Institutional Repository Access Map (Top 10)Show simple item record

dc.contributor.authorÇetinkaya, Yalçın
dc.date.accessioned2019-01-26T12:51:45Z
dc.date.available2019-01-26T12:51:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÇetinkaya, Y. (2017). İbn Haldun ve matematik ilimlerden bir ilim olarak mûsikî. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 2(1), 93-98.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/611
dc.description.abstractİbn Haldun (1332-1406) Mukaddime adlı eserinde mûsikîyi aklî (felsefî) ilimlerden bir ilim olarak zikretmektedir. İbn Haldun’a göre aklî (felsefî) ilimler 7 tanedir. Bu ilimlerin başında “Mantık” ilmi gelmektedir. Daha sonra ise sırasıyla ta’limî (riyâzî) ilimlerden aritmetik, geometri, kozmografya, bundan sonra da mûsikî, tabiiyyat ve ilâhiyyat ilimleri gelmektedir. İbn Haldun mûsikî ilmini, seslerin ve nağmelerin birbirlerine olan oranları ve bu oranları sayı itibariyle tâyin eden ve ölçme usullerini inceleyen bir ilim olarak kabul etmektedir. Faydası ise, şarkı söylerken riâyet edilmesi gereken teganni nağmelerini öğretmektir. İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde mûsikîyi bütün zâviyelerden ele alarak incelemiş önemli bir İslâm düşünürüdür. Onun eserinde mûsikîye dâir hem icrâ ve hem de nazarî açıdan önemli bilgiler bulabilmekteyiz. Özellikle ilerleyen bölümlerde mûsikîyi hikmet ve felsefe ilimleri kategorisine dâhil etmesi, onun kadîm İslâm düşünürlerinin mûsikî hakkındaki düşüncelerine yaklaştığını göstermektedir. Bu da bizlere İslâm düşünce ve medeniyetinin mûsikî düşünce ve yorumlarının genel olarak hikmet ve felsefe temelli olduğunu öğretmektedir. Bu yaklaşımlarıyla İbn Haldun ondördüncü yüzyılın sonları ve onbeşinci yüzyılın başlarındaki mûsikî düşüncesini yansıtmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn his book Mukaddima, Ibn Haldun (1332-1406) considers music as a science amongst the other rational (philosophical) sciences. According to Ibn Haldun, there are seven rational (philosophical) sciences and logic (Mantık) is first amongst them. Then follow the sciences of arithmetic, geometry, cosmography of mathematical sciences and music, natural sciences and theology. Ibn Haldun recognizes the science of music as one which determines the correlation of sounds to tunes in terms of numbers and investigates measurement methods. Its benefit is to teach the necessary range of singing tunes. Ibn Haldun is a significant Muslim scholar who studied music from all aspects. In Ibn Haldun’s 14th and 15th century work on music theory, one can access to important philosophical and practical information about music. The fact that he includes music under the categories of wisdom and philosophy is indicative of the position of music among early Muslim thinkers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectİbn Haldunen_US
dc.subjectMukaddimeen_US
dc.subjectMûsikîen_US
dc.subjectAkli İlimleren_US
dc.subjectIbn Khaldunen_US
dc.subjectMuqaddimahen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectPhilosophical Sciencesen_US
dc.titleİbn Haldun ve matematik ilimlerden bir ilim olarak mûsikîen_US
dc.title.alternativeIbn Khaldun and music as s science of mathematical sciencesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage93en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess