Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorShareef, Umar
dc.date.accessioned2019-06-22T19:53:28Z
dc.date.available2019-06-22T19:53:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationShareef, U. (2018). Ibn Khaldun: Scientific instruction as prolonging the polity. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(2), 239-258.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.36657/ihcd.2018.47
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/754
dc.description.abstractAt a time when various forces threaten the continued life of democracy, Ibn Khaldun’s writings on education offer renewed importance to building longer lasting political regimes. In this paper, I argue that Ibn Khaldun views education as a crucial element for prolonging the polity and postponing the inevitable fall of dynasties. In the first part of the paper, I open with a discussion that situates his views within three broad debates in the literature: the first on Ibn Khaldun’s Muqaddima’s normative or descriptive nature; the second on its pessimistic or optimistic vision of human history; and the third on the role of statecraft. The second part of the paper identifies education as a crucial element for realizing the state’s ultimate objective: securing the context necessary for achieving human perfection. It also shows how scientific instruction strengthens the political well-being of the state by educating future leaders as well as perfecting the intellectual and moral character of the polity. I conclude with a discussion of the ideal instructor and Ibn Khaldun’s proposed teaching pedagogy. My paper has the potential to bring together Islamic and Western political thought and expands the political options available to Muslims within their own intellectual tradition. Ultimately, I contribute to the de-parochialization of western-dominated political theory by seriously contextualizing Ibn Khaldun within the Islamic tradition.en_US
dc.description.abstractDemokrasilerin farklı amiller tarafından tehdit altına alınmış olduğu günümüzde, İbn Haldun’un eğitim hakkındaki görüşleri uzun dönemler boyunca sağlam kalacak siyasi nizamları tesis etmenin önemine dair mühim unsurları içermektedir. Bu makalede, İbn Haldun’un eğitimi devletlerin ömrünü uzatan ve hanedanların önlenemez çöküşünü erteleyen başlıca amillerden biri olarak gördüğünü savunmaktayız. Makalenin ilk bölümünde İbn Haldun’un görüşlerini literatürdeki üç hakim tartışmaya nispetle konumlandırıyoruz. Bu tartışmaların ilki, Mukaddime’nin normatif mi yoksa deskriptif (betimleyici) mi olduğu; ikincisi, eserdeki beşeriyet tarihinin seyrine dair tutumun iyimser mi yoksa kötümser mi olduğu; üçüncüsü ise müellife göre siyasetin rolünün ne olduğu soruları etrafında dönmektedir. Makalenin ikinci bölümünde, müellifin, eğitimi devletin en âlî maksadı olan içtimâ-i beşeriyyeyi kemale erdirmesi için gerekli olan ortamı sağlamaya giden en hayati yollardan birisi olarak kabul ettiğini tespit ediyoruz. Bu bölümde ayrıca, ilmi eğitimin devletin hayatiyetini hem devletin müstakbel idarecilerini yetiştirerek hem de devletin fikri ve ahlaki havasına kemal kuşandırarak nasıl desteklediğini izah ediyoruz. Makalemizin sonuç bölümünde ise İbn Haldun’un teklif ettiği eğitim pedagojisi ve ideal eğitmen modelini değerlendiriyoruz. Makalemizde İslam ve Batı siyaset düşüncesini cem ederek Müslümanlara kendi fikri geleneklerinde ne gibi siyasi teklifler bulunduğunu göstermeyi hedeflemekteyiz. En nihayetinde, İbn Haldun’un fikriyatını ait olduğu İslami gelenek içerisinde anlamlandırmaya çalışarak Batı-merkezci siyaset teorisi alanının ufkunun genişlemesine katkı sunmayı ümit ediyoruz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectIbn Khaldunen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectScientific Instructionen_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.subjectPolitical Scienceen_US
dc.subjectİbn Haldunen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectİlmi Eğitimen_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectSiyaset Bilimien_US
dc.titleIbn Khaldun: Scientific instruction as prolonging the polityen_US
dc.title.alternativeİbn Haldun: Devlet’in ömrünü uzatmak maksatlı ilmi eğitimen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.identifier.endpage258en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİbn Haldun Üniversitesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess