Google Analytics Usage Data 

Recent Submissions

 • Sultan V. Mehmed Reşad dönemi ve toplumu dönüştürme aracı olarak Milli Eğitim 

  Baysan, İbrahim Vehbi. (TBMM Milli Saraylar, 2018)
  Yeni bir anayasanın ikinci kez ilân edildiği ve bu sürece atfen II. Meşrutiyet dönemi olarak da anılan 1908-1918 yılları, Sultan V. Mehmed Reşad’m aralıksız tahtta olduğu bir süreçtir. Bu dönem, yani Meşrutiyetin ilânı ...
 • Osmanlı modernleşmesi ve eğitim 

  Baysan, İbrahim Vehbi. (Kültür Konseyi Derneği, 2018)
  Benim aslında doktoram Manchester Üniversitesi'nden tam da bu konuda: "Tanzimat Dönemi Devlet Eğitim Politikası". Bu çalışmayı İngiltere'de, Manchester'da yaparken bir endişeye kapıldım; sandım ki Türkiye'ye geldiğimde ...
 • Osmanlı'da modernleşme-reform ve eğitimin kısa tarihi (Takdim) 

  Baysan, İbrahim Vehbi. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019)
  Günümüzden yüzyıllar önce geleneksel eğitim iki ana mecrada gerçekleşiyordu: Küçük yaştan itibaren çocuklar ilk eğitimlerini mahalle mekteplerinde tamamladıktan sonra ya devlet bürokrasisine dahil oluyor ve birine ·yamanarak" ...
 • Once upon a time in Russia 

  Berktay, Halil. (Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 2019)
  The ‘Dreaming the Future. Russian Avant-garde Art and Design’ exhibition does not only focus on the dramatic changes and radical developments that happened during first quarter of the 20th century and prepared the groundwork ...
 • Bir zamanlar Rusya'da 

  Berktay, Halil. (Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 2019)
  “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan dramatik değişikliklerin ve radikal yeniliklerin zemin sağladığı entelektüel ve artistik gelişmelerin, sadece Rus sanatsal ...
 • Köprülü sadrazamlar ve sûfî çevreler 

  Çalışır, Muhammed Fatih. (İSAR Yayınları, 2018)
  On yedinci yüzyılın ilk yarısında vâiz Kadızâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1045/1635) “Kadızâdeliler” adı verilen taraftarları ile Halvetîliğin Şemsî koluna mensup Şeyh Abdülmecid Sivâsî Efendi’nin (ö. 1049/1639) “Sivâsîler” ...