Sinnbestimmung und entwicklungsgeschichte der zivilisation. Kutadgubilig, (37), 15-48. [1]
   Duralı, Ş. T. (2018). Hayatın anatomisi : Canlılar bilimi felsefesi evrim ve ötesi. İstanbul: Dergah Yayınları. [1]
   Duralı, Ş. T. (2019). A new system of philosophy-science from the biological standpoint. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları [1]
   Duralı, Ş. T. (2019). Felsefe bilimin odağında metafizik. İstanbul: Şule Yayınları [1]
   Duran, B. (2019). The crisis of the liberal world order and Turkey’s resistance. Insight Turkey. 21(3), ss. 9-21. [1]
   Duran, B., Köse, T. (2017). Suudi Arabistan'da neler oluyor? Açık Medeniyet, 2, 10-11. [1]
   Duran, B., Miş, N. (2017). Turkey's constitutional referendum and its effects on Turkish politics. Orient, 3(58), 52-60. [1]
   Duran, B., Ulutaş, U. (2017). Türkiye’nin deaş’la mücadelesinin kritik dönemeci: fırat kalkanı harekatı. Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, 12-30. [1]
   Duran, B., Ulutaş, U. (2018). Traditional rivalry or regional design in the Middle East? Insight Turkey, 20(2), 81-105. [1]
   Duran, B., Yeşiltaş, M. (2018). Ortadoğu'da devlet dışı silahlı aktörler. İstanbul : SETA Yayınları. [1]
   Efe, A., Özay, M. ve Saltık, E. (2018). Basiret ve direniş: Basiret Gazetesinde Açe’deki Hollanda Savaşı’nın (1873-1904) ilk iki yılını ele alan metinlere dair sosyolojik bir inceleme. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları. [1]
   El-Moursi, Mohamed. (2017). Arab nationalism in the twentieth century: from triumph to despair. Insight Turkey, 19(4), pp.206-209. [1]
   El-moursi, Mohamed. (2018). The phenomenon of religion according to Ab? al-Hasan al- ?Amir? (D. 381/ 992). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ibn Haldun University, Alliance of Civilization Institute, İstanbul [1]
   Eligaza, R. S., Alvarez, I. S. (2016). Towards the decolonization of social thought in Latin America: the ways of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 173-186. [1]
   Elizaga, R. S., Alvarez, I. S. (2016). Latin Amerika’da sosyal düşüncenin dekolonizasyonuna doğru: İbn Haldun yöntemleri. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 161-172. [1]
   Emin, Asuman. (2017). Mısır siyasetinde Vefd Partisi (1918-1952). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]