Google Analytics Usage DataNow showing items 1-6 of 6

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Baysan, İ. V. (2018). Osmanlı modernleşmesi ve eğitim. M. Eriş (Ed.), Boğaiçi Sohbetleri: Dünden Geleceğe Münevverler Gözüyle Meselelerimiz içinde (224-253. ss.). İstanbul: Kültür Konseyi Derneği. [1]
   Baysan, İ. V. (2018). Sultan V. Mehmed Reşad dönemi ve toplumu dönüştürme aracı olarak Milli Eğitim. F. Gün, İ. Kocaman, C. Göncü, E. Öncü (Haz.), Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi içinde (256-278 ss.). İstanbul: TBMM Milli Saraylar. [1]
   Baysan, İ. V. (2019). Osmanlı'da modernleşme-Reform ve eğitimin kısa tarihi. E. Beşinci (Haz.), Y. Kanar (Ed.), Osmanlı'dan Günümüze İcazetten Diplomaya içinde (13-16. ss.). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi. [1]
   Berktay, H. (2019). Bir zamanlar Rusya'da. N. Berktay, Z. Avcı, F. Artunkal, M. Işın, J. Sykes, H. Yalın (Çev.), Rus Avangardı: Sanat ve tasarımla geleceği düşlemek içinde (17-23. ss.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi. [1]
   Berktay, H. (2019). Once upon a time in Russia. In N. Berktay, Z. Avcı, F. Artunkal, M. Işın, J. Sykes, H. Yalın (Trans.), The Russian avant-garde: Dreaming the future through art and design (17-23. pp.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi. [1]
   Çalışır, M. F. (2018). Köprülü sadrazamlar ve sûfî çevreler. E. Alkan, O. S. Arı (Ed.), Osmanlı'da İlmi Tasavvuf içinde (793-802 ss.). İstanbul: İSAR Yayınları. 9786059276122 [1]